DISC ile Çatışma Yönetimi


Araştırmalar, çalışanların zamanlarının yüzde 70-85’ini yöneticileri, çalışma arkadaşları ya da müşterileri ile iletişim kurarak geçirdiklerini göstermektedir. İş yaşamında bu denli önemli rol oynayan kişilerarası iletişimde birtakım çatışmaların yaşanılması kaçınılmazdır. Zaman, hız ve enerjinin çok değerli olduğu bu dünya şartlarında çatışma yaşadığımız konular, kişiler ve durumlar firmaların verimliliğini ciddi anlamda etkileyen önemli konulardan biridir.

Eğitimin Hedefi

Eğitimde; kişilerarası iletişimde başarılı olabilmek için gerekli olan beden dilinin doğru okunması, algılama, dinleme, ifade etme, ikna, öz farkındalık, öz sunum gibi becerilerin yanında, yaşanan iletişim çatışmalarının nedenleri, türleri ve çatışma yönetimi stratejileri üzerinde durulmaktadır.

Eğitimde Geliştirilmesi Hedeflenen Beceriler

 • DISC teorisi üzerinden kişilerin çatışma profillerini öğrenmek
 • Verimlilik Artışı Sağlamak
 • Çatışma durumunda uyum stratejilerini uygulayabilmek
 • Öfke Kontrolünü Geliştirmek
 • Pozitif Yönlerimizi Kullanabilmek
 • Durumsal liderlik öğretisi üzerinden kişilere özel farklı yöntemleri uygulayabilmek
 • Maslow, Alderfer, Herzberg, Argyris, Mc Gregor’ın çalışmaları

Hedef Kitle

Bu program birlikte çalıştığı kişilerin kurum için en önemli kaynak olduğu bilinci ile onların gelişimine destek olmayı gelişme ve büyümenin en önemli stratejilerinden birisi olarak gören tüm yönetici, işletmeci, girişimci ve liderleri hedeflemektedir.


Eğitim Süresi

Bu eğitim, 1 gün (6 saat) olarak verilmektedir. Bir çalışma gününde, öğlen 1 saat yemek arası ve saat başlarında 10’ar dakikalık molalar içermektedir. Birebir eğitimlerin süresi katılımcı sayısı ile belirlenmektedir. Birebir geri bildirim opsiyoneldir.

Eğitim Maliyeti

 • Eğitim Ücreti 1 gün 850 TL + KDV dir.
 • Ödemeler eğitim tarihinden önce en geç 8 iş günü önce yapılmalıdır.
 • İptaller 5 iş gününe kadar yapılabilir. Daha geç yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz.
 • Yeterli katılım sağlanmaması durumunda DISC|akademi, eğitime 3 iş günü kala iptal veya tarih değişikliği yapabilir.
 • Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Kurumunuza özel kapalı eğitim için teklif alınız.

Eğitim Talebi ve Kayıt İçin TIKLAYINIZ.