DISC Sailing

Eğitim İçeriği

Yelkenli eğitimlerimizde liderlerinizin bireysel olarak yaşadıkları davranışları ortaya çıkartır ve daha çok lider ve ekibi arasında yaşanılan davranışsal sorunları çözmeye ve ilişkileri geliştirmeye odaklanılır. Bu tarz eğitimlerde eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi, yani eğitimin davranışsal sonuçlarının ve yatırımın geri dönüşünün değerlendirilmesi önem taşır. Gözlemci açısından, katılımcılarla tekne üzerinde dar ve sınırlı bir ortamda birlikte olmak, kişiler arası ilişkileri gözlemleme açısından son derece güzel bir laboratuvar ortamı oluşturmaktadır. Katılımcılar tekne üzerinde belirli bir süre geçirdikten sonra, ortamın şartları gereği, kendilerini görevlerine kaptırdıklarından, doğal davranışlarını sergilemeye devam ederler. Bu davranışların alanında yetkin eğitmenler tarafından doğru yorumlanması eğitimin amacına ulaşmasını sağlar. Yine ortamın özelliklerinden dolayı, kişilerarası gizli çatışmaların kimi zaman açık çatışmalara dönmesi de mümkün olabilmektedir. Gözlemlenerek raporlanan bu durum, ileride üzerinde çözüm üretilmesi gereken sorunların da ortaya konması açısından önem taşır.

Eğitim Detayları

  • Hedef Kitle: Tüm Şirket Çalışanları
  • Süre: 1 Gün - Adalarda Yemekli Organizasyon