Çeşitlilik Eğitimi

Eğitim İçeriği

İçinde bulunduğumuz çağın en zor yönetimsel problemlerinden biri; farklı kültürlerden gelen iş gücünün ortak paydada buluşmasıdır. Çeşitlilik eğitimi, hem kurumların hem de çalışanların farklılıkları avantaja dönüştürmelerini sağlar. Çalışanların; önyargılarının farkında olmaları, değişime karşı olan endişelerini azaltmaları ve farklılıkları kazanca çevirmeleri işyerlerindeki motivasyonlarını pozitif yönde etkiler. Çeşitliliği doğru ve etkin yöneten kurumların karlılıklarını artar.

Eğitim Detayları

  • Hedef Kitle: Tüm Şirket Çalışanları
  • Süre: 2 Gün