2004-2005

DISC Kişilik Envanteri

DISC Kişilik Envanteri Türkiye'de

Özellikle finans sektöründe yazılım danışmanlığı çalışmalarına başlayan şirketimiz, bu projeleri hayata geçirirken kendi ekibini büyütmek adına İK Danışmanlığı sürecine girer. Değerlendirme Merkezi çalışmalarının temel yapı taşı olan kişilik envanteri ihtiyacı için yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de normlara göre uyarlanmış, online ortamda bulunan, kısa süreli, kişinin işe uygunluğunu belirleyen bir envanter bulunmadığı fark edilir. İnternet konusunda altyapısı ve yazılım tecrübesi ve tabii ki D profilinin özelliklerini taşıyan kurucumuzun girişimciliği ile birlikte şirketimiz, Türkiye’deki bu ihtiyacı karşılayacak özel bir kişilik envanteri geliştirmek için çalışmalarına başlar. Teori olarak ise yaygın bir biçimde kullanılan DISC seçilir.

DISC Norm Çalışması

Türkiye Norm Çalışmaları

İlk etapta başvuru aşamasındaki 620 adayın, özgeçmişleri ile birlikte DISC Kişilik Envanteri’ni yanıtlandırmaları istendi. Yanıtlandıran adaylar arasında envanter raporunu satın alan 56 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından Kasım 2006 itibariyle geçerlilik ve güvenilirlik kriterleri eklendi. Bu yeni kriterlere göre tüm veri tabanı yeniden incelenerek yanıtların tutarlılığı %85’in üzerinde olan envanterlerden yeni bir küme oluşturuldu. Erkek ve kadınların normları ayrıştırıldı. Buna göre 6445 kadından 5489, 8564 erkekten 7175 kişinin envanteri seçilerek revizyon 3.0 çıkarıldı.

DISC

Dünyada İlk

DISC Kişilik Envanteri’ni yanıtlandıran kişilerin rapor sonuçlarının ne kadar doğru olduğuna dair kullanılan “Yanıtların Tutarlılığı” dünya literatüründe ilk defa tarafımızca geliştirilen bir formül ile sisteme entegre edildi. İlk defa Türkiye’de ortaya konan bu yenilikle birlikte DISC ve raporun ne kadar tutarlı olduğu sistemde kullanıcıya bir veri olarak sunulmaya başlandı.

DISC Patent

Türk Patent Enstitüsü'ne Başvuru

DISC Kişilik Envanteri'nin Türkiye hakları için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurusu yapıldı.

DISC İlk Versiyonu

DISC'in İlk Versiyonu

Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları tamamlanan DISC Kişilik Envanteri'nin ilk versiyonu, İK sektörüne 2005 yılında hızlı bir giriş yaparak girdi.

2006-2007

DISC Üniversitelerde

DISC Kişilik Envanteri Üniversitelerde

DISC Kişilik Envanteri, ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinin sponsorluğunda üniversite öğrencileri tarafından kendilerini tanıma yönünde kullanılmaya başlandı. Çeşitli üniversitelerden 1000’in üzerinde öğrenci DISC’in avantajları ile tanışarak kariyer ve meslek seçimlerini bu doğrultuda belirlemeye başladı. Sonraki yıllarda, Kariyer.net işbirliği ile tüm Türkiye’de 100’ün üzerinde üniversitede DISC Kişilik Envanteri’nin avantajları öğrencilere aktarıldı. Bu ziyaretler sonucunda Türkiye’de üniversite öğrencileri tarafından yanıtlandırılmış DISC Öğrenci veri tabanı oluşturuldu.

DISC Kariyer

DISC Kariyer.net'de

Bireysel ve kurumsal farkındalığın artması ile adayların daha hızlı envanteri doldurabilmesi ve şirketlerin daha hızlı DISC sonuçlarına ulaşabilmesi için Kariyer.net ile iş ortaklığı yapısı hayata geçirildi. İki sistemin entegrasyonu ile DISC, "Türkiye'nin Envanteri" olma konusunda önemli bir adım atmış oldu.

DISC İş Tanımı

100 İş Tanımı 1.000.000 Kişi

100 adet beyaz yakaya özel tanımlanan iş tanımlarına göre uygunluk analizleri yapıldı, firmaya özel iş tanımları oluşturuldu.

