Sistem Düşüncesi

Eğitim İçeriği

Çağımızda takibi zorlaşan bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, profesyonel dünyanın dengelerini değiştirip, kurum ve çalışan dinamiklerini yeniden şekillendirmiştir. Bu değişim ortamının merkezinde yer alan iş dünyasında olup biteni anlama çabası da geleneksel yöntemlerle çözülemeyecek kadar zorlaştmış durumdadır.

Temellerini 1950’li yıllarda Amerika’nın milli eğitim müfredatının önemli bir parçasından alan ve akademimizde yeni bir boyut kazanan bu eğitim, örnek olay irdeleme ve pratik uygulamalarla öğrenme yoluyla, katılımcıların neden-sonuç ilişkilerinden beslenen bakış açılarının yerine, sistem düşüncesi geliştirmelerini amaçlar. Teorik anlatım ve uygulamalı öğrenmeyi destekleyen eğitime katılan yöneticilerin; büyük resmi görmesi, reaktif olmak yerine proaktif olması, kısa vadeli değil, uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmesi ve çözümlerini hayata geçirmesi amaçlanır.

Eğitim Detayları

  • Hedef Kitle: Yönetim Ekibi
  • Süre: 2 Gün