DISC Kişilik Envanteri ile Stres Yönetimi

Günlük hayatımızda iletişim halinde olduğumuz bireylerin farklılık gösteren davranışlarına ve gün içerisinde karşılaştığımız stresli durumlara karşı verdiğimiz tepkileri nasıl yönetiyoruz? Her gün birbirinden farklı durumlarla ve farklı insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle hareketli bir iş hayatımız varsa [...]

DISC'e göre e-mail gönderim tarzları

İnsan Kaynakları / DISC|akademi Eğitim ve Yazılım A.Ş. Gerek özel hayatımızda, gerek iş yaşantımızda her birimizin öncelikleri ve tercihleri farklı seyretmektedir ve bunlar bazen birbirimizle olan ilişkilerimizde hayatımızı zorlaştırabilir. Yakın arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirirken bile farkılıklarımız [...]

Doğru liderlik profiline sahip misiniz?

Liderlik yeteneğinizi geliştirebilecek bir araç olsaydı, onu kullanır mıydınız? DISC profiliniz liderlik biçiminiz hakkında ne söylüyor? Steve Jobs, Mahatma Gandhi, Richard Branson, Warren Buffet ve Margaret Thatcher dünyaca ünlü liderlerdi ama hepsinin profili birbirinden çok farklıydı.Peki hepsi neden kendi yöneticilik biçimleriyle hatırlanıyor? [...]

DISC ile stres yönetimi

DISC Kişilik Envanteri’ni kendiniz ve çalışanlarınız için stres yönetiminde nasıl kullanabilirsiniz? İK Yöneticileri DISC’i çalışanlarının iş ortamında yaşadığı stres düzeyini öğrenmek için kullanırlar ama bir de madalyonun diğer yüzünü de incelemek gerekir. Her insan stresi aynı şekilde mi dışa vurur? Her DISC profili için farklı stres etkeni mevcuttur. Bir kişi için stres yaratan şey [...]

Yeni nesil iletişim aracı: DISC

Tüm gün boyunca insanlarla iletişim halindeyiz ve her birimiz birbirimizden farklı olduğumuz için gün içerisinde bir çok iletişim kazası ile karşı karşıya kalıyoruz. Hızlı ve basit bir iletişim aracı olsa ve günlük hayatımızda insanların davranış biçimlerinin tüyolarını bize verse hoşumuza gitmez miydi? Bir kişinin karakterini, davranışlarını, iletişimini DISC Profilleri ile [...]

Şirketinizde DISC Kişilik Envanteri ile gelişim sağlayacağınız 10 alan

Günümüz iş dünyası hızlı olmayı bir zorunluluk haline getiriyor. Yıllık hedefler, performanslar, sirkülasyon, çalışan bağlılığı, sürdürülebilir eğitimler, yetenek yönetimi gibi çeşitli konularda sürekli bir gelişim aşamasındayız. Bu süreçte şirketlerin çalışan kaynağını sağlayan İnsan Kaynakları departmanları olarak yönetime sesinizi duyurabilmeniz için gerçekçi nedenler ve ayrıca mali anlamda kazanç sağlayabilecek fırsatlar sunmanız gerekiyor. Bu yüzden fikirlerinizin [...]

DISC Kişilik Envanteri'ne göre girişimci profilleri

Mart ayının ilk haftasında kutlanan Girişimcilik Haftasının amacı, iş dünyası ve işadamlarını topluma daha yakından tanıtmak ve özellikle gençleri girişimciliğe özendirmek ve ülkemizin ihtiyacı olan sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun farkında olarak girişimciliğin yenilikçilik – yaratıcılık performansını daha çok öne çıkarmak ve bu sürece katkıda bulunmaktır. DISC|akademi olarak 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz bir çalışmayı bu vesile ile tekrar gündeme taşımak isteriz.vE-Tohum aracılığıyla başarılı bir internet girişimi gerçekleştiren ya da gelecekte bir internet girişimi planlayan 250 internet girişimcisine [...]

İşe alım ve yerleştirmeyi geliştirecek assessment center uygulamaları

İş hayatında şirketlerin başarılı olabilmesi, o şirketin çalışanları tarafından elde edilir. Bu sebeple, herhangi bir işi veya uygulamayı yönetmenin en zorlu yönlerinden biri, onu yapacak doğru kişileri seçmektir. Bir çalışanın başarısız olması, düşük verimliliğe, dolayısıyla da sirkülasyona neden olacaktır. İşe alımda doğru adayı bulamamaktan kaynaklanan sirkülasyon, şirketlere hem duygusal hem de finansal olarak zarar verebilir. [...]

