Sıkça Sorulan Sorular

DISC Kişilik Envanteri, DISC Mavi Yaka (DISCMY), Dikkat Sezgi Algılama Testi (DSAT) hakkında merak ettiklerinize sıkça sorulan sorular alanından ulaşabilirsiniz. Farklı sorularınız olursa destek@discakademi.com üzerinden sorularınızı destek birimimize iletebilirsiniz.


DISC Kişilik Envanteri, kişinin öne çıkardığı davranış özelliklerini, hangi işleri severek yapabileceği, hangi ortamlarda kendini nasıl ifade ettiğini, insanlarla olan iletişimini nasıl motive edileceği gibi temel karakteristik özelliklerini ortaya çıkartan bir araçtır.

Yoğun ve toplu işe alımlarda adayları tanıma,
Beyaz yaka ve mavi yaka personelin seçme ve görevlendirilmesinde,
Şirket içi terfi ve transferlerde,
Personele yönelik kariyer planlamada,
Eğitim yöntemlerinin seçiminde,
Proje ekibi oluşturmada,

DISC. aktif olarak kullanılmaktadır.

Firmaların sizlere göndereceği uzaktan yanıtlandırma şifresi ve kullanıcı adı ile beraber www.discakademi.com kurumsal girişten giriş yaparak yanıtlandırma yapabilirsiniz. Firma mülakatlarında hemen şimdi yanıtlandır ya da manuel yanıtlandırma opsiyonları da yer almaktadır. Bireysel yanıtlandırma yapacaksanız www.discakademi.com üzerinden DISC’I Yanıtla alanından giriş yapıp “Bireysel olarak Yanıtla” alandan işlem yapabilirsiniz. Bireysel işlemlerde bilgilerinizi giriş yaptıktan sonra envanter soruları başlayacaktır.

DISC Kişilik Envanteri ve DISC MY 28 sorudan oluşur. Yaklaşık 5 - 10 dk arasında yanıtlanır. DSAT ise 80 sorudan oluşur ve yaklaşık 1 saatte yanıtlanır.

Dikkat Sezgi Algılama Testi ile çalışanlarınızın ve adaylarınızın Görsel Muhakeme, Sezgisel Zeka, Uzamsal Dikkat, Detaylara Dikkat, Görsel Hafıza, Renk Körlüğü süreçlerindeki değerlerini ölçen bir testimizdir. Ölçek toplam puanı ve alt ölçekler için uygulama yapan kişilerin aldıkları ortalamalar ve standart sapmalarına göre her kuruma özel çalışma yapmak gerekmektedir. 60-70 seviyesi ve üstü çoğu pozisyon için genel ve yeter beklentidir.

DISC.'e özel soru stili, çapraz kontroller ve istatistiki normlardan yola çıkılarak hesaplanan tutarlılık katsayıları ile envanterin yanıltılması olasılığı çok düşüktür. Her envanterin sonunda YANITLARIN TUTARLILIĞI yüzdesel verilmektedir. Yanıtların tutarlılığı hesaplanırken 3 aşamalı bir değerlendirme yapılır. Öncelikle kişinin “Doğal Karakter Profili” ile “Ortama Uyarlanmış Karakter Profili” arasındaki farklar ele alınır. Daha sonra son 4 soru ile DISC.’e verilen cevaplar arasındaki korelasyona bakılır. Ve son olarak kişinin envanteri ne kadar zamanda yanıtladığına da bakılarak sistem 0 ile 100 arasında bir sayı üretir.

Tutarlılık oranı; %0 - %49 arasında ise kişinin envanteri yanıltmaya çalışmış olabileceği, veya kişinin gerçekten büyük bir stres altında olduğu düşünülür. Bu kişiler için envanteri okumadan bir kez daha envanterin yanıtlandırılmasının istenmesi en iyi çözümdür.

Normalde envanter senede bir kez yanıtlanmaktadır tutarlılık oranı %50’nin altındaysa sistem tekrar yanıtlamaya izin vermektedir.

%50 - %69 arasında ise kişinin envanteri büyük ihtimal ile içten yanıtlandırdığı ancak düşük bir olasılık olsada yanıltmaya çalışmış olabileceği de düşünülebilir. Bu nedenle mülakat esnasında kişinin özellikle “Ortama Uyarlanmış Karakter Profili”ndeki değişimlerin kişiye farklı sorular sorularak doğrulamasının yapılması gerekmektedir.

%70-%100 arasında artık kişinin envanter sonucu ile ilgili bir kuşku kalmamıştır. Envanter sonucu gönül rahatlığı ile okunabilir ve kişi ile ilgili değerlendirilme yapılabilir.

Kişilik Envanteri Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olarak yanıtlanır. Türkçe ve İngilizce olarak görüntülenebilir.

İşe alım süreçlerinizde detay rapor içerisinden kişiye özel mülakat sorularını görüntüleyebilir ve mülakat esnasında adayınıza yöneltebilirsiniz. DISC envanterine verilen cevaplar doğrultusunda kişiye özel mülakat soruları sistem tarafından oluşturulur.

DISC. temelde 4 faktörden oluşur.

DOMİNANT : Sonuç odaklı, öncü, cesur, kararlı, gücü elinde tutmak ister.
İZ BIRAKAN : Motive edici, insan odaklı, eğlenceli, hayat doludur. İnsanlarla olmak ister.
SADIK : Tutarlı, planlamacı, yardımseverdir. Barış içinde yaşamak bulunduğu ortamı korumak ister.
CİDDİ : Analitik, detaycı sistematiktir. Prensipleri ve kuralları doğrultusunda yaşamak ister.

Mevcut çalışanların doğru analiz edilerek, kişilerin çalıştıkları pozisyon ile uyumunu anlamaya çalışmak,
İş analizleri ve ortaya konmuş görev tanımları ile işin mevcut uygulanışı arasındaki farkları ortaya koymak ve davranışsal yetkinliklerin tekrar gözden geçirilmesini sağlamak,
İş tanımları, standart iş profili çıkarılacak pozisyondan beklenen yetkinlikler ve kurumun hedef ve vizyonuna uygunluğunu araştırmak adına kurum yönetimi ile görüşmeler yapmak,
Kurum yönetimi görüşmeleri ve mevcut çalışan kişilerin DISC. karakter özelliklerini karşılaştırarak öne çıkan bir özellik ve/veya DISC. faktörü olup olmadığını belirlemek yer alır.