Blog Thumbnail Image

İnsan Kaynaklarında Yatırımın Getirisini Arttıracak 7 Adım

İnsan kaynakları departmanları olarak işe alım yapıyor, yeni çalışanlarınızı eğitiyor, mevcut çalışanlar için eğitim düzenliyor veya yukarıdakilerin hepsini birden verimli bir şekilde uygulamaya çalışıyorsunuz. İK departmanınızın performansını en üst düzeye çıkarmaya odaklanmanın en etkili yolu yapılan yatırımın sonucunda tüm şirketi etkileyecek bir getirisi olup olmadığını anlamaktır. Yağtığınız işe harcadığınız miktar ne kadar olursa olsun, saatler, günler, haftalar veya aylar; işin sonunda şirkete ne kadar getiri sağlandığının da somut olarak da gösterilmesi gerekir. Yaptığınız işe değer katabilmek adına çok büyük yatırımlar yerine çoğu zaman az yatırım ile en yüksek getiriyi de elde etmek mümkün olacaktır. 

İşe Alım İçin Yapılan Yatırımın Getirisi 

Konu işe alım olduğunda, işinize katkı sağlayacak en hızlı ve en verimli aracı bulmak çok önemlidir. İşe alım yatırım getirisini en üst seviyeye çıkarmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanabilirsiniz:

1. Gerçekten açık pozisyonu doldurmanıza veya bu pozisyon için birden fazla kişiye ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Şirketinizdeki pazarlama departmanında yedi kişi olması o departmanın başarısının kesin olduğu anlamına gelmez. Departmanın genel hedeflerini ve başarıya kaç kişiyle ulaşabileceklerini dikkatlice inceleyin. Mevcut çalışanınızı değiştirmeniz gerekmeyebilir veya bu iş için iki kişiye ihtiyaç olduğu ortaya çıkabilir. Departman bazlı iş tanımlarını çıkarmakla işe başlayabilirsiniz. 

2. Part-time, evde veya esnek saatlerde çalışmak isteyen kişileri değerlendirebilirsiniz. Bu çalışanlar, şirketinizi yan haklar, maaş ve vergiler açısından yapılacak masraflardan koruyabilir. Ancak bu kişilerin bağımsız çalışması için gereken karakter özelliklerini ölçümlemek çok önemlidir. Bu noktada DISC Kişilik Envanteri ile doğru tercihlerde bulunabilirsiniz. 

3. Süreçleri ve prosedürleri kolaylaştırabilirsiniz. İşlemlerinizi otomatikleştirebilirsiniz. Elinizde özgeçmiş dosyalarını dağ gibi biriktirmeyin, görüşme yapmadan önce pozisyona uymayan adayları online platform üzerinden test yaparak eleyebilirsiniz. 

4. Adaylarınızın yetkinliklerini test edebilirsiniz. Özgeçmişine baktığınız aday, beklediğiniz özelliklerin minimum seviyesini karşılıyorsa işi yapmak için gereken bilişsel yetenek, motivasyon unsurları ve kişilik özellikleri ile ilgili onu mutlaka  test etmelisiniz. . Sonucu kötü olacak bir işe alım olmaması için bu açık pozisyonları masraf kaçınıp zaman ve verim kaybetmeden mümkün olan en iyi adayı seçmek için uygun test ve envanterleri kullanabilirsiniz. Bu aşamada online değerlendirme araçları ile bu sonuçlara hızlıca ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçin Yapılan Yatırımın Getirisi 

Doğru insanları işe almak kadar onları yeterli ve verimli bir şekilde eğitmek de oldukça önemlidir. Eğitim yatırımınızı en üst seviyeye çıkarmak için aşağıdaki ipuçlarını izleyebilirsiniz:

1. Şu an kullandığınız eğitim programlarına dikkatlice inceleyin. Programlarınız veya eğitimleriniz geliştirilebilir, modern ve bütünleşik bir yapıda mı? Eğitimlere verdiğiniz paranın karşılığını tam olarak alabiliyor musunuz? Sınıf eğitimlerini karşılayacak, zaman kazandırmak ve yolculuk masraflarını azaltmak adına bu eğitimleri online olarak gerçekleştirebilir misiniz?

2. Her eğitim için somut, ölçülebilir hedefleriniz var mı? Eğer yoksa eğitimin kazanımını gösteremeyebilirsiniz. 15 dakikalık online bir eğitim veya bir hafta sürecek bir eğitim olsa bile şirketiniz için bir kazanım sağlamalıdır. Ölçülebilir hedefleriniz yoksa işe genel hedefler oluşturarak başlayabilirsiniz. Bu dersin başarması gereken nedir ve bu hedeflere ulaşılabildiğini nasıl ölçümleyebilirsiniz? Örneğin satış departmanının daha az hata yapmasını mı veya pazarlama departmanının performansını arttırmasını mı bekliyorsunuz? Her eğitimle birlikte hangi başarıya ulaşmaya çalıştığınızı fark ettiğinizde, her eğitimin kazanımını değerlendirmek için kullanabileceğiniz net ve ölçülebilir hedefler için bir kısa yol oluşturabilirsiniz.  

3. Tekrarlayın. Başarılı bir eğitimin anahtarı öğrenilen yetkinlikleri tekrarlamaktır. Eğitim bittikten sonra çalışanlarınıza derste öğrendiklerini hatırlatacak kısa bir e-mail hatırlatması ile eğitimde öğrendiklerini yenileme fırsatı verebilirsiniz. 

Günümüzde, masraftan kaçınmak adına işe alım ve eğitimlerde en kısa ama en etkili yöntemleri seçmek oldukça önemlidir. İnsan kaynakları gibi şirketin temel kaynağını etkileyen departmanların verimli olmasıyla asıl başarıya ulaşabilirsiniz. İşe alımda kullanabileceğiniz DISC Kişilik Envanteri, Dikkat, Sezgi ve Algılama Testi ve DISC Integrity Testi ile  adaylarınızı en doğru şekilde değerlendirerek zaman kazanabilirsiniz. DISC|akademi’nin eğitim ve gelişim programlarıyla çalışanlarınızın performansını şirket başarısıyla birlikte arttırabilirsiniz.