DISC Teorisi ve Profilleri Tanıma

DISC Kişilik Envanteri kullanımına ait temel raporlama bilgisi edinme ve D, I, S, C'nin açılımlarını anlamak, kendi kişilik profilini tanımak, kişilerin genel davranış özellikleri ile ilgili bilgi edinmek ve bunun farkındalık ve iletişim boyunda etkilerini görmek üzerine kurgulanmıştır.

Seçme ve değerlendirme sürecinde DISC Kişilik Envanterinin etkin kullanımının önemini anlamak, kurumlarda mevcut personelin değerlendirilmesi, takımların oluşturulması ile ilgili süreçte DISC Kişilik Envanterinin nerelerde kullanılacağı ile ilgili bilgiler aktarılır.

Eğitimin kazanımları arasında; DISC' in genel bir tarihçesini öğrenmek, DISC’ in nasıl yanıtlandırılması gerektiğini anlamak ,DISC’ in kullanım alanlarını anlamak, DISC’ in her bir faktörünün kişiyi nasıl etkilediğini öğrenmek, D, I, S ve C faktörleri ile detaylı bilgi, alt karakter özellikleri ile ilgili özet bilgi ve örnek bir rapor’ un yorumlayabilmesi yer alır.

DISC İleri Seviye Rapor Yorumlama

DISC Kişilik Envanteri sonucunda ileri seviye raporlama bilgisi edinme ve D,I,S ve C faktörlerinin birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi anlamak, takım içinde ve kariyer gelişiminde nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi edinmek, olası çatışmaların nedeni anlamak üzerine kurgulanmıştır.

Rapor içinde Myers Briggs faktörlerini yorumlayabilmek, stres seviyesi ve ideal iş profili tanımlarıyla ilgili olarak kurum için ideal iş profillerini tanımlamak, eğitim ihtiyacını belirleyebilmek üzerine ileri seviye bilgiler aktarılmaktadır.

Eğitimin kazanımları arasında; D, I, S ve C faktörlerini anlamak; alt karakter özelliklerine detaylı şekilde yorumlayabilmek, kişide bu faktörlerin birden fazla olması durumunda(DI, ID, DC, IS, SC, ISC, DIC, CID vs.) kişinin karakter özellikleri ilgili yorum yapabilmek,karakterlerin çatışma haritalarını ortaya koyabilmek, işe uygunluk noktasında bu karakterlerin detaylarına inebilmek, doğru takımları oluşturmak ve çalışanların kariyer yol haritalarını belirleyebilmek yer alır.

DISC İle Güçlendirilmiş Liderlik

Her liderlik yolculuğu, yöneticinin bu konuda kendini tanıması ve ihtiyaçlarını bilmesi ile başlar. Öğrenme ve deneyimleme ile devam eder. Hiçbir liderlik özelliği tek başına, her ortamda her çalışana göre uygun değildir. Şartlar değiştikçe davranışsal kalıplar değiştirilmelidir.Yönetici insana uzaksa insanı anlayacak yöntemleri öğrenmeli, iş odağı düşükse planlama ve strateji geliştirerek eksiklerini tamamlamalıdır. Buna göre insanı anlayacak liderlik eğitimlerinin en temeli DISC ile güçlendirilmiş liderlik eğitimimizdir.

Eğitimin kazanımları arasında, çalışanların DISC Envanterini bilerek onlara yönelik liderlik tarzını belirlemek ve kendi DISC Envanterini bilerek gelişime açık yönlerini tespit etmek ve gelişim planı hazırlamak yer alır.

DISC ile İletişim ve Takım Olma

İletişim, karşındakini anlama ve kendini anlatma bazen çok kolay gibi görünse de dünyanın en zor işidir. Bu yüzyılın ciddi bir sorunu olarak ortaya çıkan zamansızlık ister istemez iletişime ayırdığımız zamanı ve özeni de düşürüyor ve hiç istenmeyen birçok iletişim kazasının yaşanmasına neden oluyor.

Bu eğitimin temel amacı öncelikle DISC ile kendilerini tanımış olan bireylere iletişimin inceliklerini açıklamak, karşısındaki ile konuşurken veya yazışırken iletişim kazalarına neden olacak hataları en aza indirgemesi için farkındalığını arttırmak, dinlemenin önemini ve yöntemlerini öğretmektir.

DISC ile Satış Hedefi Geliştirme Programı

Satış elemanlarının hemen hemen yarısı sadece tek bir müşteri reddedilmesinden sonra genelde süreç takibinden vazgeçerler. Bir müşteriyi ararlar müşteri hayır der ve satış elemanları o müşteriyi bir daha geri aramaz. Çok azı, sadece %4 yada %5 dört defa reddedildikten sonra denemeye devam ediyor. Peki kim bunlar ? Kişilik profili çizmek superstarlarınızı bulmanın anahtarıdır. Eğer bir en üst düzey satış elemanını oluşturan kişilik profilini anlamazsanız, o kişiyle mülakat yaptıktan sonra işe almayabilirsiniz.

Satış performansını artırmada kişilik tiplerini bilmek, satışın kimyasını aktaran temel süreçleri DISC teorisi ile güçlendirerek içselleştirilmek üzerine içeriği hazırlanmıştır. Satış sürecini analiz edebilir, satışçılarınızın tarzınızı keşfedebilir, satış sürecinde, ürünü profiline göre tanımanın ve müşterinin profiline göre doğru tanıtmanın ipuçlarını yakalayabilirsiniz.