DISC ile İletişim ve Takım Olma

Eğitim İçeriği

İletişim halindeyken insanları doğru anlamak ve kendini açıkça ifade etmek çok kolay gibi görünse de bilgi ve beceri gerektirir. Çağımızın yaygın problemi olan zamanı doğru yönetememe, hızlı ve özensiz iletişimi doğurur ve iletişim kazalarının meydana gelmesine zemin hazırlar. Bu eğitim; DISC ile bireylere önce kendilerini tanıtmayı ve etkin iletişim becerisi kazandırmayı amaçlar. İletişim kazalarını minimuma indirmek için gerekli farkındalık düzeyine erişimi destekler ve dinlemenin önemine dikkat çeker.

Eğitim Detayları

  • Hedef Kitle: İnsan Kaynakları Çalışanları, Departman Çalışanları,
    Ekip Yöneticileri ve Çalışanları, Kurum Sahipleri ve Ortakları
  • Süre: 1 Gün