"İdeal İş Profili" ve 1.000.000 yanıtlayan kişi sayısına ulaşıldı.

2008-2009

DISC Liderlik

Liderlik Raporu

DISC Kişilik Envanteri raporlarında yer alan bilgilere ek olarak kişiye özel 12 adet yöneticilik yetkinlikleri geliştirildi. Liderlik raporlarında kişinin liderlik tarzları ile ilgili bilgiler verilmeye başlandı.

DISC IK

IK Zirvelerindeyiz

İnsan Kaynakları zirvesinde 400'ün üzerinde insan kaynakları yöneticisine yaptığımız envanter çalışması ile "Türkiye İK Yöneticisi" profili belirlendi.

2010-2011

DISC Mülakat Yardımcısı

Mülakat Yardımcısı Yayında

KOBİ’lerin mülakat süreçlerini verimli bir şekilde gerçekleştirmesi adına “Mülakat Yardımcısı” modülü geliştirildi. Mülakatı gerçekleştiren kişinin adaya yöneltmesi gereken soruları gösteren Mülakat Yardımcısı bir kılavuz niteliğinde hazırlandı. Kişinin karakterine göre bir soru bankasından seçen sistem, 5 yetkinlik seviyesinde öneri getirmektedir.

DISC Akademi

3.000.000 Kişi, 1000'in Üzerinde Firmaya Ulaştık

Türkiye'nin en çok yanıtlanan envanteri ve sektöründe en hızlı büyüyen firması olduk.

2012-2013

DISC Öğrenci

DISC Öğrenci

Üniversite ziyaretleri sırasında bir araya geldiğimiz öğrencilerde "Kendini Tanıma"nın meslek seçiminde ne kadar önemli olduğu tespit edildiğinden öğrencilere yönelik özel bir çalışma gerçekleştirildi.

"DISC Öğrenci" versiyonu çıkarıldı.

Dikkat,Sezgi,Algı(DSAT)

DSAT(Dikkat, Sezgi, Algılama Testi)

DISC ile kişinin karakteristik özelliklerini ölçerken firmalardan aldığımız geri bildirimler ile birlikte ürün yelpazemiz geliştirilmeye başlandı. Dikkat, Sezgi, Algı Testi(DSAT) ile bu özelliklerin ölçülmesi hedeflendi. Bir çok kurum tarafından tercih edilmeye başlanan DSAT ile kalite kontrol elemanları, güvenlik görevlileri, kasa ve gişe memurları, muhasebe sorumluları gibi dikkat ve konsantrasyon gerektiren iş kollarındaki kişilerin yetkinlikleri ölçülmeye başlandı.

DISC Mavi

DISC Mavi

DISC teorisinin mavi yaka çalışanlar üzerinde uygulanması adına "DISC Mavi" geliştirildi. Mavi yaka çalışanları tanımlamaya yönelik hazırlanan özel raporda mavi yaka pozisyonları içeren ideal iş profilleri eklendi.

2014-2015

DISC Akademi

DISC|akademi A.Ş.

DISC, 4 milyon bireysel dataya ulaşarak binlerce firma tarafından kullanılan bir marka haline gelmeye başladıkça kabımıza sığmadığımızı fark ederek vizyonumuzu büyüme hızımıza yakışır bir şekilde geliştirme yönünde kararlar verildi. İnsan kaynakları alanında 15 yıllık bir tecrübesi olan Eylem Gürgenç, yönetici ortak olarak aramıza katıldı.

Yeni yönetim ile işe alım, seçme, değerlendirme aşamalarında sunduğumuz DISC Kişilik Envanteri’ne ek olarak DISC Mavi Yaka, DSAT ürünleri eklenerek hizmetlerimizi büyütürken eğitim ve gelişim aşamalarında da Değerlendirme Merkezi (Assessment), Performans Yönetimi, İK Danışmanlığı, İdeal İş Profili gibi İK yapısını destekleyici geniş yelpazeli çalışmalara başlandı.

Kurum adımızı değiştirerek eğitim salonumuzun bulunduğu yeni ofisimize taşındık. Çok daha verimli bir çalışma ortaya koymaya başladık.

