DISC Kişilik Envanteri Hakkında

DISC Kişilik Envanteri aday ve çalışanların karakteristik özelliklerini ve temel yetkinliklerinin değerlendirmesi için kullanılan en yaygın kişilik değerlendirme aracıdır. Bilimsel bir yöntemle kişinin öne çıkardığı davranış özellikleri, duygu ve düşüncelerini analiz eder. İlk olarak 1972'de kullanılmaya başlanan envanter tüm dünyada kullanılmaktadır.

Türkiye'deki geliştirme çalışmaları ve tescili DISC|akademi tarafından yapılmış olan DISC Kişilik Envanteri ile bireylerin kendilerini daha yakından tanıyabilmelerini sağlamakta, kurumların ise aday ve çalışanlarını daha uygun işe yönlendirmesine yardımcı olmaktadır. DISC Kişilik Envanteri bu alanların dışında da bir çok alanda aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bu alanlar;

 • Aday görüşmelerinde adayı tanımak ve işe uygunluğunu değerlendirmek,
 • "Assessment Center" (Değerlendirme Merkezi) uygulamasında kişilerin davranışsal yetkinlikleri ölçmek,
 • "Talent Managemenet" (Yetenek Yönetimi) sürecinde kişiyi değerlendirmek,
 • "Yetkinlik Bazlı Görev Profili" çıkarmak,
 • İş görüşmelerinde değerlendirene mülakat soruları seçiminde yardımcı olmak,
 • Çalışanların kariyer yol haritasını belirlemek,
 • "Yönetim" ve "Liderlik" konularında kişinin davranış özelliklerini belirlenmek,
 • "Satış" pozisyonlarında kişiyi doğru konumlandırmak,
 • "Eğitim ve Gelişim" ihtiyacının belirlenmek,
 • Şirket eğitim ihtiyacını belirlenmek, "Şirket Eğitim Matrisleri" hazırlamak,
 • Takımları oluşturmak, beraber çalışan ekiplerdeki çatışmaları azaltmak,
 • Öğrenme stilleri belirlenmek,
 • Eğitimde katılımcıları tanımak,
 • Koçluk öncesi ve sonrası kişiyi analiz etmek,
 • Koçluk veya mentorluk sürecinde tarafların uyum ve uygunluğunu belirlemek,
 • Bireyin hangi mesleğe veya işe uygun olduğunu görmektir.
   

DISC|akademi'nin sunmuş olduğu web tabanlı özel yazılım sayesinde yukarıdaki alanlarda envanter sonuçlarını kullanabilmek artık çok daha kolay bir hale gelmiştir.

DISC|akademi'nin sunduğu sistem, DISC Kişillik Envanteri dışında da bir çok test, uygulama ve özelliği kullanıcısına sunmaktadır. Tüm sistem kurumların web siteleri ve İK (İnsan Kaynakları) uygulamaları ile entegre olabilmektedir.

DISC Nedir?

discnedir

DISC, dört faktörle kişinin karakter özelliklerini ve davranış stilini anlamaya çalışan bir teorinin adıdır. Bu faktörlerin ilk harfleri teorinin de ismini oluşturur. İngilizce'de D-Dominance, I-Influence, S-Steadiness, C-Compliance olarak ifade edilen kelimeler DISC|akademi tarafından Türkçe'ye D-Dominant (domine eden), I-İz Bırakan( iz bırakıp, etkileyen), S-Sadık (çevresine sadık), C-Ciddi (hayata ciddi bakan) olarak adapte edilmiştir.

DISC teorisi ilk olarak 1928 yılında Dr. William Moultan Marston tarafından "Emotions of Normal People" - "Normal Kişilerin Duyguları" kitabında ortaya konulmuştur. Bir envanter olarak sunulması ve bir ölçüm aracı olarak kullanılması ise 1970'lere kadar uzanır.

DISC ile ilgili Türkiye'de en özenli ve geniş kapsamlı çalışma DISC|akademi tarafından yapılmıştır.

DISC her ne kadar 4 faktörle insanı anlamaya çalışıyor olsa da raporun sonucunda yaklaşık 10000 farklı karakter çıkar. DISC raporu sonucunda, faktörlerin büyüklükleri ve kişide hangi oranda mevcut oldukları ile bir analiz yapılır. Bu yapı çok daha bilimsel ve kapsamlıdır. Renkler veya hayvanlar ile kişileri eşleştirmeye çalışan basit kişilik gruplandırma sistemlerinden farklıdır. DISC ile yaftalama yapılmaz, asla kişi sadece bir harf veya renk ile yorumlanmaz.

