Blog Thumbnail Image

Pandemi Sonrası İşe Dönüşte Anahtar; DISC

Fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığınızı hatırlamayacaksınız. Nasıl hayatta kaldığınızı da. Hatta fırtınanın dinip dinmediğinden bile emin olamayacaksınız. Ancak bir şey kesindir; fırtınadan çıktıktan sonra fırtınaya girenle aynı insan olmayacaksınız. - Haruki Murakami

Maalesef ki Covid-19 ile birlikte hayatlarımız salgın öncesi ve salgın sonrası olarak keskin bir çizgi ile ikiye ayrıldı. Bazı şeylerin artık eskisi gibi olmayacağını hepimiz biliyoruz. Salgından birkaç gün öncesine kadar hepimizin farklı planları, günlük telaşları ve farklı karakterleri vardı. Fakat yeni yeni normalleşmeye başladığımız bu dönemde her birimiz bambaşka bireyler olarak yola devam ediyoruz. Pandemiden en çok etkilenen tarafımız kuşkusuz ruhsal durumumuz ve karakterlerimiz oldu. Kişilik olarak yeni düzende hangi kimlikleri edindiğimiz ve bunun davranışlarımıza etkisinin önemini artık daha fazla biliyoruz.

Pandemi sürecinin etkilerinin hafiflemeye başladığı şu dönemde, normalleşme çalışmaları kapsamında ofislere dönüşler de kademeli olarak başladı. Oluşan yeni iş düzeninde önceki döneme göre farklı özelliklerin gerekli olması gerektiğini görüyoruz.

İş dünyasına ve özellikle insan kaynaklarını ilgilendiren süreçlere destek olmak adına verilen yol haritasında bize önemli bilgiler sağlayacak DISC Kişilik Envanterinin bu dönemde bize nasıl kılavuzluk edeceğini aktaralım.

Hayatımızın her alanında DISC Profilleri  yer alabiliyor. İnsanı ilgilendiren, içinde insan olan her süreç için DISC’ten faydalanmak mümkün. İletişim dediğimizde kendimizi tanımak, karşımızdakini tanımak ve bunu DISC üzerinden kolaylaştırmak daha önce de uyguladığımız yöntemlerin başında geliyor.  Ancak bu etkiyi daha da güçlü hale getirmek için DISC'in uygun ve doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor.

Yeni normal düzende DISC Kişilik Envanterinin  geri bildirimleri artık daha değerli.

DISC Kişilik Envanteri ile;

·         Mevcut çalışanlar ya da işe alacağınız kişilerin uygunluğu dışında, yeni psikolojik düzende iletişim kurarken de kişilere nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili ipuçlarına ulaşırsınız.

·         Pandemi süreci ile kriz yönetiminde öne çıkan ve geride kalan kişiler ile re-organizasyon yapısı yeniden kurgulanarak, yeni şirket dinamikleri oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

·         Bugüne kadar alışık olduğumuz işe alım metodlarının günümüzde online olarak evrilmesi sonucunda daha hızlı ve daha az maliyet ile işe alım yapabilirsiniz

·     Yeniden dağıtılan kimliklerde, rol dağılımı ve organizasyon şemasının belirlenmesinde etkili yöntemlerden biri olarak kullanabilirsiniz

·         İnsanların yüz yüze sosyalleşme olanaklarının azalmasıyla iletişim davranışları olumsuz yönde etkilendiği için yeni iletişim teknikleri oluşturulabilirsiniz

·         Alışkanlıkların ve mevcut düzenin değişmesi ile kişilerde meydana gelen davranış değişikliklerinin altında yatan sebepleri analiz edebilir ve çözümleyebilirsiniz.

·             Pozisyona uygun karakterde olan ve pozisyonun yetkinliklerine sahip olan çalışanları belirleyerek, kişi bazında gelişim haritası çıkarılabilirsiniz,

·         Aynı ekip veya organizasyon içinde bulunan çalışanların takım analizini oluşturarak, öne çıkan veya geride kalan karakter özellikleri raporlayabilirsiniz,

·                Organizasyon şeması içerisinde kurum kültürü ve pozisyon dinamiklerine sahip personelleri belirleyebilirsiniz,

·         Terfilerde, kişinin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinin belirlenmesi ve bir üst pozisyon için yetiştirilmesi kararında yol gösterici olarak kullanılabilirsiniz

·         İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde bireyler arası farklılıkları saptayarak, doğru özelliklere sahip kişilerin doğru yerlerde görevlendirilebilirsiniz,

·                  Pandemi sürecinin psikolojik etkilerini karakter bazında inceleyerek motivatörler buna göre oluşturulabilirsiniz,

·         Kişisel gelişim noktasında ve eğitim ihtiyacının saptanmasında bireylerin gelişmesi gereken yönlerinin saptanarak ihtiyaca göre eğitimler planlayabilirsiniz,

·         Profillere göre liderler ve liderlik özellikleri ortaya çıkartılarak, uzun vadede potansiyel yönetici adaylarının kimler olacağını belirleyebilirsiniz,

Bilinçli işverenler, artık kişi - pozisyon eşleştirmesini daha doğru yapmak ve mevcut yetenekleri doğru belirleyebilmek için eskisinden daha fazla çaba göstermek zorunda olduğunu biliyorlar. Çünkü pozisyona, işe ya da kuruma uygun olmayan kişileri istihdam etmenin uzun dönemde düşük motivasyon, düşük performans, kuruma maliyet gibi çok yüksek sorunlara yol açacağının farkındalar.

Bu sebeple yeni düzende hem objektif değerlendirmede hem de daha somut ve öngörü gücü yüksek verilere ulaşabilmekte bir yöntem olan DISC Teorisini daha sıklıkla duyuyor olacağız.