Eğitimlerimiz

EĞİTİM KODU EĞİTİM ADI
DISC01 DISC Teorisi ve Profilleri Tanıma
DISC02 DISC İleri Seviye Rapor Yorumlama
DISC03 DISC Profilerine Göre Satış Teknikleri
DISC04 DISC ile Güçlendirilmiş Liderlik
DISC05 DISC ile Etkili İletişim Teknikleri
DISC06 DISC Profillerine Göre Motivasyon Yönetimi
DISC07 DISC ile İkna ve Çatışma Yönetimi
DISC08 DISC ile Koçluk Yetkinliklerini Geliştirme
DISC09 DISC ile Mentorluk Yetkinliklerini Geliştirme
GEL01 Mutluluk
GEL02 İş Hayatında Duygusal Zeka ve Empati
GEL03 Takım Olma ve Biz Bilinci
IK01 İş Tanımlarının  Belirlenmesi ve Seçme ve Değerlendirme
IK02 Performans ölçümleme Sistemi Yöntemleri
IK03 Profiline göre Performansa Geri Bildirim Verme
IK04 Kurum İçi Koçluk ve Mentorluk Sistemi Kurma
IK05 Çıkış Mülakat Teknikleri
IMAJ01 İmaj Yönetimi
IMAJ02 Beden Dili
IMAJ03 360 Derece Etkili Sunum
IMAJ04 Yazılı ve Sözlü İletişim
SAT01 Satışta Beden Dili
YON01 Organizasyonel Planlama
YON02 Özyeterlilik Geliştirme
YON03 Proje Yönetimi ve Süreç Analizi
YON04 Yönetim Araçları
YON05 Yönetim ve Organizasyonel Gelişim
YON06 Zaman Yönetimi
YON07 Stres Yönetimi
YON08 Karar Alma ve Problem Çözme Teknikleri
YON09 Hedef Belirleme
YON10 Toplantı Yönetimi