Raporun detayında kişinin hem özel yaşantısı hem de iş yaşantırındaki karakteri incelenir. İkisi arasındaki farklar, kişinin kendini nasıl değiştirmek istediği, mevcut durumda bir stres veya mutsuzluk yaşayıp yaşamadığına kadar bir çok konu değerlendirilir. Raporun sonunda ise kişinin hangi meslek ve işlere uygun olduğu ortaya çıkar.

Özellikle firmalara kendi kültür ve yapılarına uygun İş Tanımlarını sisteme entegre edebilir ve aday ile çalışanlarının işe uygunluklarını da sistem vasıtasıyla ölçebilirler.

Kapsamlı raporun içeriğinde kişinin geliştirmesi gereken yönlerinden yola çıkarak eğitim ihtiyaçları da ortaya çıkar. Özellikle kişinin gelişimi, kariyer yol haritasının belirlenmesi ve akademi tarafında bu bilgi oldukça değerlidir.

DISC Raporu ile bir çok ekstra özellik de sunulmaktadır. Liderlik Raporu ile kişinin yöneticilik yetkinlikleri, Satış Raporu ile kişinin satış yetkinlikleri belirlenebilmektedir. Sistemde yer alan başka bir modül ise Mülakat Yardımcısı'dır. Bu modül sayesinde değerlendireciler mülakat esnasında adayların karakterine özel bir çok yetkinlik sorusuna ulaşabilmektedir.

DISC Faktörleri Nelerdir?

D - Dominant

Kişideki D faktörünün seviyesi ile, bireyin hayata bakışı, stres altında nasıl davrandığı, ne kadar risk alabildiği gibi temel sorulara yanıt bulunur. D faktörü aynı zamanda inisiyatif alma, proaktif davranma ile ilgili bilgiler verirken, aşırı değerleme tarafında farklı analizler yapılabilir. Bu faktör, özellikle kişinin iş yaşantısındaki davranış ve tutumlarına ışık tutar.

I - İz Bırakan

Kişideki I faktörünün seviyesi ile, bireyin sosyal davranışları hakkında detaylı analiz yapılır. Özellikle yüksek değerlerinde, kişinin satış ve pazarlama gibi yapılarda daha istekli olabileceği gibi sonuçlar çıkar. İnsana bakış, yaklaşım ve ilişkiler ile ilgili detaylı analizler I'ya bakılarak yapılır.

S - Sadık

Kişideki S faktörünün seviyesi diğerlerinden farklı olarak ortamdaki duruşunuzu yansıtır. Kişinin hayatında biriktirdiği stres, mutluluk, mutsuzluk veya tedirginlikler, ortama göre duruşların farklılaşması bu faktöre bakılarak incelenir. Aile ve arkadaşlık ilişkileri gibi, temel insani öne çıkan değerler de S'nin seviyeleri ile analiz edilmektedir.

C - Ciddi

Kişideki C faktörünün seviyesi, kişinin hayata bakışındaki öne çıkan dürtüleri ile ilgili bize bilgi verir. Diğer faktörlere göre Türkiye'de kişilerde en çok rastladığımız faktördür. Özellikle iş yapış biçimi, kurallar karşısındaki duruşu, neden ve sonuç ilişkilerinin analiz edilmesi taraflarında C'nin değerleri öne çıkar. Çok yüksek olması veya düşük olması iş yaşantısı adına değerli veriler ve ipuçları sağlar.

Geçerlilik ve Güvenilirlilik

DISC Türkiye'de, Türk insanına özel olarak geliştirilmiş, online ortamda hizmet veren ilk envanterdir. DISC Türkiye'de en çok yanıtlanan envanter olma özelliğini de her sene korumaktadır. Bugün itibari ile sadece Türkiye'de 4.000.000 kişiye ulaşmıştır.

DISC Kişilik Envanteri'nin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması ilk olarak 2005 yılında yapılmış sistemin güncelliğini koruma amacıyla üç kere revize edilmiştir. Şu anda kullanılan versiyon 12,664 kişilik bir norm üzerinden Türkiye'yi modellemektedir.

