Blog Thumbnail Image

Dayanıklılığı Geliştiren Bir Kültür Nasıl İnşa Edilir

Her çağın kendine ait çeşitli toplumsal problemleri oluyor. İçinde bulunduğumuz çağın genel sorunu ise bireysel dayanıklılık olarak karşımıza çıkıyor. Dayanıklı olmanın temelinin zorluklardan geçerek kazanıldığı şeklindedir. Yaşanılan zorluklar onlarla başa çıkmamızı sağlayacak yeni beceriler geliştirmemize yardımcı olur.

Zor zamanlarda güçlü bir duruş gösterme yeteneğimizin; yaşadığımız zorluklar dışında kişilerarası ilişkilerimizin güçlü oluşundan da etkilenebileceğini savunuluyor.

Kişisel ve profesyonel hayatlarımızdaki insanlarla, çok çeşitli etkileşimler yoluyla dayanıklılığımızı besleyebilir ve geliştirebiliriz. Bu etkileşimlere ek olarak, yeteneklerinize güvenmek, hedefe doğru hareket etmek, olumlu bir bakış açısı geliştirmek, resmin bütününe bakmak, kararlı olmak, değişimin yaşamın bir parçası olduğunu kabullenmek ve yeni şeyler keşfetmek gibi davranış ve tutumlar da bizi bu yolda oldukça geliştirir.

Bu gelişim, işle ilgili talepleri değiştirmemize ve karşı karşıya olduğumuz zorluğun üstesinden gelmemize yardımcı olacaktır. Yaptığımız şeydeki amacı netleştirmeye veya bir gerilemenin üstesinden gelmek için ileriye doğru bir yolda yürümemizi sağlayacaktır.

Peki, güçlü ilişkilere sahip olmak dayanıklılığın artmasına katkıda bulunabiliyorsa, liderler, ilişkileri önceliklendiren olumlu ve birbirine bağlı bir organizasyon kültürünü teşvik etmek için bu iç görüyü nasıl kullanabilir?

İş yerinde güçlü bir ağ oluşturmak için, her bireyin kendi davranışları üzerine düşünmesi, gerektiğinde esnetmek için gerekli öz farkındalığı kazanması gerekir. Yanıtlarımızı birlikte çalıştığımız kişilerin benzersiz ihtiyaçlarına göre genişletme ve uyarlama yeteneği, daha etkili iş ilişkileri için başlangıç noktasıdır. Ancak esnetmek için gerekli sosyal ve duygusal becerileri öğrenmek için herkese uyan tek bir yöntem yoktur.

DISC tam da bu noktada devreye girer. DISC, bireyleri daha fazla öz farkındalık ve daha etkili ilişkiler için sosyal ve duygusal bilgi birikimiyle güçlendiren bir kişisel gelişim deneyimidir.

DISC, dört temel davranış tarzını şu şekilde tanımlar; Dominant, İz bırakan, Ciddi, Sadık. DISC tarzınızı belirlemek, daha derin kişisel gelişim ve anlayışa doğru atılan bir adım olsa da bu, ilişki bulmacasının yalnızca bir parçasıdır. Önemli olan bu bilgiyi bir adım daha ileri götürüp uygulamaya koymaktır.

D karakteri sonuç odaklıdır. Onu en çok başkalarını yakalamak için yavaşlamak ve inisiyatif alamamak zorlar.

I karakteri yüksek enerjiye sahip ve sosyallerdir. Toplantıya hazırlıklı gelmek, sohbet etmeden evrak kontrolü yapmak gibi durumlar onu zorlayacaktır.

S karakteri, sabırlı ve uzlaşmacıdır. Kendine ait güvenli bir alanı olmaması, özgüven sergilemek zorunda kalması onu zorlayan durumlardandır.

C karakteri, kuralcı ve detay odaklıdır. Düzensiz iş planı ve verilerin sadece sonuna bakmak onu her zaman zorlayacaktır.

DISC ile dayanıklı bir organizasyon kültürü geliştirmek için ilk adımı atın. İletişim ve kişisel gelişime odaklandığınızda, zorlu zamanlarda ek bir güç kaynağı olabilecek güçlü ilişkilere öncelik veren bir organizasyon oluşturabilirsiniz.