DSAT Nedir?

Device

Dikkat Sezgi Algılama Testi, 5 boyut üzerinden görsel muhakeme, sezgisel zeka, uzun süreli dikkat, detaylara dikkat, görsel hafıza ve renk körlüğü gibi konularda ölçümleme yapan 80 sorudan oluşan, yaklaşık 60 dakikada çözülen bir testtir.

Sorular kurumların ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanabilir. Ortalama 1 saat süren bu testin daha az boyut ölçen kısa versiyonları da bulunmaktadır. Test birçok çizim, sözcük, fotoğraf içerir, oldukça kapsamlıdır

Çizimlerdeki detayların algılanması, aralarındaki benzerliklerin/farklılıkların belirlenmesi görsel algının öne çıktığı pozisyonlarda bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır.

DSAT ile Neler Ölçülür?

  • ZEKA ve ALGI Boyutları

Sezgisel Zeka: Kişinin analitik düşünme, problem çözme sayısal düşünme yetenekleri, sıralama ve temel matematiksel yetilerini ölçümler.

Görsel Muhakeme: Kişinin özellikle görsel objeler arasında bir tümdengelim, tümevarım ve analiz yapma becerisini,algısını ölçümler.

  • DİKKAT Boyutları

Detaylara Dikkat: Kişinin bir dizi metin veya görseldeki detayların ne kadarını fark edebildiğini ölçümler.

Uzun Süreli Dikkat: Kişinin özellikle uzun süreli ne kadar dikkatini koruyabildiğini ölçümler.

  • GÖRSEL Boyutlar

Görsel Hafıza: Kişinin özellikle görsel objeler arasında ne kadar ayrıntıyı yakalayabildiğini, yüz hafızasını ölçümler.

Renk Körlüğü: Kişinin renk körlüğü ile ilgili bir problemi olup olmadığını ölçümler.


Nerelerde Kullanılır?

Device

DSAT özellikle; Değerlendirme Merkezi tasarımında (Assessment Center), aday ve çalışan değerlendirmelerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Genel yetenek testleri ile ölçülen sezgisel zeka ve görsel muhakeme alt boyutlarını içerir.

Dikkat ve algısının yüksek olması beklenen kalite kontrol, mühendis, kasiyer gibi pozisyonlar için oldukça uygundur.