Etkin İletişim

Eğitim İçeriği

Kurumların sürdürülebilir başarıya sahip olabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel yetkinliklerden biri; etkin iletişimdir. Bu eğitim ile katılımcıların kendi iletişim tarzlarını anlamaları, iletişimi etkin kılmanın yöntemlerini öğrenmeleri ve iletişimin sorumluluğunu üstlenmeleri amaçlanır. Program, katılımcıların iletişime engel olan karakteristik özellikleri ile ilgili farkındalık geliştirmeleri ile sonuçlanır. Bu eğitim sadece profesyonel yaşamda değil, özel hayatta da olumlu etkiler yaratır.

Eğitim Detayları

  • Hedef Kitle: Tüm Şirket Çalışanları
  • Süre: 2 Gün