Doğru İşe Doğru İnsan

İşe alım, seçme ve değerlendirme veya organizasyon yapısının yeniden şekillendirilmesi sürecinde adayların pozisyona uygunluğu belirlenir. Kişilerin karakter özellikleri ve performansları arasında net bir ilişki olup olmadığı tespit edilir. Seçme ve değerlendirme sürecinde veya organizasyon yapısının yeniden şekillendirilmesinde daha doğru kararlar verilmesini sağlamak amacıyla standart iş profillerinin oluşturulması ile sirkülasyon oranının azalmasına ve verimliliğin artmasına katkı sağlanır.

Objektif ve Bütünleyici Bakış Açısı

İşe Uygunluk Analizi uygulaması ile şirket içinde tüm pozisyonlarda olması gereken ideal çalışan nitelikleri belirlenir.

İş analizleri ve ortaya konmuş görev tanımları ile işin mevcut uygulanışı arasındaki farklar ortaya konarak, davranışsal yetkinliklerin tekrar gözden geçirilmesi sağlanır. Kurum kültürü ve pozisyon uygunluğuna göre ortaya çıkartılan analizlerde, subjektif yargılardan uzak bilimsel temelli bir yöntem izlendiği için şirket standartlarına en uygun profiler tespit edilir.

Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Sonuçlar

Bilimsel bir alt yapı eşliğinde ortaya çıkan sonuçlar objektif bilgiler içerir.

İlgili pozisyonda çalışan kişilerin iş tanımları ile standart iş profili çıkarılacak pozisyondan beklenen yetkinliklerin uyumu tespit edilir. Bu tanımın; kurumun hedef ve vizyonuna uygunluğunun yanı sıra kişinin karakter özellikleriyle ve DISC faktörleriyle bağlantısı denetlenir.

Düşük Sirkülasyon

Kişinin çalışacağı pozisyona uygunluğu ne kadar fazla ise, verimli ve mutlu çalışma oranı da artar.

Seçme ve değerlendirme sürecinde veya organizasyon yapısının yeniden şekillendirilmesinde doğru kararlar alınmasını sağlamak amacıyla uygunluk analizinin oluşturulması; sirkülasyon oranının azalmasına ve verimliliğin artmasına katkı sağlar. Doğru pozisyona doğru kişiyi yerleştirebilmek adına gerçekleştirilen çalışmada; kurum kültürü, yönetici beklentileri, performans analizi ve DISC Kişilik Envanteri değerleri hesaplanarak bütüncül bir sonuç elde edilir.

Sirkülasyonu azaltmak, pozisyona uygun çalışan profillerini çıkarmak için
"İşe Uygunluk Analizini" IK süreçlerinize entegre edebilirsiniz!

İletişim Formu

Bilgilerinizi paylaşın, en kısa sürede size dönüş sağlayalım.