DISC ile Güçlendirilmiş Liderlik

Eğitim İçeriği

Her liderlik yolculuğu, yöneticinin kendini tanıması ve ihtiyaçlarını doğru belirlemesi ile başlar. Öğrenme ve deneyimleme ile devam eder. Hiçbir liderlik özelliği tek başına, her ortamda her çalışana uygunluk göstermez. Bu yüzden davranışsal kalıplar, değişen şartlara uyum göstermelidir. Yönetici ekibini doğru anlamanın yollarını keşfetmeli, süreç içerisinde varsa kendinde gördüğü eksikleri, yeni stratejiler geliştirerek tamamlamalıdır. DISC ile pekiştirilen liderlik eğitimleri, insanın zihin yapısını merkeze alacak şekilde dizayn edilir.

Eğitim Detayları

  • Hedef Kitle: Ekip Yöneticileri, Kurum Sahipleri ve Ortakları
  • Süre: 2 Gün