DISC İle Güçlendirilmiş Liderlik

Her liderlik yolculuğu, yöneticinin bu konuda kendini tanıması ve ihtiyaçlarını bilmesi ile başlar. Öğrenme ve deneyimleme ile devam eder. Hiçbir liderlik özelliği tek başına, her ortamda her çalışana göre uygun değildir. Şartlar değiştikçe davranışsal kalıplar değiştirilmelidir.Yönetici insana uzaksa insanı anlayacak yöntemleri öğrenmeli, iş odağı düşükse planlama ve strateji geliştirerek eksiklerini tamamlamalıdır. Buna göre insanı anlayacak liderlik eğitimlerinin en temeli DISC ile güçlendirilmiş liderlik eğitimimizdir.

Eğitimin kazanımları arasında ,çalışanların DISC Envanterini bilerek onlara yönelik liderlik tarzını belirlemek ve kendi DISC Envanterini bilerek gelişime açık yönlerini tespit etmek ve gelişim planı hazırlamak yer alır.

Yönetici Geliştirme Programı

Yönetici geliştirme programının amacı; yöneticilik eğitimleri veren yöneticilerin ve IK grubunun yetkinliklerini artırmak, geliştirmek üzerine kurgulanmıştır.

Özellikle mağaza müdürlerinin, ekiplerinde yer alan kişilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitim içeriği oluşturmalarına destek vermek ve bu konudaki ilk eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirmektir.

Eğitimin kazanımları arasında ;öğrenen organizasyon kurulması ,süreklilik sağlayıcı bir gelişimin alt yapısının alınması,kendini tanımak ve kurumun beklentileri ile uyum sağlamayı öğrenmek,yöneticilik yetkinliklerini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak yer alır.

Liderlik İçin Yönetim Araçları

İş hayatında hızlı karar vermek, sonuçlara hemen ulaşmak ve hatasız iş görmek için yönetim dünyasında kullanılan, doğruluğu kanıtlanmış yönetim araçları nelerdir? Bu eğitimin amacı; yararı kanıtlanmış yönetim araçlarıyla yöneticileri tanıştırmak ve yöneticilik etkinliklerini artırmaktır.

Eğitimin diğer kazanımları arasında ; fikir üretebilmeyi öğrenmek, mevcut yapıları analiz edebilmek ve sorunlu bölgelerde çözüm üretmek, hızlı , basit ,pratik bir şekilde karar vermek, süreci doğru tanımlayabilmek ve farkındalığı artırmak yer alır.

Liderlik Eğitimi

Herkes yönetici olabilir ama herkes lider olamaz. Lider olmak önce takımını doğru anlamak, etkin motive etmek ve doğru yönlendirmekle mümkündür.

Bu eğitimin amacı kişinin karakter özelliklerinden gelen gücünü kullanarak doğru iletişim ve yönetim teknikleri ile farklı bir bakış açısı kazandırmak ve farklı liderlik stillerinin yaratacağı etkiyi göstermektir.

Eğitimin diğer kazanımları arasında; liderlik stillerini tanımak, değer merkezli liderliği anlamak, vizyon ve hedef belirleme süreçlerini masaya yatırmak, strateji geliştirebilmek, liderlikte proaktif yaklaşımı anlamak, farklı kişilik profilleri ile iletişim ve ekip yönetimini öğrenmek, bireysel motivasyon ve takım motivasyonu nasıl sağlanır yer alır.