Değerlendirme Merkezi Nedir?

Değerlendirme Merkezi, kurumların aday seçimlerinde veya yönetici seçiminde aktif olarak kullanılan bir metodolojik seçme ve değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemin en önemli amacı kurumların en temel beklentisi DOĞRU KİŞİYİ belirlemektir.

Doğru kişiyi belirlemek için öncesinde aday veya çalışan, yönetici veya uzman hangi pozisyon çalışılacaksa, o pozisyonun iş tanımının çok net bir şekilde yapılması, kurumun beklentilerinin doğru bir şekilde anlaşılması ve adaylara yöneltilecek sorular, vaka ve testlerin çok doğru belirlenmesi gerekir. Bu aşama Değerlendirme Merkezi Kurulumu olarak anılır.

DISC|akademi Değerlendirme Merkezi tasarımında Lombardo'nun 67 adetlik ‘’Yetkinlik Haritası Modelini’’ esas almaktadır.

Kurulum tamamlandıktan sonra artık yönetici adayları veya değerlendirme merkezine tabii tutulacak kişilerle en az iki veya üç gözetmen eşliğinde 4 saatlik bir görüşme takvimi planlanır.

Değerlendirme Merkezine girecek kişilerin sayıca çok olması durumunda grup görüşmeleri de yapılabilmektedir..

assessment_center

Avantajları

Yönetici pozisyonu adına şirket içi çalışanlar üzerinde‘’Değerlendirme Merkezi’’ kurmanın avantajları aşağıdaki gibidir.

  • Yönetici adayları arasında göreve en uygun kişi belirlenir.
  • Değerlendirmenin objektif olarak yapılıyor olması, şirket içinde kabul görür.
  • Kuruma ve pozisyona uygun değerlendirme yapılır.
  • Kişinin davranışsal ve fonksiyonel yetkinlikleri daha net olarak tespit edilir,raporlanır.
  • Kişinin değerlendirme sonucu olumlu veya olumsuz olsa bile kişinin kariyer yol haritası ve eğitim ihtiyacı belirlenmiş olur.
  • Değerlendirme profesyonel bir ekip tarafından DISC|akademi ofisinde yapıldığından, kurumun insan kaynakları ekibi kendi işlerine daha çok zaman ayırabilir.

Yönetici pozisyonu adına adaylar üzerinde ‘’Değerlendirme Merkezi’’ kurmanın avantajları ise;

  • Tüm değerlendirme araçları ve kapsamlı bir görüşme takvimi out-source edilmiş olur.
  • Her bir aday için detaylı bir rapor sunularak yeteneklerin keşfedilmesi kolaylaşır.
  • Yetkinlik bazlı mülakat sayesinde özellikle davranışsal ve yönetsel yetkinlikler daha net anlaşılır.
  • İşe doğru alınan kişilerin sayısı artar ve yanlış alınan kişilerden oluşan gizli maliyet ciddi şekilde düşürülmüş olur.