Acıbadem

Fikri KİPER - İşe Alım Müdürü


"Hasta hizmetleri kadrolarına yönelik işe alımlarımızda uzun süreli dikkat ve sezgisel zeka adaylarda aradığımız kriterlerin başında geliyor. Dikkat Sezgi Algılama Testi, bize adaylarda bu iki konu dışında görsel muhakeme, görsel hafıza, detaylara dikkat ve renk körlüğü gibi konularda da ölçümleme yapmamıza imkan sağlıyor. Son 1 yıldır DSAT testinden oldukça faydalanmaktayız, bu şekilde devir hızımızı %7 oranında azaltmış bulunmaktayız."

Tepe Savunma

İlker Metin ÖZBEK - Recruitment Officer


" Disc Integrity ürününü mavi yakada özellikle güvenlik görevlilerimiz adına kullandık. Çoğunlukla alkole meyil, zimmete göz yumma ve rüşvet konularında ilgili personel için tarafımıza aydınlatıcı bilgiler sağlamıştır. Aynı zamanda yaptığımız testlerin sonuçları mülakatlarda güvelik görevlisi adaylarının yukarıda bahsi geçen konulara bakış ile de örtüşmektedir. Uygulanan mavi yaka özel güvenlik personeli konusunda kanaatimiz testin bizlere ciddi anlamda yardımcı olduğu yönündedir."

Acıbadem

Tolga ERYOLDAŞ - İnsan Kaynakları Direktörü


"DISC'i çeşitli birimlerimizde başarılı kişilerin ortak profilinin bulunması ve bunu doğru kişiyi seçerken kullanılması aşamalarında çok faydalı buluyorum. Mülakatlarda bu kişileri hem seçerken hem de terfi ettirirken benzer özellikleri tahmin edebiliyorduk ancak bunu kullanımı son derece kolay ve anlaşılır bir envanter ile yapmamız seçim kriterlerimizi netleştirdi ve herkese ekstra bir güven verdi. Bir birimle baaşladığımız bu çalışmayı şimdi tüm birimlerimizde yaygınlaştırıyoruz."

Vepa Group

Pınar SÖNMEZ - İnsan Kaynakları Yöneticisi


"DISC Kişilik envanterini kullanmaya başlamadan önceki dönemimiz ile kullanmaya başladıktan sonraki dönemimiz arasında gözle görülür bir fark yaşıyoruz. Hem işe alım süreçlerinde mülakat gerçekleştirdiğimiz adaylarda hem de mevcut çalışanlarımızda DISC ‘i aktif kullanıyoruz; insan profilini tanıma ve anlamada oldukça etkili bir araç. Ekiplerimiz, DISC değerlendirmesi sonucunda tanımlanan kişilik profillerini ciddi anlamda özümsediler, bu sayede farklı profildeki ekip üyeleri ile ahenkli ve verimli bir çalışma ortamı yaratabiliyorlar, yöneticilerimiz ekiplerinin performansını daha verimli yönetebiliyorlar . Ayrıca saha ekiplerimizin hem kendi kişiliklerine, hem ekip arkadaşlarına hem de müşterilerine bakış açılarını değiştirdiğini, müşteri profillerini doğru analiz ederek onların alışveriş deneyimlerini ve memnuniyet seviyelerini arttırma anlamında önemli bir fark yarattığımızı gözlemliyoruz.

Uygulanabilirliğinin internet üzerinden çok kolay ve hızlı olması envanteri dolduranlar açısından (özellikle teknolojik, pratik ve az detay gerektiren uygulamaları tercih eden Y kuşağı için), değerlendirme sonucuna anında ulaşabilmek ise biz İK profesyonelleri açısından büyük kolaylık sağlıyor. Yapılandırılmış bir mülakat tekniği ile gerçekleştirilecek aday değerlendirmelerinde, D.I.S.C. in sağladığı mülakat öncesi hazırlık soruları ise büyük avantaj."

CarrefourSA

Zeliha UĞUR - Kıdemli Kariyer Gelişim Uzmanı


"Kullandığımız DISC Kişilik Envanteri ve Dikkat Sezgi ve Algılama Testi’ni (DSAT) tüm terfi ve işe alım süreçlerinde kullanıyoruz. DISC, terfi ve işe alım mülakatlarını destekler nitelikte sonuçlara ulaştırıyor; DSAT, adayların daha fazla zamanını alıyor olsa da mülakat sürecini çok destekliyor. Hem adayların profilleri ve kişisel özellikleri hakkında ipucu alıyor hem de adayın pozisyona uygunluğunu ölçebiliyoruz. Aldığımız her iki envanter de mülakatlarımızı desteklemekte ve iş süreçlerimizde etkin olarak kullanmaktayız."

İş Gayrimenkul

Pınar Ersin KOLLU - İnsan Kaynakları Grup Başkanı


"İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş olarak en önemli sermayesinin insan gücü olduğuna inanan şirketimiz 2014 yılından itibaren DISC Akademi ile stratejik işbirliği içerisindedir. DISC Akademi yetkin danışmanları ile güven, verimlilik ve yüksek hizmet kalitesi hedefleri doğrultusunda işe alım süreç ve uygulamamızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. DISC Kişilik Envanteri, ihtiyaçlarımız doğrultusunda adayları tanımamıza, uyumlu ve verimli grupların oluşturulmasında yardımcı olmaktadır. DISC Akademi’yi hizmet aldığımız bir firmadan öte bir çözüm ortağımız olarak görmekteyiz."

Itelligence Türkiye Elsys Bilgi Sistemleri A.Ş.

Özlem DİNÇER - Kıdemli İnsan Kaynakları Yöneticisi


"23.10.2014 tarihinden beri DISC|akademi ile çalışıyoruz. Özellikle “Kişilik Envanteri Uygulaması” kapsamında işe alım sürecimizin kalitesinin artmasına sağladığınız katkılar nedeniyle sunduğunuz hizmetten memnunuz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, gelecekte de birlikte çalışmayı dileriz."

Eren Perakende

Fuat TOPAL - İnsan Kaynakları Müdürü


"İnsan Kaynakları yönetiminde geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış DISC Kişilik Envanterini kullanıp, sonuçlarını doğru analiz ederek, DISC Envanterini işe alımlarda ve eğitim planlamalarımızda kullanabiliyoruz. DISC Kişilik Envanteri; çalışanlarımızın geliştirmesi gereken yönlerini hakkında ipucu verdiğinden eğitim planlamamızda ‘’Profiline gore eğitim’’yapısına göre aksiyon planı oluşturabiliyoruz. Bunun yanında çalışan mevcut kadrolarımıza DISC Kişilik Envanterini uygulayarak daha yakından değerlendirmeler yapabildik.Yeni ekipler kuracağımız zaman, ekip üyelerinin iş ortamında ve takım içinde nasıl davrandığını hangi kişilik profilleri ile verimli bir iş ortamı yaratabileceğimiz, DISC ile görebildiğimizi düşünüyoruz."