Blog Thumbnail Image

Liderlik Özellikleri Değişiyor mu ?

İçinde bulunduğumuz şartları değerlendirdiğimizde tüm dünya dokuz ay öncesine göre farklı bir yer haline geldi. COVID-19'un ortaya çıkışı, dünya çapında birçok kuruluşun neredeyse bir gecede tamamen sanal bir işgücüne dönmesine neden oldu ve çalışanlarını bu yeni süreçte nasıl yöneteceklerine hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağladı. 

2020’nin belirsizlikle dolu yeni normalinde, işgücünün birbiri ile bağlantı ve etkileşim kurma becerilerini her seviyeden yöneticinin proaktif olarak desteklemesi bekleniyor.

Bu durumda göz önünde bulundurulması gereken ilk soru “yöneticiler bu süre zarfında şirket kültürünü desteklemek, ilişkileri güçlendirmek ve çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için online platformda neler yapabilir?” şeklinde olmalıdır.

Güçlü liderler çalışanlarını bir amaç doğrultusunda birleştirme, etkileşim kurma ve onlara ilham verme fırsatını değerlendirerek güçlü bir şirket kültürü elde ederler. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde çalışanların yalnızca şirket misyonuna değil aynı zamanda birbirlerine karşı da bağlılık duyguları geliştirmelerini sağlamak, çalışan verimliliğinin artmasında önemli bir role sahip olduğunu gösteriyor. 

Şirket kültürü insanların işlerini çözmek için birbirleriyle nasıl bir ilişki ve bağlantı kurduğunu şekillendirmekte oldukça etkili olduğu için her zamankinden daha da önemli hale geldi.  Özellikle bu kesinti döneminde, şirketler kültürlerini yeniden inşa etmek için proaktif bir şekilde çaba göstermelidir. Güçlü bir çerçeve ve planlanmış bir yapı olmadan şirket kültürü çalışanların motivasyonunun, işbirliğinin ve performansının düşmesine neden olabilir.

Bunu başarmanın en verimli yolu için ise şu soruyu sormalıyız; Şirketler, tüm bu değişim sürecinde ve belirsizlik içinde şirket kültürünü aktif olarak nasıl koruyabilir ve güçlendirebilir? Bu soruya verilecek tek bir cevap olmamakla birlikte nereden başlayabileceğinize dair bazı fikirlerimiz var.

Yöneticiler, ekiplerinin uzaktan çalışma durumunu iyileştirme gibi bir görevi üstlenirken, öz farkındalığı derinleştirmeye, başkalarını takdir etmeye yardımcı olan içgörüleri ortaya çıkararak güçlü bir kültür oluşturmaya ve birbirleriyle bağlantı kurmaya yardımcı olmaya çalışabilirler.  Daha iyi ilişkiler kurmak adına çalışanlarını tanımak ve birbirilerinden farklı özelliklerini ortaya çıkarmak için DISC Kişilik Envanterini kullanabilirler. 

Örneğin, bir C profili olduğunu yeni keşfeden Derya'yı ele alalım. Kişiselleştirilmiş DISC Kişilik Envanteri  raporu sayesinde iş yeri motivasyonunu öğrenir ve önemli kararları hızlı bir şekilde vermesi gereken durumlarda yaşadığı stresi fark eder. Kişiselleştirilmiş raporu sayesinde, bu durum yıllardır uğraştığı ancak nasıl başa çıkacağından emin olamadığı bir konu iken, DISC bilgisini kullanarak bir dahaki sefere bu stres etkeni ile nasıl daha kolay başa çıkabildiğini görebilir. Takım arkadaşlarına “Cevabımı oluşturmak için biraz zamana ihtiyacım var, bugün daha sonra size geri döneceğim. " şeklinde dönüş yapabilir.

DISC Kişilik Envanteri , ekip içinde kişilerin birbirini daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Örneğin, Derya'nın ekip arkadaşı Berk bir ID profili ise son derece önemli kararları hızlı ve rahat bir şekilde alabilir. ID profilleri hızlı, tempolu ve açık sözlü olma eğilimindedir. Derya'nın daha temkinli bir yaklaşım benimseme ihtiyacı yüzünden hayal kırıklığına uğrayabilir. Bununla birlikte, DISC profilleri arasındaki farkları bilmek Berk’e, Derya'ya kendi zamanında bir sonuca varması için ihtiyaç duyduğu alanı vermesini sağlar.  Bu örnekleri DISC'in organizasyon kültürünü nasıl iyileştirebileceğinin kısa açıklamaları olarak değerlendirebilirsiniz.  

Daha önce olduğumuz yere tam olarak geri dönüş yapamayabiliriz. Yeni fırsatlar ortaya çıkabilir, sanal iletişim gücü belki de daha önce hiç görmediğimiz bir seviyede olabilir. Tarihimizdeki beklenmedik bir zaman sayesinde ister evden ister ofisten, öncekinden daha etkili bir şekilde gerçekten liderlik etmek için yeni becerilerle buna hazır olmamız gerekebilir .

İş gücünün bu yeni sanal ortama bağlanma becerisini desteklemek için yatırım yapmak  ve ekibi geliştirmek günümüz liderleri sayesinde olacak. Kültürü beslemek,şekillendirmek ve uzaktaki iş gücünü  yönetebilmek adına teknolojik at yapılara sahip bilimsel destekler ile liderler alet çantalarını güçlendirmelidir.