DISC|akademi'nin 2006 yılında ilk defa Türkiye'de geliştirdiği ,kişinin envanteri ne kadar tutarlı yanıtladığı da yüzdesel bir değer ile verilmektedir. Buna göre yaklaşık %10 luk bir kesim sistemi manipüle etmeye, yanıltmaya çalışmaktadır.

Sadece DISC|akademi'nin geliştirdiği DISC Kişilik Envanteri'n de sistemi yanıltmaya çalışan bu kişiler çok yüksek bir tutarlılık ile değerlendiriciye sunulmaktadır.

DISC'in geçerlilik cronbach alpha korelasyonu,

disc
şeklindedir.

DISC Yanıltılabilir mi?

DISC yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sürede sadece 28 soru ile kişiyi oldukça kapsamlı bir şekilde analiz edebilen çok özel bir envanterdir.

Soru stili ilk olarak 1972 yılında Amerika'nn psikoloji ile ünlenmiş üniversitesi olan Minnesota Üniversitesi'nde hazırlanmıştır. DISC'in her sorusunda 12 farklı işaretleme seçeneği mevcuttur. Bu nedenle sadece ilk beş soruda 250.000, 28. soru sonunda 1,27 E+27 farklı işaretlenme şekli ile yanıltılması çok güç olan bir envanterdir.

Kişi DISC'i yanıltmaya çalıştığında, sistemde yer alan çapraz sorular ve DISC|akademi tarafından geliştirilen özel bir formül ile bu durum tespit edilir ve değerlendirici uyarılır. Sistemdeki yaklaşık 10.000'den farklı karakter olması da diğer başka bir zorluktur. Bir kişinin yanıltmaya çalışması durumunda bu 10.000 farklı karakterden birini tutturması olasılık olarak da imkansızdır.

Diğer yandan her kurum kendi kültürüne göre farklı profiller aradığından hangi kurumun hangi iş için hangi profili aradığı da bilinmemektedir.Son olarak DISC Türkiye'de senede sadece 1 defa yanıtlanabilmektedir. Başka bir deyişle kişi istese de ikinci kez envanteri yanıtlayamamaktadır. Tüm bu özelliklerden dolayı DISC, en tutarlı ve güvenilir envanterlerden biri olarak kabul edilir.

Rapor İçerikleri

DISC'in farklı rapor seçenekleri vardır, her rapor sektöre, kuruma ve kullanıldığı alana göre değişiklik gösterebilir.

 • DISC Profesyonel
 • DISC Satış
 • DISC Mavi Yaka
 • DISC Öğrenci
 • DISC Yetkinlik Raporu (Kurumun Yetkinlikleri doğrultusunda projelendirilmektedir)

Bu raporlarda aşağıdaki bölümler mevcuttur;

 • Kişinin genel davranış özellikleri
 • 12 alt karakter özelliği
 • 40 detay yetkinlik
 • Liderlik raporu ve liderlik yetkinlikleri
 • Satış raporu ve satış yetkinlikleri
 • Kuruma özel yetkinlikler
 • Mülakat yardımcısı
 • Eğitim ihtiyacı raporu
 • İşe uygunluk analizi
 • Kurumun iş tanımları ve işe uygunluğu
 • Mesleki uygunluk

Telif ve Tescil

DISC, DISC Kişilik Envanteri ve DISC|akademi markasının tüm telif ve tescil hakları Türkiye sınırları içinde DISC|akademi'ye aittir. Tüm bu markaların yasal sahibi DISC|akademi Eğitim ve Yazılım A.Ş. olup patent ve tescil hakları T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından 2005 yılında tescil edilmiştir.


Teklif Alın

DISC Kişilik Envanteri kurumsal kullanımı yıllık üyelik üzerinden gerçekleştirilir. İhtiyaca göre paket belirlenir. İşe alım, mevcut personel değerlendirme, eğitim ve gelişim aşamalarında uygulayacağınız kişi sayısı belirlenir. Paketlerimiz kişi sayısı üzerinden oluşturulur.

Envanter online veya manuel ortamda yanıtlandırılabilir. Envanter sonucu sistem tarafından otomatik olarak hazırlanır ve test sona erdiğinde sonuçlar değerlendirenin ekranına düşer.

Üyelik ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.