DISC Kişilik Envanteri aday ve çalışanların karakteristik özelliklerinin ve temel yetkinliklerinin değerlendirmesi için kullanılan en yaygın kişilik değerlendirme aracıdır. Bilimsel bir yöntemle kişinin öne çıkardığı davranış özelliklerini, duygu ve düşüncelerini analiz eder.Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Moulton Marston tarafından araştırılan DISC teorisi, insan davranışındaki öngörülebilir eylemleri ve kişilik özelliklerini dört faktör ile belirleme yöntemidir. DISC modeli, insanların kendilerini daha iyi anlamak ve davranışlarını başkalarına uyarlamak için kullanabilecekleri ortak bir dil sağlar.

Türkiye'deki geliştirme çalışmaları ve tescili DISC|akademi tarafından yapılmış olan DISC Kişilik Envanteri ile bireylerin kendilerini daha yakından tanıyabilmelerini sağlamakta, kurumların ise aday ve çalışanlarını daha uygun işe yönlendirmesine yardımcı olmaktadır.

İşe Alım - Seçme Yerleştirme
Mevcut personel değerlendirmesi
Türkçe - İngilizce - Almanca - Rusça
28 Soru
10 Dakika
HEMEN YANITLANDIR KURUMSAL TEKLİF AL

İletişim Formu

Bilgilerinizi paylaşın, en kısa sürede size dönüş sağlayalım.

layout styles

Neden DISC Kişilik Envanteri?

DISC Kişilik Envanteri, işe alım, seçme ve yerleştirme sürecini bilimsel bir sistem ile ele alarak kişinin öne çıkardığı davranış özelliklerini, duygu ve düşüncelerini analiz eder.

Adaylarınızın mevcut iş koluna uygunluğunu yetkinlik karşılaştırması ile ölçer. Mevcut çalışanlarınızın gelişim alanlarını tespit eder, terfi süreçlerinde kişinin pozisyona uygunluğunu analiz eder.

Sisteme entegre edilen yapay zeka uygulaması ile doğru adayların işe alınması ve çalışanların mutlu-verimli olması sonucunda şirket içi sirkülasyonu azaltır.

Kurumunuza özel bir fiyat teklifi almak için buraya tıklayın

İletişim Formu

Bilgilerinizi paylaşın, en kısa sürede size dönüş sağlayalım.

İşe Alım - Seçme Yerleştirme

Kişinin duygusal durumunu, iletişimde öne çıkan karakteristik özelliklerini, olaylara karşı yaklaşımını ve iş yerindeki davranışlarını ölçer.

Mevcut Personel Analizi

Çalışanlarınızın ait oldukları pozisyona uygunluklarını belirler, eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, gelişim alanlarını ortaya çıkarır.

İletişim Yetkinlikleri

Ekip üyelerinin iletişim ihtiyaçlarının farkında olarak çalışma ilişkilerini iyileştirir. Ast –üst ilişkilerinde, takım çalışmalarında karşındakini anlama süreci gelişim gösterdiğinden şirket içi iletişim bozukluklarını ortadan kaldırır.

Satış Yetkinlikleri

Satış ekiplerinin yetkinliklerini tanıma ve müşteri stillerini tanımlayarak cevap vererek daha güçlü satış becerileri geliştirmelerine olanak tanır.

Çatışma Yönetimi

Çatışmaya nasıl tepki verildiğini, kişiyi motive eden, strese neden olan durumları ve sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili farkındalığı artırır.

Liderlik Yetkinlikleri

Kişinin kendi yönetim tarzını anlamasına, ekip arkadaşlarının, astlarının davranışsal özelliklerinin farkına vararak yönetim becerilerini geliştirmesine olanak tanır.

Terfi Yönetimi

Mevcut çalışanlardan ya da yeni adaylar arasından terfi kriterlerine göre kişinin uygunluklarını belirler.

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Şirket içerisinde gerçekleştirilen assessment uygulamalarında kişilerin davranış değerlendirmesini ve pozisyona uygunluğunu belirler.

Eğitim Matrisi

Kişilerin karakteristik özelliklerine göre geliştirmesi gereken davranış özelliklerini belirler, ve kişiye özel eğitim planlamasını çıkarır.