Motivasyon

Eğitim İçeriği

Motivasyon; çalışanların verimini artıran ve hedefe giden yolda harekete hazır hale gelmelerini destekleyen bir güdüleme yöntemidir. Günümüz profesyonel dünyasında etkileri göz ardı edilen ancak doğru yönetimle tüm ekibin verimini artıran bir etkendir. Motivasyon uygulamalı eğitimi; katılımcıların kendilerini motive eden unsurları, ego, kişilik ve ihtiyaçları özelinde keşfetmelerine, farklı kişiler özelinde motivasyon stratejileri geliştirmelerine olanak sağlar.

Eğitim Detayları

  • Hedef Kitle: Tüm Şirket Çalışanları
  • Süre: 2 Gün