Quinn Management testi belirli yönetim rollerini ve bu rollerin mevcut iş pozisyonunuzdaki yönetimsel amaçlarınızla nasıl ilişkili olduğunu anlamanızı sağlar.

Envanter Quinn, Faermann, Thompson ve McGrath’ın yönetim rolleri teorisine dayanmaktadır .Teori, bir yöneticinin verimli olması için gerçekleştirmesi gereken ve zaman zaman birbirleriyle çelişki içinde olabilen sekiz farklı rolü tanımlar. Bu rapor, çeşitli yönetim rollerinde kendinizi ne ölçüde tanıdığınızı gösterir. Her rol üç yetkinliğe ayrılır. Quinn’in teorisine göre, verimli olmak için bir yöneticinin sekiz liderlik rolünü de iyi bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Rapor mevcut bilgilere destekleyici ekstra bilgiler sağlar. Özellikle yönetim gelişim amaçlarının belirlenmesi için uygundur.

Yönetimsel Yetkinlikler
Türkçe
60 Soru
15 Dakika
DETAYLI BİLGİ AL

İletişim Formu

Bilgilerinizi paylaşın, en kısa sürede size dönüş sağlayalım.

layout styles

Neden Quinn Management Test?

Quinn envanteri kişiye birincil ve ikincil yönetim rolü tercihini gösterir; böylece kişi için hangi rolün uyuşmadığını da belirleme olanağı sunar. Her bir rol, role ait alt yetkinlikleri kapsar. Yönetim yetkinliklerinin ayrıştırılmış bir resmini yaratır. Koçluk ve gelişim programlarında bu yetkinliklere dikkat edilmesi fayda sağlar.

Test raporu, iyi niteliklerinizi geliştirmek ve daha az gelişmiş rolleriniz üzerinde çalışarak yönetim verimliliğinizi arttırmak için bir başlangıç noktası sağlar. Rapor; tercih ettiğiniz yönetim rollerini, sekiz liderlik rolünün alt yetkinlikleri için ayrı ayrı aldığınız puanlarınızı, sekiz rolün detaylı açıklamalarını ve sonuçlarınızın grafiksel bir gösterimini kapsar.

Kurumunuza özel bir fiyat teklifi almak için buraya tıklayın

İletişim Formu

Bilgilerinizi paylaşın, en kısa sürede size dönüş sağlayalım.

MENTOR
KOLAYLAŞTIRICI
GERÇEKLEŞTİRİCİ
KOORDİNATÖR
İZLEYİCİ
ARABULUCU
YENİLİKÇİ
DİREKTÖR