Blog Thumbnail Image

Beş Nesil'in Uyumu

Bugün iş yerlerimizde ilk kez beş neslin bir arada çalıştığına şahit oluyoruz. Çeşitliliğin kuruluşlar için öncelik olduğu bir zamanda bu kuşakları anlamak ve çeşitliliklerini göz önünde bulundurmamız çok önemli. Her nesil, bulunduğu kuruma, organizasyon kültürünü ve performansını iyileştirebilecek farklı geçmişler, bakış açıları ve davranış normları geliştirilmesine katkı sağlar.

Uzmanlar Baby Boomer kuşağının iş yerinde Y kuşağından öğrenebilecekleri olduğu gibi Y kuşağının da Baby Boomer kuşağından öğreneceği şeyler olduğunun ısrarla üzerinde duruyorlar.

Bu süreçte aramızdaki farklılıkları en iyi anlayabildiğimiz yöntem DISC teorisi olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce DISC in gölgede kalan farklı çalışma stillerini farketmemize yardımcı olduğundan  bahsetmiştik. Bu kez DISC’in günümüz modern iş dünyasında beş nesili birbirine bağlamada nasıl yardımcı olabileceğinden  söz edeceğiz.

DISC teorisinin kullanımında sıkça karşılaştığımız; insanların DISC profilleri yaş ilerledikçe değişir mi? Ve DISC profilinde nesiller arasında farklılıklar var mı? Gibi soruların cevaplarını incelediğimizde;  nesillere dayalı DISC profilindeki  farklılıkların çok az olduğunu görüyoruz.  İstatistiksel olarak, yaş, DISC profilindeki değişimin  % 1 den azını oluşturur. Başka bir deyişle, DISC yaş farklılıklarını aşar ve insanları nesiller arasında birbirine bağlamak için bir yol haritası görevi görür. Bu yol haritası aracılığıyla kuruluşlar, beş neslin tamamının birbirinden yeni şeyler öğrenmesini ve birbirlerine geliştirmesini sağlayan çalışma ortamları geliştirebilir.

Örneğin, 3 farklı kuşaktan  bir  Y kuşağını, bir  X kuşağını ve bir Baby Boomer kuşağını ele alalım. Yaş ve deneyim farklılıklarından dolayı birbirlerinden oldukça farklı düşünebilir ve hissedebilirler. DISC profillerini öğrenirken, birbirlerini yeni bir perspektiften görmeye başlarlar. DISC, kişilere çalışma tarzları arasında bağlantı kurmak için eyleme geçirecek yollar sunduğu için birlikte çalışmanın yeni ve daha etkili yollarını deneyebilirler.

DISC bir organizasyonda insanları birbirine bağlar. İnsanların kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Fakat daha da önemlisi, insanların başkalarını anlamalarına ve benzerliklerini nasıl takdir edecekleri ile farklılıklarına nasıl değer verebileceklerini de anlamalarına yardımcı olur.

İşyerindeki çeşitliliği birbirine bağlamanın gücüne ve kuşak çeşitliliğinin bir istisna olmadığına inanmak gerekiyor.

Bugün işyerinde karşı karşıya kaldığımız beş neslimiz var.  Bu nesil sınırlarını aşmanın bir yolunu bulmaya çalışmak ya da eski kurallar düzeninde hareket etmek şirketlerin karar vermesi gereken önemli süreçlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

DISC, insanların ve kuruluşların kültürlerinin performansı üzerinde anında ve kalıcı bir etkiye sahip olan kişiselleştirilmiş, sosyal beceriler öğrenme deneyimleri sunmada küresel bir lider olarak duruyor.  DISC'in her bireyi işte daha etkili ilişkiler kurmaya nasıl dahil edebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için DISC uygulamasını keşfetmekte gecikmeyin.