Yönetici Koçluğu Nedir?

Yöneticilerin, yönetici adaylarının ve kariyer hedefi olan herkesin iş hayatında kullanacağı, yöneticilik, liderlik, duygusal zeka, beden dili, ast-üst ilişkilerinde yönetim tarzları, yönetim teknikleri ve kalite kavramı konuları ile destelenerek karar süreçlerine yeni bir bakış açısı kazandırmak bu eğitim sürecinde hedeflenmektedir.

Eğitim sürecinde kişi kendisini objektif bir bakış açısıyla değerlendirip, güçlü ve zayıf yanlarının farkına vararak kendi potansiyeli ile yüzleşecektir. Böylelikle profesyonel yetkinliklerini, liderlik becerilerini geliştirme fırsatı bulacaktır.

Yönetici Koçluğu’nun diğer yöntemlerden en büyük farkı ise size önceden belirlenen çözüm yolları ve tavsiyeler sunmaz. Çözümü kendi kendinize bulmanızı sağlayacak teknikleri gösterip, bu yaklaşım tarzının sizde alışkanlık haline gelmesini sağlayacaktır.

Sizlere Neler Katar?

 • Kendiniz ile ilgili olarak farkındalık yaratıp, olgunlaşmanızı sağlar.
 • Özgüven ve öz disiplin kazanmanızı sağlar.
 • Önceliklerinizi ve hedeflerinizi daha kolay ve etkin şekilde belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için yol haritanızı çıkarmanızı sağlar.
 • İletişim, soru sorma, dinleme becerilerini geliştirmenizi sağlar.
 • Zaman Yönetimi, karar alma ve uygulama sürecini kolaylıkla yönetmenizi sağlar.
 • Hatalarınızdan ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırmanızı sağlar.
 • İş ve özel hayatınızda denge kurmanızı sağlar.
 • Hayatınızdan ertelemeyi çıkarmanızı sağlar.

Koçluk Aşamaları

 • Koçluk alan kişi ya da kişiler, yöneticilik pozisyonundan hangi davranışın istendiğine ilişkin açık bir anlayışa sahip olmalıdır. Eğer bu doğrultudda anlayışa sahip değilse, değişimi sağlamaları pek mümkün olmayacaktır. Özellikle Genel Müdür ve CEO pozisyonu için çok zordur.
 • Koçluk alan yönetici ya da yönetici adayının dışarıdan nasıl göründüğü iş arkadaşları, astları ve üstleri ile yapılan görüşmelerle belirlenip, yönetici koçu tarafından analiz yapılmalıdır. Kişinin farkındalığı için bu bilgiler kendisiyle paylaşılmadır.
 • Hangi davranışların değişmesine dair yöneticinin veya yönetici adayının, yönetici koçuyla birlikte saptamalar yapması gerekir.
 • Çalışmalar sonucu saptanan davranış değişikliklerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair analiz yapılır ve sonuçları değerlendirmeye alınır.
 • Değerlendirme sonrası gelişim süreci yeniden başlar ve sürecin sonunda yönetici ya da yöneticini adayının davranışlarındaki küçük bir değişiklik dahi organizasyonlarda ciddi etkiler gösterecektir.

Kimler Yönetici Koçluğu Yapabilir?

 • Yöneticiler,
 • Yönetici Adayları,
 • Firma sahipleri,
 • Mevcut mesleklerinin yanında koçluğu profesyonel olarak yapmak isteyenler,
 • İş yaşamında koçluk yaklaşımlarını kullanmak isteyen profesyoneller,
 • Yönetim Koçluğunu meslek edinmek isteyenler.