C Profili ve bileşenleri

DISC profillerinde baskın faktörün tek olmadığı, karakteri etkileyen diğer faktörler ile bir araya geldiğinde karşılaştığımız davranışlarda ne gibi değişiklikler olduğunu incelediğimiz yazı dizimizde son olarak C ve bileşenlerine değiniyoruz.Baskın bir C Profilinin yönelimi, sorgulayıcı ve şüpheci olmaktır, tıpkı dikkatli ve düşünceli olduğu gibi. Yüksek standartlara, özenli analizlere ve diplomasiye önem verirler. İşlerinde eleştirilmemek için yeni kararlar almaktan ya da yetersiz yanıt vermekten çekinirler. İşyerinde kendi başlarına tamamlayabilecekleri analitik görevlerde çalışmayı tercih ederler. [...]

Adaylarınızın güvenilirliklerini nasıl test edebiliriz?

Günümüzde işe alım sürecini gerçekleştirirken adaylarımızın güvenilirlik aşamasını sabıka kaydı sorgulamaları ile temin etmeye çalışıyoruz. İşverenler, işe alacakları kişilerin sabıka kaydı sorgulaması ile; kişilerin sabıka geçmişini görmek ve işe aldıkları bu kişilerin görevlerinde bir sürpriz ile karşılaşıp karşılaşmayacaklarından emin olmak istiyorlar. [...]

S Profili ve Bileşenleri

DISC profillerinde baskın faktörün tek olmadığı, karakteri etkileyen diğer faktörler ile bir araya geldiğinde karşılaştığımız davranışlarda ne gibi değişiklikler oluyor inceleme devam edelim. S (Sadık) baskın özellikleri olan bir kişinin profilinin diğer faktörler ile desteklendiğinde karakter üzerindeki etkilerini görelim. [...]

İş Hayatında Y Kuşağı

Çalışanlarınız üzerindeki etkinliğinizi arttırmak adına yapacağınız her faaliyette şirketiçi dinamikler göz önünde bulundurulması gerekir. Bu faaliyetlerde önemli olan ölçütlerden biri kuşaklar arası farktır. Yapılan bir araştırmaya göre, Y kuşağı da büyüklerinde olduğunun iki katı kadar işverenleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmaya yatkınlardır. [...]

I Profili ve Bileşenleri

DISC profillerinde baskın faktörün tek olmadığı, karakteri etkileyen diğer faktörler ile bir araya geldiğinde karşılaştığımız davranışlarda ne gibi değişiklikler oluyor inceleme devam edelim. I (İz Bırakan) baskın özellikleri olan bir kişinin profilinin diğer faktörler ile desteklendiğinde karakter üzerindeki etkilerini görelim. [...]

İdeal İş Profili Oluşturarak Şirketinize Ne Sağlarsınız?

İyi yapılmış bir iş tanımı ve ortaya çıkartılan işe uygunluk analizlerinin şirketinize neler kazandırdığını düşündüğünüzde performanstan, maliyetten, verimlilikten bahsetmek gerekiyor. Normal şartlarda işe alım prosedürünün amacı adayların işe uygun bir şekilde konumlandırmasını sağlamak olsa da günümüzde bu durumu değiştiren bir yapı ortaya çıkıyor.[...]

İşe Alımda Yeni Stratejiler

İşe alım, bir firmanın tüm süreçlerini etkileyen önemli bir yere sahiptir. Doğru çalışanı bulmak, yetkinlikleri, tecrübeleri ve bunun yanında kurumunuza uygunluğunu değerlendirebilmek süreci doğru bir şekilde yönetmek ile başlamaktadır. İstisnasız çoğu firma işe alım yaparken çok düşük başarı oranları olan, kalitesiz olan ve ortalamanın üstünde zaman kaybettiren bazı stratejilerden faydalanıyor [...]

D Profili ve Bileşenleri

DISC Kişilik Envanterinde yer alan profillere kısaca bir göz atmak ister misiniz?
Bugünkü yazımızda sizlerle D (Dominant) baskın özellikleri olan bir kişinin diğer faktörler ile desteklendiğinde ne gibi davranış değişiklikleri gösterdiğini paylaşıyoruz. Hepimizin bildiği üzere DISC sadece 4 sıfattan oluşmuyor, her bir profilin farklı profiller tarafından desteklenmesi ve hatta bunların kişide var olma oranlarının bile farklılık göstermesi bambaşka tanımlamalar ortaya çıkarıyor. [...]