DISC Yenibiriş

Yenibiriş ile Entegrasyonumuz Devrede

Türkiye’nin iş arama portalı Yenibiriş ile DISC Kişilik Envanteri entegrasyon çalışması yapılmış, firmaların Yenibiriş üzerinden de DISC’i kullanabilmeleri sağlanmıştır. Bu projede ilk defa bir portal üzerinden İdeal İş Profili ile doğru kişilerin filtrelenmesi de sağlanmıştır. Böylece büyük havuzlardan doğru adaya çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilmenin önü açılmıştır.

DISC Eleman

Eleman.net ile İşbirliği

Eleman.net IK portalı ile olan işbirliğimize istinaden özellikle mavi yaka çalışanlar üzerinde DISC Mavi uygulanmasına başlandı.

DISC Eğitim Matrisi

Eğitim Matrisimiz Devrede

İnsan Kaynakları departmanlarının eğitim planlamalarını daha kolay gerçekleştirmeleri adına eğitim ihtiyaçlarını kişiye özel olarak tasarlayan ‘Eğitim Matrisi’ geliştirildi. Bununla birlikte kişinin karakterine uygun olarak öncelikle alması gereken eğitimler sıralanarak kişinin Assessment süreçlerinde veya kariyer yol haritasının belirlenmesinde kullanılması sağlandı. DISC raporları içerisinde bulunan gelişim alanlarına göre eğitimler verilmeye başlandı.

DISC Satış Raporu

Satış Raporumuz Çıktı

Adayların satış yetkinliklerini ortaya çıkartabilmek adına "DISC Satış Raporu" çıkartıldı. Satışa özel yetkinliklerin belirlendiği rapor ile satış kadroları daha kolay ve verimli oluşturulmaya başlandı.

2016-2017

Dikkat, Sezgi, Algı(DSAT)

Dikkat Sezgi Algılama(DSAT) Raporları Yenilendi

Görsel Hafıza, Uzun Süreli Dikkat, Detaylara Dikkat, Sezgisel Zeka, Görsel Muhakeme, Renk Körlüğü gibi konularda ölçümleme yapan Dikkat Sezgi Algılama Testi'nin raporları revize edildi. Her konu başlığına ait detaylı metin açıklamaları ile artık çalışanlarınızın belirtilen konulardaki incelemelerini daha detaylı yapılmaya başlandı.

DISC IT Test

IT Test Yayında

Yazılım ve sistem mühendislerinizin, teknik bilgilerini ölçmeye yarayacak IT Test’i geliştirdik. Online ortamda discakademi.com üzerinden uygulanan testler ile İK'cıların süreçlerini kolaylaştırdık.

DISC Orman-Su

Binlerce kamu çalışanına DISC Kişilik Envanteri...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Meteoroloji'de çalışan kamu personeline DISC Kişilik Envanteri uygulaması gerçekleştirildi. Böylelikle kamu çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan çalışmanın ardından bir yenisi eklendi.

DISC Integrity

DISC Integrity Risk Analizi

Dürüstlük, alkol ve madde bağımlılığı, sorumluluk, hırsızlık, rüşvete eğilim konularında adayların süreçlerini ölçmeye başladık. Adaylar ve çalışanların, işyeri kuralları ve ahlaki normlara karşı tutumlarının nasıl olduğu belirlendi. Firmalarımızdan aldığımız geri bildirimler ile DISC Integrity Risk Analizi çalışması hazırlandı.

2017-2018

DISC Orman-Su

DISC Drama

DISC Teorisi ve tiyatroyu bir araya getirerek oluşturduğumuz DISC Drama eğitimi ile birlikte katılımcılara stres ve çatışma yönetimi, etkili iletişim ve kendini doğru ifade edebilme, takım olma ve takımı yönetme yetkinlikleri geliştiriyoruz. Binnur ve Tarık Şerbetçioğlu yönetiminde İstanbul Kumpanyası oyuncularının ve DISC Eğitmeni moderatörlüğünde sürdürülen DISC Drama’da, verilmek istenen mesaj, katılımcıların da sahneye çıkarak, skeçlerde yer alması ile pekiştirilir.

DISC Integrity

İngilizce Testi

Aday ve çalışanlarınızın İngilizce yeterlilik düzeyini belirleyebileceğiniz İngilizce Testi sunmuş olduğumuz hizmetler arasında yerini almıştır. İngilizce Testi ile kişinin farklı yetkinlik alanlarını ölçümlediğimiz diğer testlerimizle birlikte yabancı dili bilgisi hakkında da değerlendirme yapabilmeniz mümkün hale gelmiştir.