Öğrenci Koçluğu Nedir?

Her birey başarılı olmak hayallerini gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için, ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmak zordur.

Öğrenci koçluğu ile hedeflerimiz;

 • Öğrencilerin kendilerini tanıması ve tanımlamasını sağlamak,
 • Doğru sorularla yönlendirme ve farkındalık geliştirme becerisini artırmak,
 • Güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin yol haritalarını oluşturmalarını sağlamak,
 • Eğlenerek öğrenme, yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmak,
 • Ebeveynlerine farkındalık çalışmaları ile yaşanan ortak sorunlara yönelik çözümsel yaklaşımlar, yöntemler ve uygulamalar sunmak,
 • Etkin bir paylaşım ortamı yaratmak için gereken sağlıklı davranış ve yaklaşımlar konusunda farkındalık oluşturmasına yardımcı olmak,
 • Aile ile öğrenci arasındaki bağları güçlendirmek, evdeki huzuru, etkileşim ortamını arttırmak.

Öğrenci Koçluğu her yaştan öğrenci için gerçekleşen kişiye özel bir programdır.

Sizlere Neler Katar?

 • Kişinin kendi yeteneklerine ve yetkinliklerine uygun hedefler belirlemesini sağlanır,
 • Belirlenen hedefler doğrultusunda etkin nasıl çalışır ve zamanı doğru kullanmasını sağlamak,
 • Kişinin konsantrasyonu artırır,
 • Güçlü yönlerin açığa çıkarılması sağlanır,
 • Doğru iletişim kurmasını sağlar,
 • Kişinin kendine güvenini geliştirmesini sağlar.
 • Okul yaşamını ve özel hayatını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur,
 • Sınav kaygısı varsa bu kaygı kontrol altına alınır,
 • Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir.

Koçluk Aşamaları

 • Farkındalık aşaması olup, öğrencilerimiz ile tanıştığımız aşamadır.
 • Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır.
 • Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi kişinin eğitim koçuyla karşılıklı olarak yaptıkları sorgulama aşamasıdır.
 • Yansıtma aşaması olup, eğitim koçları ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır.
 • Değerlendirme aşamasıdır. Süreçler gözden geçirilir.
 • Uygulama aşaması olup, eğitim koçunun desteğiyle birlikte uygulamalar yapılan seanstır.
 • Son aşamada süreç tekrar gözden geçilir.

Kimler Katılabilir?

 • Eğitmenler,
 • Psikolojik Danışmanlar,
 • Rehber Öğretmenler,
 • Psikologlar,
 • Öğrenci ve Aile konusunda uzmanlaşmak isteyen koçlar,
 • Kişisel Gelişim alanında çalışmak isteyen kişiler.