Kişilik Profillerinin İş Hayatındaki Yeri

DISC Kişilik Envanterinde yer alan profillere kısaca bir göz atmak ister misiniz?
Kişilik profili belirleme, kişinin karakterinde ve iletişim biçiminde ön planda olan özellikleri ortaya çıkarmada önemli bir araç konumundadır. Çalışma hayatında kişiliğinizi ortaya koyarken neler yapabileceğinizi ve en önemlisi de yöneticilerinizin ve takımınızın sizi nasıl algıladığını öğrenmeye olanak tanır. [...]

DISC’e Göre Liderlik

Küreselleşme ve oluşan rekabet ortamı, kurumlarda gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde farklılaşmayı gerektirmektedir. Başarıyı kendine temel alan ve bu doğrultuda ilerleyen çalışan ve kurumlar, sürekliliği devam eden gelişim, değişim için daha iyiyi aramaya başlamaktadır. [...]

Geçmişten Günümüze DISC

Davranış modellerinin DISC ile tanımlanması ilk olarak bilimsel psikolog William Moulton Marston tarafından 1928’de yayımlanan ‘Emotions of Normal People’ kitabında öne sürülmüştür. Zamanın diğer psikologları gibi, Marston bilinçli bir kararla sadece gözlemlenebilir, ölçülebilir ve nesnel psikolojik olaylara odaklanmıştır. İlk ilgisi duyguların teorileri ve duygusal durumların fiziksel dışa vurumlarıydı. Marston, araştırmalarından yola çıkarak. [...]

DISC ile Çalışan Gelişimini Güçlendirmek

DISC’in şirket içinde yarattığı değişimlere örnek olarak bir müşteri hikayemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere kurumlarda “topluluk bilinci” yaratmak oldukça zordur. Bu bilinci yaratmak adına çalışanların gelişimi açısından cesaretlendirmek ve başarılarını takdir etmek çok önemlidir. Müşterilerimizden Özlem Özgül [...]

DISC'e Göre Geri Bildirimlere Karşılık Verme Tüyoları

Eğer geri bildirim, davranışlarınızın kişiler üzerindeki etkileri görmenize ve kimi durumları iyileştirme yönünde hareket etmenize olanak sağlıyor ise bulunmaz bir hediyedir. Geri bildirim aldıktan sonraki aşamada, ne kadar memnun olduğunuzu gösterme sürecinde dikkat edilmesi gerekilen unsurlar bulunur. Her birimiz cevap verirken kendi profilimize göre konuşmamızı sürdürürüz. Ancak konuşmacının [...]

Mutluluğa Giden Yolda Meslek Seçimi

İyi bir geri bildirimle, bireylerin davranışlarını daha iyi hale getirebilir ya da daha verimli olabilecekleri seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu nedenle başarılı bir geri bildirim eleştiri değil, destek amacı taşımalıdır. Çalışanlara değişmeleri gerektiğini söylemektense, hangi açıdan değişmelerinin kendileri açısından olumlu olacağını söylemek [...]

Karakterlere Göre Geribildirim

İyi bir geri bildirimle, bireylerin davranışlarını daha iyi hale getirebilir ya da daha verimli olabilecekleri seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu nedenle başarılı bir geri bildirim eleştiri değil, destek amacı taşımalıdır. Çalışanlara değişmeleri gerektiğini söylemektense, hangi açıdan değişmelerinin kendileri açısından olumlu olacağını söylemek [...]

Her şeyden elimizi ayağımızı çekelim mi?

Her şey yolundayken yaptığınız yatırımların, zor süreçlerden geçerken sürekliliğini koruması adına, maliyeti düşük ama etkili süreçleri devam ettirmek gerekir. Son 2 yıldır, yaşadığımız siyasi ve ekonomik gündemin etkisi ile koruma politikası olarak bireysel ve kurumsal alanda bütçeleri kıstık, hedefleri askıya almaya başladık. Peki böyle bir durumda [...]

DISC|akademi sitesi kullanımı için yasal düzenlemelere uygun çerezler(cookies) kullanıyoruz.

Siteyi ziyaret ederek bu çerezlerin kullanımını ve DISC|akademi Gizlilik ve Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul ediyor olacağını bildiririz.