2004-2005

DISC Kişilik Envanteri

DISC Kişilik Envanteri Türkiye'de

DISC Kişilik Envanteri'nin Türkiye'ye özel çalışmalarının başlangıcı, kurucumuz Erol Levent'in Chase Manhattan Bank'daki profesyonel iş yaşantısına son vermesi ile başlar. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olan Erol Levent, şirketimizin temellerini atar; ancak şirketin ilk çalışmaları yazılım alanında gerçekleşir.

Bu alanda özellikle finans sektöründe yazılım danışmanlığı çalışmalarına başlayan şirketimiz, bu projeleri hayata geçirirken, kendi ekibini büyütme tarafında İK danışmanlığı süreçlerine girer. Değerlendirme Merkezi çalışmalarının en temel yapı taşı olan kişilik envanteri ihtiyacı için yapılan araştırma sonucunda Türkiye'de online ortamda çalışan, kısa süreli, normlara göre uyarlanmış, kişinin hangi işe uygun olduğunu belirleyebilen bir envanter bulunmadığı fark edilir. İnternet altyapısı ve yazılım tecrübesi ile ve tabiki D profilindeki kurucumuzun girişimciliği sayesinde, şirketimiz bu pazarı doldurabilecek Türkiye'ye özel bir kişilik envanteri geliştirmek için çalışmalarına başlar. Teori olarak ise yurtdışında çok yaygın olarak kullanılan DISC seçilir.

DISC Norm Çalışması

Türkiye Norm Çalışmaları

Türkiye Norm çalışmaları, Ekim 2004 - Mart 2005 arasında 225 denekle ön çalışmalar yapılarak gerçekleştirildi. Bu çalışma içinde 53 kişi ile görüşmeler yapıldı.

İlk etapta 620 adayın internet üzerinden başvuru aşamasında; özgeçmişleri ile birlikte D.I.S.C. Kişilik Envanteri'ni yanıtlandırmaları istendi. Yanıtlandıran adaylar arasından DISC Kişilik Envanteri raporunu satın alan 56 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından Kasım 2006 tarihinde geçerlilik ve güvenilirlik kriterleri eklendi. Bu yeni kriterlere göre tüm veri tabanı yeniden incelenerek; yanıtların tutarlılığı %85'in üzerinde olan envanterlerden yeni bir küme oluşturuldu. Erkek ve kadınların normları ayrıştırıldı. Buna göre 6445 kadından 5489 kişinin envanteri, 8564 erkekten 7175 kişinin envanteri seçilerek revizyon 3.0 çıkarıldı.

DISC

Dünyada İlk

DISC Kişilik Envanteri'nin yanıtlandıran kişilerin rapor sonuçlarının ne kadar doğru olduğuna dair kulanılan"Yanıtların Tutarlılığı" dünya literatüründe ilk defa tarafımızca geliştirilen bir formül ile sisteme entegre edildi. Bu farklılık sayesinde Dünyada ilk defa Türkiye'de geliştirilen DISC ile raporun ne kadar tutarlı olduğu sistemde kullanıcıya bir veri olarak sunulmaya başlandı.

DISC Patent

Türk Patent Enstitüsü'ne Başvuru

DISC Kişilik Envanteri'nin Türkiye hakları için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurusu yapıldı.

DISC İlk Versiyonu

DISC'in İlk Versiyonu

Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları tamamlanan DISC Kişilik Envanteri'nin ilk versiyonu, İK sektörüne 2005 yılında hızlı bir giriş yaparak girdi.

2006-2007

DISC Üniversitelerde

DISC Kişilik Envanteri Üniversitelerde

İlaç sektörünün önde gelen şirketlerinin sponsorluğunda DISC Kişilik Envanteri, üniversite öğrencileri tarafından kendilerini tanıma yönünde kullanılmaya başlandı. Çeşitli üniversitelerden 1000'in üzerinde öğrenci, kariyer ve meslek seçimi konusunda DISC’in avantajları ile tanışarak meslek seçimlerini belirlemeye başladı. Bundan sonraki yıllarda; Kariyer.net işbirliği ile tüm Türkiye'de 100'ün üzerinde üniversitede DISC Kişilik Envanteri'nin faydaları öğrencilere aktarıldı. Bu ziyaretler ile Türkiye'de üniversite öğrencileri tarafından yanıtlandırılmış DISC Öğrenci veritabanı oluşturuldu.

