Howard Gardner’a göre, insanlar her biri beynin farklı bir bölgesine yerleşmiş olan sayısız zekaya sahiptir. Gardner’ın bu yaklaşımı, Çoklu Zekalar Teorisi olarak bilinmektedir.

Bu teori, tek tip IQ görüşüne karşı çıkar ve hayatta başarılı olmak için tek tip bir zekanın şart olmadığı görüşünü savunmaktadır. Gardner'ın bu modeline göre insan yeteneklerinin belli bir sayısı yoktur. Gardner bir insanda, başarı veya başarısızlığın belirlenmesinde anahtar rol üstlenen ve günlük yaşam üzerinde önemli rolü olduğu kabul edilen sekiz temel zeka türü tanımlamıştır.

DISC Aptitude çoklu zekalar teorisinde yer alan sözel zeka, sayısal zeka, kritik düşünme gibi bilişsel yetkinliklerde ölçümleme imkanı sağlar.

Sözel zeka, “kelime aklı” veya “dil zekası” olarak da bilinen bu zeka türü, kelimeleri kullanarak,hatırlama, anlama, düşünme, konuşma, okuma ve yazma gibi yetenekleri ortaya çıkaran beyin sistemidir. Bireyin okunan veya yazılan kelime üzerinden iletişim veifadeler yoluyla dili etkin kullanma yetkinliğidir.

Sayısal zeka, “düşünme aklı”,“problem çözme zekası” ve “bilinçli karar verme” olarak da bilinen zeka türüdür.Bireyin kavramlarla nesneler arasındaki neden-sonuç ilişkisini kurabilme ve seyri anlayabilme, mantıklı düşünme, sayıları hesaplayabilme, problemleri sistematik ve bilimsel çözebilme yetkinliğidir.

İşe Alım - Seçme Yerleştirme
Mevcut personel değerlendirmesi
Türkçe - İngilizce
Test seçeneğine göre en az 29
en fazla 47 soru
25 - 45 Dakika
DETAYLI BİLGİ AL

İletişim Formu

Bilgilerinizi paylaşın, en kısa sürede size dönüş sağlayalım.

Why Aptitude

Neden DISC Aptitude?

DISC Aptitude yüksek güvenirlik, hem de iş performansının ölçümlenmesinde yüksek geçerlilik oranına sahip olması nedeniyle şirketlerin vazgeçilmez personel seçim araçlarından biridir.

İş performansı ile yüksek seviyede ilişkili olduğu görülen DISC Aptitude bilişsel yetenek ölçümlemesinin, özellikle karmaşıklık düzeyi yüksek işlerde personel seçim sürecinde kullanılması önerilir. Rapor doğru kişiyi seçme başarısını artırır ,dolayısıyla şirket performansın artırılmasına önemli derecede katkı sağlar.

Kurumunuza özel bir fiyat teklifi almak için buraya tıklayın

İletişim Formu

Bilgilerinizi paylaşın, en kısa sürede size dönüş sağlayalım.

Kritik Düşünme

Verilen bilgiler doğrultusunda strateji yapabilme ve büyük resmi görerek doğru karar alabilme becerisini ölçer. Yüksek olması durumunda; kişi kuvvetli analiz yetkinliği ile uzun süreli stratejiler geliştirebilir, daha hızlı yeni konulara hakim olabilir.

Sayısal Zeka

Temel matematik, sayısal ve eleştirel muhakeme becerilerini sayı temelli ölçer. Yüksek olması durumunda; kişi karmaşık sayılar ve şekillerin gösterdiği bilgiyi doğru yorumlar, analiz eder ve bu doğrultuda bir sonuca ulaşır.

Sözel Zeka

Kelime, dil bilgisi, okuma-anlama ve eleştirel muhakeme becerilerini ölçer. Yüksek olması durumunda; kişi kendini doğru ifade edet, karşısındakini daha iyi anlar.