Thurstone’un çok faktörlü yaklaşımına göre; sözel yetenek, sayısal yetenek, uzamsal yetenek, muhakeme yürütme, tümevarım, tümdengelim, akıcılık (söz, fikir) ve hafıza, zekâyı oluşturan temel zihni yeteneklerdir.

Zekâ; algılama, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirleri anlama, hızlı öğrenme ve sadece herhangi bir materyalden öğrenmeyi değil, aynı zaman da geniş ve derinlemesine çevrede olanları algılamayı, anlamlandırmayı ve ne yapılacağını kavramayı da kapsayan genel bir bilişsel yetenektir.

DISC Cognitive çoklu zekalar teorsinde yer alan görsel, sezgizel zeka, uzamsal yetenek, muhakeme, hafıza, detaylara dikkat, renk körlüğü başlıklarında ölçümleme imkanı sağlar.

Görsel zeka, "uzamsal zeka" olarak da bilinen görsel zeka, okuyarak ve hayal ederek oluşan bütün görsel tasvirler ile görüntüleri hikayeleştiren beyin sistemidir. Bireyin uzaysal olarak şekilleri ve konumları kendince hayal edebilme yeteneğidir.Bu sayede adayların bir durumu ele alırken bilgi sentezleme ve karmaşık ilişkileri anlama yetenekleri ortaya çıkar.

İşe Alım - Seçme Yerleştirme
Mevcut personel değerlendirmesi
Türkçe - İngilizce
Test seçeneğine göre en az 25 en fazla 64 soru
25 - 60 Dakika
DETAYLI BİLGİ AL

İletişim Formu

Bilgilerinizi paylaşın, en kısa sürede size dönüş sağlayalım.

disc cognitive

Neden DISC Cognitive?

Şirketlerin önceden belirlenmiş amaçları doğrultusunda, varlıklarını sürekli hale getirmek üzere yürüttükleri faaliyetlerin merkezinde insanın olduğu düşünüldüğünde; arzulanan performansı gösterebilecek olan çalışanın seçilmesini sağlar. Yüksek performanslı çalışanın seçilebilmesi ise seçim sürecinde kullanılan yöntemlerin güvenilir olmasının yanında, yüksek düzeyde bir geçerliğe sahip olması gereklidir.

DISC Cognitive Testi'ni kullanmanın en iyi sebeplerinden biri, raporunun Türkiye ortalamalarını temel alıyor ve adaylarınızın gelecekteki performansını tahmin etmede elde edebileceğiniz sonuçların karşılaştırmalı olarak sunuluyor olmasıdır.

Kurumunuza özel bir fiyat teklifi almak için buraya tıklayın

İletişim Formu

Bilgilerinizi paylaşın, en kısa sürede size dönüş sağlayalım.

Soyut Zeka (Soyut Düşünme Becerisi)

Semboller veya matrisler şeklinde verilen bilgilere dayanarak varsayım ve sonuç çıkarma yeteneğini ölçer. Yüksek olması durumunda; kişi karşılaştığı problemler ve/veya olaylar karşısında farklı boyutlar ile düşünür, yaratıcıdır, neden-sonuç ilişkisini çok daha başarılı bir şekilde ortaya koyar.

Görsel Zeka

Görsel bellek, görsel algılama düzeyi ve görsel-uzamsal hafızayı ölçer. Yüksek olması durumunda; kişi daha yaratıcı, problemleri çözme ve olaya hakim olma tarafında çok yönlü analiz edebilme becerisine sahip olur.

Görsel Hafıza

Beynin gözün gördüklerini anlamlandırma, isim-mekan-yüz gibi detayları akılda tutma becerisini ölçer. Yüksek olması durumunda; kişi gördüğü resmin/objenin detayını görür, akılda tutabilir, farklı çağrışımlar yapabilir, uzun süreli hafızaya sahiptir.

Uzun Süreli Dikkat

Bir uyarıcıya odaklama, uzun süre ilgilenebilme ve dikkat dağıtan başka bir uyarıcı olduğu halde ilgiyi aktif tutabilme becerisini ölçer. Yüksek olması durumunda; kişi gördüğü obje –metin- kişilere dikkat eder, bir konuya başladığında bitirmek ister, konsantrasyonunu korur.

Detaylara Dikkat

İlgili uyarıcıları seçebilme, onlara yoğunlaşabilme ve belirli bir mantık düzenini tamamlayan eksik öğe\şemayı tanımlayarak detaylara hakimiyet becerilerini ölçer. Yüksek olması durumunda; kişi karmaşık sayılar veya şekillerdeki farklılıkları yüksek oranda doğru tespit edebilir. Özellikle konsantre çalışmada hata oranı oldukça düşük olur.

Renk Körlüğü

Çeşitli görseller ile renk körlüğü oranını yüzdesel olarak ölçer. Kişinin renk körlüğü olması durumunda sonucu raporda yüzdesel olarak verir.