DISC Kariyer

DISC Kariyer.net'de

Bireysel ve kurumsal farkındalığın artması ile adayların daha hızlı envanteri doldurabilmesi ve şirketlerin daha hızlı DISC sonuçlarına ulaşabilmesi için Kariyer.net ile iş ortaklığı yapısı hayata geçirildi. İki sistemin entegrasyonu ile DISC, "Türkiye'nin Envanteri" olma konusunda önemli bir adım atmış oldu.

DISC İş Tanımı

100 İş Tanımı 1.000.000 Kişi

100 adet beyaz yakaya özel tanımlanan iş tanımlarına göre uygunluk analizleri yapıldı, firmaya özel iş tanımları oluşturuldu.

"İdeal İş Profili" ve 1.000.000 yanıtlayan kişi sayısına ulaşıldı.

2008-2009

DISC Liderlik

Liderlik Raporu

DISC Kişilik Envanteri raporlarında yer alan bilgilere ek olarak kişiye özel 12 adet yöneticilik yetkinlikleri geliştirildi. Liderlik raporlarında kişinin liderlik tarzları ile ilgili bilgiler verilmeye başlandı.

DISC IK

IK Zirvelerindeyiz

İnsan Kaynakları zirvesinde 400'ün üzerinde insan kaynakları yöneticisine yaptığımız envanter çalışması ile "Türkiye İK Yöneticisi" profili belirlendi.

2010-2011

DISC Mülakat Yardımcısı

Mülakat Yardımcısı Yayında

KOBİ'lerin mülakat süreçlerini daha verimli gerçekleştirmesi adına mülakat yardımcısı modülü geliştirildi. Mülakatı yapan kişiye karşısındaki adayla ilgili hangi soruları yöneltmesi gerektiğini gösteren 'Mülakat Yardımcısı' bir kılavuz niteliğinde hazırlandı. Kişinin karakterine göre bir soru bankasından seçen sistem 5 yetkinlik seviyesinde öneri getirmektedir.

DISC Akademi

3.000.000 Kişi, 1000'in Üzerinde Firmaya Ulaştık

Türkiye'nin en çok yanıtlanan envanteri ve sektöründe en hızlı büyüyen firması olduk.

2012-2013

DISC Öğrenci

DISC Öğrenci

Üniversite ziyaretleri sırasında bir araya geldiğimiz öğrencilerde "Kendini Tanıma"nın meslek seçiminde ne kadar önemli olduğu tespit edildiğinden öğrencilere yönelik özel bir çalışma gerçekleştirildi.

"DISC Öğrenci" versiyonu çıkarıldı.

Dikkat,Sezgi,Algı(DSAT)

DSAT(Dikkat, Sezgi, Algılama Testi)

DISC ile kişinin karakteristik özelliklerini ölçerken, firmalardan aldığımız geri bildirimler ile ürün yelpazemizi geliştirmeye başladık. Dikkat, Sezgi, Algı(DSAT) ile dikkat, sezgi, algı ölçümlemeye başladık. Birçok kurum tarafından tercih edilmeye başlanan DSAT ile kalite kontrol elemanları, güvenlik görevlileri, kasa ve gişe memurları, muhasebe sorumluları gibi dikkat ve konsantrasyon becerisinin gerektirdiği iş kollarındaki kişilerin yetkinlikleri ölçülmeye başlandı.

DISC Mavi

DISC Mavi

DISC teorisinin mavi yaka çalışanlar üzerinde uygulanması adına "DISC Mavi" geliştirildi. Mavi yaka çalışanları tanımlamaya yönelik hazırlanan özel raporda mavi yaka pozisyonları içeren ideal iş profilleri eklendi.

2014-2015

DISC Akademi

DISC|akademi A.Ş.

