Şirket Karakterinin Belirlenmesi

Kurum içi iletişim ve yüksek motivasyonun verimli çalışmaya etkisini farkında olan ve önemseyen, olası çatışmalarda hızlı ve doğru çözüme ulaşabilmenin yolunun kişileri anlamak ve tanımak olduğunu bilen kurumlar DISC Kişilik Envanteri ile başlayan süreçlerini kendilerine özel olarak hazırlanmış ‘’……….. RENKLERİ’’ projesi ile devam ettiriyorlar.

Kurum yönetimiyle beraber hareket edilecek projede yapılacak çalışma sonrasında elde edilecek çıktılar yardımıyla kurumun organizasyon şeması üzerinden ‘’İlişki Haritası ‘’ çıkartılır.

Bu süreç danışmanlık hizmetlerini kapsayacak şekilde eğer kurum tarafından devam ettirmek istenirse; çalışanların ‘’İdeal İş Profil’’lerinin belirlenmesi olarak planlanmaya alınabilir.

Avantajları

  • Kurum içi verimliliği artırmak amacıyla mevcut çalışanların doğru analiz edilerek, kişilerin DISC Profili üzerinden’ tanımlanmasını sağlamak,
  • İletişimi doğru kurgulayabilmek adına mevcut çalışanların ve ilgili oldukları departmanlarındoğru analiz edilerek, genel veri oluşturmasını gerçekleştirmek,
  • Oluşturulan DISC Profilleri üzerinden’ Çatışma ve İlişki Haritası oluşturulup , yaşanan sorunların kurumun hedef ve vizyonuna çıkartabileceği olası problemleri ortaya çıkarmak,
  • Mevcut çalışan kişilerin D.I.S.C. karakter özelliklerini karşılaştırarak kuruma ait öne çıkan bir özellik ve/veya D.I.S.C. faktörü olup olmadığını belirlemek yer alır.