DISC Kişilik Envanteri Hakkında

DISC Kişilik Envanteri aday ve çalışanların karakteristik özelliklerini ve temel yetkinliklerinin değerlendirmesi için kullanılan en yaygın kişilik değerlendirme aracıdır. Bilimsel bir yöntemle kişinin öne çıkardığı davranış özellikleri, duygu ve düşüncelerini analiz eder. İlk olarak 1972'de kullanılmaya başlanan envanter tüm dünyada kullanılmaktadır.

Türkiye'deki geliştirme çalışmaları ve tescili DISC|akademi tarafından yapılmış olan DISC Kişilik Envanteri ile bireylerin kendilerini daha yakından tanıyabilmelerini sağlamakta, kurumların ise aday ve çalışanlarını daha uygun işe yönlendirmesine yardımcı olmaktadır. DISC Kişilik Envanteri bu alanların dışında da bir çok alanda aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bu alanlar;

 • Aday görüşmelerinde adayı tanımak ve işe uygunluğunu değerlendirmek,
 • "Assessment Center" (Değerlendirme Merkezi) uygulamasında kişilerin davranışsal yetkinlikleri ölçmek,
 • "Talent Managemenet" (Yetenek Yönetimi) sürecinde kişiyi değerlendirmek,
 • "Yetkinlik Bazlı Görev Profili" çıkarmak,
 • İş görüşmelerinde değerlendirene mülakat soruları seçiminde yardımcı olmak,
 • Çalışanların kariyer yol haritasını belirlemek,
 • "Yönetim" ve "Liderlik" konularında kişinin davranış özelliklerini belirlenmek,
 • "Satış" pozisyonlarında kişiyi doğru konumlandırmak,
 • "Eğitim ve Gelişim" ihtiyacının belirlenmek,
 • Şirket eğitim ihtiyacını belirlenmek, "Şirket Eğitim Matrisleri" hazırlamak,
 • Takımları oluşturmak, beraber çalışan ekiplerdeki çatışmaları azaltmak,
 • Öğrenme stilleri belirlenmek,
 • Eğitimde katılımcıları tanımak,
 • Koçluk öncesi ve sonrası kişiyi analiz etmek,
 • Koçluk veya mentorluk sürecinde tarafların uyum ve uygunluğunu belirlemek,
 • Bireyin hangi mesleğe veya işe uygun olduğunu görmektir.
   

DISC Nedir?

discnedir

DISC, dört faktörle kişinin karakter özelliklerini ve davranış stilini anlamaya çalışan bir teorinin adıdır. Bu faktörlerin ilk harfleri teorinin de ismini oluşturur. İngilizce'de D-Dominance, I-Influence, S-Steadiness, C-Compliance olarak ifade edilen kelimeler DISC|akademi tarafından Türkçe'ye D-Dominant (domine eden), I-İz Bırakan( iz bırakıp, etkileyen), S-Sadık (çevresine sadık), C-Ciddi (hayata ciddi bakan) olarak adapte edilmiştir.

DISC teorisi ilk olarak 1928 yılında Dr. William Moultan Marston tarafından "Emotions of Normal People" - "Normal Kişilerin Duyguları" kitabında ortaya konulmuştur. Bir envanter olarak sunulması ve bir ölçüm aracı olarak kullanılması ise 1970'lere kadar uzanır.

DISC ile ilgili Türkiye'de en özenli ve geniş kapsamlı çalışma DISC|akademi tarafından yapılmıştır.

DISC her ne kadar 4 faktörle insanı anlamaya çalışıyor olsa da raporun sonucunda yaklaşık 10000 farklı karakter çıkar. DISC raporu sonucunda, faktörlerin büyüklükleri ve kişide hangi oranda mevcut oldukları ile bir analiz yapılır. Bu yapı çok daha bilimsel ve kapsamlıdır. Renkler veya hayvanlar ile kişileri eşleştirmeye çalışan basit kişilik gruplandırma sistemlerinden farklıdır. DISC ile yaftalama yapılmaz, asla kişi sadece bir harf veya renk ile yorumlanmaz.

Raporun detayında kişinin hem özel yaşantısı hem de iş yaşantırındaki karakteri incelenir. İkisi arasındaki farklar, kişinin kendini nasıl değiştirmek istediği, mevcut durumda bir stres veya mutsuzluk yaşayıp yaşamadığına kadar bir çok konu değerlendirilir. Raporun sonunda ise kişinin hangi meslek ve işlere uygun olduğu ortaya çıkar.

Özellikle firmalara kendi kültür ve yapılarına uygun İş Tanımlarını sisteme entegre edebilir ve aday ile çalışanlarının işe uygunluklarını da sistem vasıtasıyla ölçebilirler.

Kapsamlı raporun içeriğinde kişinin geliştirmesi gereken yönlerinden yola çıkarak eğitim ihtiyaçları da ortaya çıkar. Özellikle kişinin gelişimi, kariyer yol haritasının belirlenmesi ve akademi tarafında bu bilgi oldukça değerlidir.

DISC Raporu ile bir çok ekstra özellik de sunulmaktadır. Liderlik Raporu ile kişinin yöneticilik yetkinlikleri, Satış Raporu ile kişinin satış yetkinlikleri belirlenebilmektedir. Sistemde yer alan başka bir modül ise Mülakat Yardımcısı'dır. Bu modül sayesinde değerlendireciler mülakat esnasında adayların karakterine özel bir çok yetkinlik sorusuna ulaşabilmektedir.

Rapor İçerikleri

DISC'in farklı rapor seçenekleri vardır, her rapor sektöre, kuruma ve kullanıldığı alana göre değişiklik gösterebilir.

 • DISC Profesyonel
 • DISC Satış
 • DISC Mavi Yaka
 • DISC Öğrenci
 • DISC Yetkinlik Raporu (Kurumun Yetkinlikleri doğrultusunda projelendirilmektedir)

Bu raporlarda aşağıdaki bölümler mevcuttur;

 • Kişinin genel davranış özellikleri
 • 12 alt karakter özelliği
 • 40 detay yetkinlik
 • Liderlik raporu ve liderlik yetkinlikleri
 • Satış raporu ve satış yetkinlikleri
 • Kuruma özel yetkinlikler
 • Mülakat yardımcısı
 • Eğitim ihtiyacı raporu
 • İşe uygunluk analizi
 • Kurumun iş tanımları ve işe uygunluğu
 • Mesleki uygunluk