Blog Thumbnail Image

DISC Profillerine Genel Bakış

DISC profilleri temel olarak dört ana gruba ayrılsa da DISC dairesinin birbirinin ardından gelen tanımlar içerdiğine dikkat etmek gerekir. Dört ana rengin birbirinden tamamen ayrı olduğu ve birbiriyle karıştıklarında yeni renkler oluşturduğu renk çarkı ele alındığında DISC profilleri ile ilişkilendirmek yerinde olur.

  • Dominant profil etkin ve sorgulayıcıdır. Bu özelliklerinden dolayı dominant profilindeki kişiler; açık sözlü, etkileyici ve düşüncelerini çekinmeden söyleyebilen kişilerdir.
  • İz bırakan olarak tanımlanan profildeki kişiler, etkin ve kabullenicidirler. Bu kişiler; dışadönük, coşkulu ve hayat dolu olarak nitelendirilebilirler.
  • Sadık profile sahip kişiler düşünceli ve kabullenicidirler. Kibar, uyumlu ve diğer insanların hatalarına anlayış gösterebilen insanlardır.
  • Ciddi profilindeki kişiler ise, düşünceli ve sorgulayıcıdır. Bu kişiler analitik düşünen, çekingen ve işlerini titizlikle yapan insanlardır.

Profiller birbirinden ayrı olmasına rağmen, her profil yanında bulunan karakterin özelliklerini de taşıyabilir. Kırmızı ve sarı ana renklerdir; ancak birbiri ile karıştıklarında turuncuyu, yeni bir rengi oluştururlar. Bu sisteme bağlı olarak D ve I profillerini ele aldığımızda birbirinden farklı profiller olmakla birlikte dairenin iki profil arasındaki boşluk aynı ölçüde belirgin davranışlar dizisini temsil eder.

Örneğin, DI profilindeki kişiler kendilerini tanımlarken D profilinin cüretkar ve ikna edici özelliklerini kullanırlar. ID profilindeki bir kişi ise I profilindeki kişiler gibi kendini karizmatik ve dinamik olarak tanımlar. Her iki durumda da bu iki profilin (DI ve ID) D ve I karakterlerinden özellikler paylaştığını görürüz. Diğer bir yandan , her bir profilin kendi karakter özellikleri nedeniyle aslında birbirinden farklılaşır.

Fark edileceği üzere, DISC tanımlaması yapılırken D olarak değil, ‘D profilindeki kişi’ şeklinde açıklanmaktadır. Bu tanım ile birlikte, oluşabilecek ayrışmaları aza indirgemek amaçlanmaktadır. D profilindeki bir kişinin baskın olarak D karakterinin özelliklerini taşısa da, geri kalan diğer üç karakterin özelliklerini taşıdığı da görülmektedir. Örneğin, bu kişi iş arkadaşlarına karşı tavırlarında şirket içi normlara uygun olmayan biri olarak tanımlansa da onları sabırla dinleme yetisine de sahip olabilmektedir. Bu da S karakterinin bir özelliğini taşıdığını gösterir.

DISC dairesinin yapısı, kişilere esneklik fikrini aşılamaya yardımcı olma amacı da taşımaktadır. Profilinizi maskeli ya da konfor alanınız olarak düşünebilirsiniz.

C profilindeki bir kişi yalnız çalışırken dikkat gerektiren analitik projelerde çok daha rahat olabilir. Ancak bu kişi kimi zaman da profesyonel bir işte yabancılarla birlikte olmak isteyebilir. Bu durumda, kişi dairenin karşısındaki I profiline doğru esneme durumunda kalacaktır. C profiline tam olarak uyan bir kişi, yabancı bir ortama karışma düşüncesinden rahatsızlık duysa da üstesinden gelebilecektir. Diğer yandan C profilinin uç noktalarında bulunan bir kişi bu karışma durumunu daha stresli bulacaktır. Kişi konfor alanından çok daha uzak bir noktaya ulaşmayı hedeflediğinden daha fazla enerji saf etmiş olacaktır.

Genel kural, bir kişi merkezdeki noktaya ne kadar yakın ise, gerektiği durumlarda DISC dairesinde bulunan yabancı profillere uyum sağlamaya daha yatkındır gibi yorumlanabilir. Profilleri dairenin uç noktalarında bulunan kişiler, diğer profillere uyum sağlamak istediklerinde daha fazla esnemek durumunda kalacaklardır. Bu da daha stresli bir deneyimi beraberinde getirecektir. Öte yandan bu kişiler DISC profillerini daha belirgin taşıdıkları için bu profillere bazı belirgin özellikler eşlik etmektedir.