İdeal İş Profili Nedir?

İdeal İş Profili, şirketiniz içinde yer alan pozisyonlardaki kişilerin işe uygunluk analizinin yapılmasıdır.

Seçme ve değerlendirme sürecinde veya organizasyon yapısının yeniden şekillendirilmesinde daha doğru kararlar verilmesini sağlamak amacıyla standart iş profillerinin oluşturulması ile sirkülasyon oranının azalmasına ve verimliliğin artmasına katkı sağlanmaktadır.

İdeal İş Profilleri kurum kültürü, yönetici beklentileri, performans analizi ve DISC Kişilik Envanteri değerleri ile hesaplanarak bir bütün olarak ele alınır. Elde edilen İdeal İş Profili sisteme entegre edilerek; işe alım süreçlerinde adayların uygunluğu konusunda yüzdesel veriyi verebilecek şekilde hazırlanır.

Avantajları

  • Sirkülasyona Etkisi
  • Objektif Değerlendirme
  • Bilimsel Sonuçlar Vermesi
  • Raporlama Yapılması
  • Sistemsel Entegrasyon