İdeal İş Profili Nedir?

İdeal İş Profili, şirketiniz içinde yer alan pozisyonlardaki kişilerin işe uygunluk analizinin yapılmasıdır.

Hızla büyüyen ve çok farklı insan kaynağını barındıran firmaların, kişilerin karakter özellikleri ile performansları arasında net bir ilişki olup olmadığını öğrenmesi daha verimli çalışma ortamları yaratmaktadır.

Seçme ve değerlendirme sürecinde veya organizasyon yapısının yeniden şekillendirilmesinde daha doğru kararlar verilmesini sağlamak amacıyla standart iş profillerinin oluşturulması ile sirkülasyon oranının azalmasına ve verimliliğin artmasına katkı sağlanmaktadır.

Kurum yönetimiyle beraber hareket edilecek çalışma sonrasında elde edilecek çıktılar yardımıyla kurumun istediği pozisyonda çalışanların ‘’İdeal İş Profil’’leri belirlenir.

İdeal İş Profilleri kurum kültürü, yönetici beklentileri, performans analizi ve DISC Kişilik Envanteri değerleri ile hesaplanarak bir bütün olarak ele alınır. Elde edilen İdeal İş Profili sisteme entegre edilerek; işe alım süreçlerinde adayların uygunluğu konusunda yüzdesel veriyi verebilecek şekilde hazırlanır.

Satış elemanlarının hemen hemen yarısı sadece tek bir müşteri reddedilmesinden sonra genelde süreç takibinden vazgeçerler. Bir müşteriyi ararlar müşteri hayır der ve satış elemanları o müşteriyi bir daha geri aramaz. Çok azı, sadece %4 yada %5 dört defa reddedildikten sonra denemeye devam ediyor. Peki kim bunlar? Kişilik profili çizmek superstarlarınızı bulmanın anahtarıdır. Eğer bir en üst düzey satış elemanını oluşturan kişilik profilini anlamazsanız, o kişiyle mülakat yaptıktan sonra işe almayabilirsiniz.

Avantajları

  • Sirkülasyona Etkisi

Seçme ve değerlendirme sürecinde veya organizasyon yapısının yeniden şekillendirilmesinde daha doğru kararlar verilmesini sağlamak amacıyla standart iş profillerinin oluşturulması; sirkülasyon oranının azalmasına ve verimliliğin artmasına katkı sağlar. İş Tanımlarının İk yapısındaki oluşumu ne kadar önemliyse, mevcut iş tanımlarına göre işe alım yapısının da kurgulanması çok hassas bir noktadır. İş’e doğru kişiyi yerleştirebilmek adına gerçekleştirilen çalışmada; kurum kültürü, yönetici beklentileri, performans analizi ve DISC Kişilik Envanteri değerleri hesaplanarak bir bütün olarak ele alınır.

  • Objektif Değerlendirme

Mevcut çalışanların doğru analiz edilerek, kişilerin çalıştıkları pozisyon ile uyumunu anlamaya çalışırken dikkat edilen en temel nokta kurumun hedef ve vizyonuna uygunluğunu araştırmak adına kurum yönetiminden alınan verilerin doğru değerlendirilmesidir.

İş analizleri ve ortaya konmuş görev tanımları ile işin mevcut uygulanışı arasındaki farkları ortaya koyarak, davranışsal yetkinliklerin tekrar gözden geçirilmesinin sağlanması projenin en önemli ayağıdır.

  • Bilimsel Sonuçlar Vermesi

İstatistiki olarak yetecek kadar sayıda belirlenen personele D.I.S.C. Kişilik Envanteri yanıtlandırılır.

Son listelere göre ilgili pozisyonda çalışan kişilerin iş tanımları, standart iş profili çıkarılacak pozisyondan beklenen yetkinlikler ve kurumun hedef ve vizyonuna uygunluğu ile karakter özelliklerinde veya D.I.S.C. faktörlerinde anlamlı bir dağılım olup olmadığı tespit edilir.

D.I.S.C. Kişilik Envanterinin faktörlerine göre bugüne kadar resmedilmemiş bir çok sorun netlik kazanır.

  • Raporlama Yapılması

Projenin raporunda; ilgili pozisyonda çalışacak kişilerin olması gereken karakter özellikleri, olmaması gereken karakter özellikleri belirtilir. Özellikle Standart İş Profili çalışmasında tek profil yerine birden fazla profil çıkartılabilir. Bunun nedeni bir çok iş sadece bir değil birden fazla profil tarafından da başarıyla yapılabilmektedir. Burada önemli olan takımda hangi profillerin ne kadar ağırlıkla bulunması sorusuna da cevap bulunur.

Özellikle takımda yer alan kişilerin ileride yönetici olma potansiyelleri de değerlendirilir ve bu profillerden ileride takımın başına geçecek yöneticiler olduğu bilinciyle profiller tanımlanır.

  • Sistemsel Entegrasyon

Elde edilen İdeal İş Profili sisteme entegre edilerek; işe alım süreçlerinde adayların uygunluğu konusunda yüzdesel veriyi verebilecek şekilde hazırlanır.

Teklif Alın

DISC|akademi, "İdeal İş Profili" çalışması konusunda çok hızlı aksiyon alabilen, geliştirdiği metodoloji ve envanterleri ile size doğru hizmeti uygun maliyetler ile sağlayabilmektedir.

Teklif almak için (link).