DISC 4 milyon bireysel dataya ulaşarak; binlerce firma tarafından kullanılan bir marka haline gelmeye başladıkça, kabımıza sığamadığımızı fark edip ve vizyonumuzu büyüme hızımıza yakışır şekilde geliştirmeye karar verildi. İnsan Kaynakları alanında 15 yıllık tecrübesi olan Eylem Gürgenç yönetici ortak olarak aramıza katıldı.

Yeni yönetim ile işe alım, seçme, değerlendirme aşamasında sunduğumuz DISC Kişilik Envanteri'ne ek olarak DISC Mavi, DSAT gibi ek ürünler ile hizmetlerimizi büyütürken, eğitim ve gelişim aşamasında da değerlendirme merkezi(assessment), performans yönetimi, İK danışmanlığı, İdeal İş Profili gibi İK yapısını destekleyici geniş yelpazeli çalışmalara başlandı.

İsmimizi değiştirdik, eğitim salonlu yeni ofisimize taşındık, çok daha fazla ve verimli çalışmaya başladık.

DISC Yenibiriş

Yenibiriş ile Entegrasyonumuz Devrede

Yenibiriş IK portalıyla yaptığımız işbirliği ile DISC kullanmayı tercih eden firmalarımızın insan kaynakları portalları üzerinden daha aktif kullanılması sağlamaya başlandı.

DISC Eleman

Eleman.net ile İşbirliği

Eleman.net IK portalı ile olan işbirliğimize istinaden özellikle mavi yaka çalışanlar üzerinde DISC Mavi uygulanmasına başlandı.

DISC Eğitim Matrisi

Eğitim Matrisimiz Devrede

İnsan Kaynakları departmanlarının eğitim planlamalarını daha kolay gerçekleştirebilmeleri adına; eğitim ihtiyaçlarını kişiye özel olarak tasarlayan eğitim matrisini geliştirdik. Buna göre kişinin karakterine göre öncelikli alması gereken eğitimleri sıralayarak, kişinin Assessment süreçlerinde veya kariyer yol haritasının belirlenmesinde kullanılması sağlandı. DISC raporları içerisinde gelişim alanlarına göre eğitimler verilmeye başlandı.

DISC Satış Raporu

Satış Raporumuz Çıktı

Adayların satış yetkinliklerini ortaya çıkartabilmek adına "DISC Satış Raporu" çıkartıldı. Satışa özel yetkinliklerin belirlendiği rapor ile satış kadroları daha kolay ve verimli oluşturulmaya başlandı.

2016-2017

Dikkat, Sezgi, Algı(DSAT)

Dikkat Sezgi Algılama(DSAT) Raporları Yenilendi

Görsel Hafıza, Uzun Süreli Dikkat, Detaylara Dikkat, Sezgisel Zeka, Görsel Muhakeme, Renk Körlüğü gibi konularda ölçümleme yapan Dikkat Sezgi Algılama Testi'nin raporları revize edildi. Her konu başlığına ait detaylı metin açıklamaları ile artık çalışanlarınızın belirtilen konulardaki incelemelerini daha detaylı yapılmaya başlandı.

DISC IT Test

IT Test Yayında

Yazılım ve sistem mühendislerinizin, teknik bilgilerini ölçmeye yarayacak IT Test’i geliştirdik. Online ortamda discakademi.com üzerinden uygulanan testler ile İK'cıların süreçlerini kolaylaştırdık.

DISC Orman-Su

Binlerce kamu çalışanına DISC Kişilik Envanteri...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Meteoroloji'de çalışan kamu personeline DISC Kişilik Envanteri uygulaması gerçekleştirildi. Böylelikle kamu çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan çalışmanın ardından bir yenisi eklendi.

DISC Integrity

DISC Integrity Risk Analizi

Dürüstlük, alkol ve madde bağımlılığı, sorumluluk, hırsızlık, rüşvete eğilim konularında adayların süreçlerini ölçmeye başladık. Adaylar ve çalışanların, işyeri kuralları ve ahlaki normlara karşı tutumlarının nasıl olduğu belirlendi. Firmalarımızdan aldığımız geri bildirimler ile DISC Integrity Risk Analizi çalışması hazırlandı.