Blog Thumbnail Image

Yeni Trend Kurumsal Psikolojik Danışmanlık

Son zamanlarda çalışanların verimliliğini, işte ve sosyal hayatlarındaki huzuru arttırmak için çalışanlara yönelik Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, işe alım süreçleri kadar gündemi oluşturmaya başladı. İnsan Kaynakları süreçlerinde; yapılacak işin çalışanın pozisyonuna uygunluğu, çalışanların ihtiyaçlarının belirlenip şirket hedefleriyle ortak noktaya taşınması birçok bilimsel temelli ürün ile ölçülüp planlanabiliyordu. Ancak şirketler için doğru elemanı doğru pozisyonda çalıştırmak ne kadar önemli ise çalışanlar için de kapasitelerini en doğru kullanabilecekleri alanda ilerlemek çok önemlidir. Artık hepimiz biliyoruz ki, çalışanlar ile şirketin hedefleri ortak olduğu zaman başarı sağlanabilir. Bunun için de doğru analiz ve efektif çalışma şartları uygulanmalıdır. Kurumsal Psikolojik Danışmanlık hizmetleri bütün bu analizlerin en doğru şekilde yapılıp uygulanması için kullanılması gereken bir servistir.

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık servisinde yer alan iş yeri psikologları, iş yerindeki insan davranışının bilimsel temellerini araştırıp ortaya koyarken kişinin daha mutlu ve verimli çalışmasını sağlayacak çözümlere odaklanır. Yapılan görüşmelerde psikologlar, çalışanların refahını artırmak ve performansını düşüren sorunların çözümlerini bulmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirir. Bu süreç, günümüzde şirket içi eğitimlerde “stresle başa çıkma”, “öfke yönetimi” gibi başlıklarla destekleniyor gibi gözükse de eğitimlerde asıl hedef, kişide farkındalık oluşturmaya yöneliktir. Kurumsal Psikolojik Danışmanlık servisinde,  süreci destekleyecek bireysel görüşmeler ile şirket içi iletişim kazalarının önüne geçilmesi amaçlanır. İş yeri psikologları bire bir görüşmelerle daha kapsamlı gündem oluşturur ve birey o zaman işlevsel bir şekilde öğrendiklerini hayata geçirebilir.

Kurumsal Psikolojik Danışmanlığın şirketlere katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1.       Çalışanların Motivasyonu Artar

Çalışanlar, öncelikle şirketleri tarafından işe katkılarının bilindiğini hissetmek ister. Ayrıca işteki konum ve faydalarının dışında birey olarak da önemsenmek ve dikkate alınmak, çalışanlar için büyük bir motivasyon kaynağıdır.

Bir araştırma şirketinin çalışan bireylere yaptığı ankette, katılımcıların %83’ü, şirkete yaptıkları katılımdan dolayı ödüllendirilmeleri gerektiğini düşünüyor. Ödüllendirilmesi gerektiğini düşünen katılımcıların %70’i ise en anlamlı ödülün “parasal değeri olmayan manevi bir ödül” olduğunu belirtiyor. Kurumsal Psikolojik Danışmanlık, çalışanlara birey olarak verilen değeri gösteren en iyi hizmetlerden biridir.

2.       Çalışan Bağlılığı Sağlanır

Çalışan bağlılığı, verimlilik için kritik bir öneme sahiptir. Dale Carnegie araştırması, özellikle “bir çalışanın, kuruluşuna duyduğu duygusal ve işlevsel bağlılığa” değinir. Çalışanlarını önemseyen şirketlerin, çalışanın ruhsal sorunlarıyla da yakından ilgilenmesi ve çözüm arıyor olması kişide sadakat duygusunu artırır ve çalışanın şirketine bağlılığı artar.

3.       Çalışma Yaşamının Kalitesi Optimize Edilir

Bireylerin verimliliğini artırmak için onun gereksinimlerini anlamak önemlidir. Bazı şirketler çalışanlarının beden sağlığının ruh sağlığından daha önemli olduğunu düşünse de, ruh sağlığı da beden sağlığı kadar önemli bir sorun haline dönüşebilir. Bedensel sorunların birçoğu altta yatan ruhsal nedenlerden kaynaklanır. Fiziksel özelliklerimiz gibi ruhsal özelliklerimiz de birbirinden farklıdır. Çalışanlarınıza karşı tek tip genel geçer  bir yaklaşım modelini kullanmak yerine bire bir görüşmeler yapılabilir.

4.       Kurumun Başarı Oranında Belirgin Artış Görülür

Başarılı bir işin tek belirleyicisinin kârlılık olmadığını, insana yapılan her yatırımın şirket verimliliği açısından önemli olduğunu biliyoruz. Sonuçta, kârlılık büyümenin yolunu açar ve bir işletmeyi rekabetçi tutar. Bununla birlikte kârlılık birden çok faktöre bağlıdır. İyi bir ürün, iyi iletişim kuran ekipler, motive olmuş çalışanlar şirketi kârlılığa götürebilir. Bu da işletmelerin hem bireysel hem kurumsal düzeyde iş yeri sorunlarını belirleyip çözme becerisine bağlıdır.