İnsan Kaynakları Danışmanlığı Nedir?

Dünyada, özellikle 1980'li yıllardan itibaren etkisini daha fazla hissettirmeye başlayan küreselleşme sürecinin acımasız rekabet ortamını doğurması, gelişen teknolojilerin varlığı, sürekli değişen iş ilişkileri ve işgücünün değişen nitelikleri, işletmelerin personel departmanlarını etkilemiş ve yöneticileri, rekabet avantajı sağlamada çalışanlarını daha etkin kullanmaya, onların verimliliklerini olabildiğince artırmaya yönelik önlemler almaya zorlamıştır.

Artık, bu alanda bir değişim ve dönüşüm süreci kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar başlarda bu değişimi kavramsal olarak ifade etmek konusunda bir takım sıkıntılar ve görüş ayrılıkları yaşanmış olsa da, daha sonra gerek uygulamanın gerekse de akademisyenlerin geniş kabulü ile önemli ve stratejik bir ilgi alanı olan ''İnsan Kaynakları Yönetimi ‘’ önem kazanmıştır.

Son yıllarda İKY'de meydana gelen yoğun değişiklikler ve gelişmeler; ''insan'' faktörünün ''tüketilmesi gereken bir unsur'' değil; ''geliştirilmesi gereken bir değer'' olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. İşletmeler içerisindeki en önemli kaynağın insan olduğu düşüncesi, bir klişe olmaktan çıkmış ve işletme yönetimleri için stratejik anlamlar ifade etmeye başlamıştır.

Yönetimler, artık bir işletmedeki en önemli ağırlık noktasının insan olduğunun farkına varmışlardır. Bu sebeple henüz İK yönetimini şirket içinde başlatmayan kurumlar adına insan kaynakları yönetimini firmanın dinamiklerine göre belirleyip oluşturuyoruz.