Çatışmayı Yönetmek

Eğitim İçeriği

Çatışma günlük yaşamda var olan yaygın kanının aksine, profesyonel yaşamda negatif bir anlam içermez. Kurum içi ilişkilerde en yaratıcı, yenilikçi ve verimli ürünler, doğru yönetilen bir iletişim sırasında çatışan fikirlerden doğar. Bu eğitim ile kişilerin çatışmacı iletişim ortamlarında, tarafların yarar sağlayabilecekleri bir sonuca ulaşmak hedefi ile süreci yönetmeleri amaçlanır. Bireylerin çatışmadan kaçınmak yerine, kazandığı etkin iletişim becerisi sayesinde doğru çözümler üretmesi ve yeni bakış açıları geliştirmesi beklenir.

Eğitim Detayları

  • Hedef Kitle: Tüm Şirket Çalışanları
  • Süre: 2 Gün