Blog Thumbnail Image

İşe Alım Sürecinde Ahlaki Normların Ölçüm Yöntemleri

Günlük hayatımızda insan ilişkilerimizde önem verdiğimiz kavramlar şüphesiz ki doğruluk, dürüstlük üzerine kuruludur. Güvenilirliğin ve ahlaki yapının bulunup bulunmaması, karşımızdaki kişiye karşı davranışlarımız ve iletişimimizi doğrudan etkileyen unsurlardır.

Günlük hayatımızı etkileyen bu kavramların iş hayatında da göz ardı edilmemesi gerekir.

İşe alım; hem aday hem de kurum tarafından birkaç günlük bir süreç olsa da, her iki taraf için de oldukça karmaşık bir yapıdadır. Adayın yetenekleri, bilgi birikimi mülakat ve görüşmelerde ortaya konabilecek nitelikte olmakla birlikte adayın işe yansıtabileceği kişilik ve ahlaki norm özelliklerini görebilmek ancak belirli bir süreçte ortaya çıkacaktır.

Adayın işe alım süreci ve yerleştirme programı sonrasında, kişinin güvenilirliği, sorumlu davranışları, kurallara ve ahlaki normlara uygunluğu belirli bir kıstas ile incelenmediğinde ilerleyen süreçte bir sorun olarak ortaya çıkabilmektedir.

Bu durum kurumları hem zaman hem de maddi açıdan zararlara uğratabilmektedir. Uygun olmayan davranışları tespit edilen kişilerin hırsızlık, rüşvet alma, madde kullanımı, güvenilirliğinin bulunmayışı maddi zarar getirebilmek ile birlikte, işe alım süreci ve çalışılan süre boyunca geçen zamanda kurumun verimliliğini aza indirgeyen önemli bir detaydır.

Bu hassasiyetle geliştirilen DISC Integrity, adayın işe alım sürecinde insan kaynaklarına yardımcı olacak ve aday henüz işe başlamadan, adayın işe uygunluğunun bulunmadığı özelliklerini tespit etmektedir. Yanıtlanması ortalama 20 dakika süren bu test ile kişinin işe yansıtabileceği olumsuz değerlerin insan kaynakları tarafından öngörülerek değerlendirmeye alınması kurum açısından önemli bir fayda yaratacaktır.

Risk analizleri yapılan kişilerin raporlarında grafik ve metin bazlı incelemeler yer alır. Adaya sorulması gereken, açıklama gerektiren detaylar ile birlikte insan kaynaklarına yardımcı olan içerikler bulunmaktadır.

İşe alım ve yerleştirme programı sürecini önemli bir şekilde etkileyen DISC Integrity, süreci hızlandırmak adına kurum açısından değerlendiriciye kaynak olabilecek bir envanter niteliği taşımaktadır.