Blog Thumbnail Image

DISC ile Çalışan Gelişimini Güçlendirmek

DISC’in şirket içinde yarattığı değişimlere örnek olarak bir müşteri hikayemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere kurumlarda “topluluk bilinci” yaratmak oldukça zordur. Bu bilinci yaratmak adına çalışanların gelişimi açısından cesaretlendirmek ve başarılarını takdir etmek çok önemlidir.

Müşterilerimizden Özlem Özgül, genel müdürlüğünü yürüttüğü şirketinde uyguladığı mevcut sistemlere ek olarak ''Topluluk Bilincini'' geliştirmek adına, insan kaynaklarına yatırım yapılması gerektiğine karar verdi. Bu bakış açısını DISC ile gerçekleştirebileceğini düşündü. DISC’in hali hazırda kanıtlanmış bir çözüm olarak insanların daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için etkili iletişim stratejilerini ve takım çalışmalarını geliştirmelerini sağlamaya yardımcı olduğunu deneyimlemişti.

Şirket, gerçekleştirdiği verimli çalışmalar sayesinde inanılmaz bir büyüme oranına ulaşmış, ancak çalışanlarının eğitim gelişim tarafında fırsatları, henüz büyütme aşamasına geçememişlerdi. Şirketin büyümesi için çalışanlarına yatırım yapmaları gerektiğini biliyorlardı.

DISC’i kullanarak firmada takım çalışması ve iletişimi geliştiren uzun süreli bir program başlattılar. DISC uzmanları yardımıyla ideal profillerin oluşturulması, eğitim programlarının dizayn edilmesi ile işe alım ve çalışan gelişiminde bir sıçrama yaşandı.

Şirket değerlerinin DISC üzerinden kanıtlanmış veriler ile oluşturulması sonucunda çalışan gelişimi hızla yayıldı. DISC için önemli bir destek noktası da, kurumda bulunan her seviyedeki personelin kişisel ve profesyonel gelişimleri için eğitim matrisini sağlıyor olmasıydı. Şirketleri için tek bir araçla birçok İnsan Kaynakları fonksiyonunun hayata geçirilmesi sağlandı.

Özlem Özgül , "DISC modeli; kişiliğimize dair basit, anlaşılır ve akılda kalıcı 4 temel kişilik profili sunuyor. Dominant (D), İz bırakan (İ), Sadık (S), ve Ciddi (C). DISC ile adaylar, kendi DISC profillerini ve çalışma arkadaşları ile nasıl daha verimli çalışacaklarını öğreniyorlar. İnsanlar, başkalarının niyetlerini çözdüklerini sanıyorlar ve çoğunlukla bu niyetleri olumsuz, yanlış yorumluyorlar. DISC bu önyargıyı kırarak insanların iyi niyetlerle davranmalarını sağlıyor.’’ diye belirtiyor.

DISC|akademi olarak şirketlere sağladığımız çözümler ile hem işe alım süreçlerinde hem de mevcut çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

DISC Kişilik Envanteri, İdeal İş Profili, Eğitim Matrisi gibi kurumsal danışmanlık çözümlemelerimiz ile şirketlerin ihtiyaçlarına göre dizayn ederek sunuyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında, eğitimlerimiz ile süreci güçlendirerek şirketlerin daha verimli-mutlu iş yerleri hedeflerinde çalıştığımız şirketlere destek veriyoruz.