Blog Thumbnail Image

Yeni Çalışma Düzeninde Faydalanabileceğiniz İK'ya Yönelik Ürünler

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüsün çalışma şartlarımızı değiştirdiği şu günlerde Home Office (evden) çalışmaya devam eden ve verimliliğini düşürmek istemeyen kurumlar için kullanabilecekleri ürünlerimizden bahsederek faydalı olmak isteriz. 

Öncelikle bu zor günleri geride bıraktığımızda, her çalışanın evden çalışarak geçirdiği günleri kendisine ve kurumuna sağladığı faydalarla anımsamasını diliyoruz. Karantina çalışma günlerinde kurumların işleyişlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için DISC|akademi ürünleri ile çalışma ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu süreçte her bir şirket yapısının sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni düzeni anlaması ve elbette uyum gösterebilmesi önemli hale geliyor. Biz de bu süreçte tüm firmaların insan kaynağını doğru yönetmesi açısından yanında olup destek sağlayacağımız süreçleri geliştiriyoruz. 

1- E-monitoring

Evden çalışma döneminde çalışanlarınızın verimlilik takibini sağlayabileceğiniz önemli uygulamalardan biri olan E-monitoring ile çalışanlarınızın süreçlerini analiz edebilirsiniz. İşte ya da evde çalışırken nasıl ve ne yaptığını anlamanıza yardımcı olan bir işgücü üretkenliği ve analiz uygulaması kullanabilirsiniz. E-monitoring, bulut tabanlı kullanıcı etkinliği izleme yazılımı ile çalışan bir sistem olup bu uygulama ile uzaktan çalışan ekibi verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Çalışanlarınızın zamanı nasıl kullandığını, operasyonel iş akışlarını, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini, işlerin bitmesine engel olan yapıların gerçek sebeplerini anlayabilirsiniz. Ayrıca en iyi performans gösteren verileri oluşturmak için üretken davranışları analiz edebilir, israflı uygulamaları ve dikkat dağıtıcı ortamları belirleyebilirsiniz.

Birçok kişinin ve işletmenin mevcut şartlarda yeni çalışma sistemlerine bakış açılarını değiştirmesi gerekebilir. Hem çalışanı motive etmek hem de şirketlerinin verimliliğini sürdürülebilir kılmak adına bu tarz bir yapıya geçmeleri fayda getirebilir. 

2- Online Eğitimler

Evden çalışma modeline adaptasyon sürecinde, kurum çalışanlarınızı eğitimlerle destekleyerek bu zamanı verimli şekilde geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Şu anda gündemde olan birçok eğitime kolaylıkla ulaşabilir, evde geçirilen zamanı kişisel gelişime yatırım olarak hem siz kendi adınıza hem de çalışanlarınız adına planlayabilirsiniz. Ücretli- ücretsiz birçok içeriğe ulaşabileceğiniz platformlar bu günleri daha kolay atlatmamıza imkan sağlıyor.  Online platformda alacağınız DISC eğitimleri ile de rapor yorumlama bilgilerinizi pekiştirebilir, konuya çok daha derinlemesine hakim olabilirsiniz.

Bu tarz eğitimler ile çalışanlar evden çalışma sistemine kolaylıkla entegre olurlar. Bu sayede olumlu geri dönüşler alabilir, şirketinize hem kurumsal katkı sağlar hem de çalışanlarınıza bireysel katkılar sağlayabilirsiniz.

3- Koçluk Programları

Home Office (evden) çalışma sisteminde faydalanacağınız bir diğer eğitim ise Koçluk Programları olacaktır.  Evde çalışan personelin zamanını doğru değerlendirmek ve iş hayatına döndüğünde kaldığı yerden devam edecek bir yapıda olmasını sağlayan Koçluk Programları aynı online eğitimler gibi beyinsel olarak hayatta kalmamızı sağlar. Şirket olarak bu sürece yatırım yapmanız durumunda mevcut personel, iş kaybetme endişesini bir kenara bırakıp kendisine yatırım yapmaya devam eden şirketinin yanında olduğunun bilinciyle hareket eder. Koçluk Programları çalışanların fikir ve tecrübelerin paylaşılmasını, öğrenilmesini, becerilerin geliştirilmesini gerekirse birbirlerini denetlemeleri ve yardım etmelerini sağlayacak sistemin kurulmasına da yardımcı olur.

4- ODM (Online Değerlendirme Merkezi)

Bu dönemde Değerlendirme Merkezi uygulamalarının İnsan Kaynakları süreçlerinin vazgeçilmez yapı taşlarından biri olarak yerini koruduğunu görüyoruz.  Mevcut şartlarda birçok sektörde işe alımın azalması beklenirken insanların ihtiyaçlara karşılık verebilecek sektörlerin de her zamankinden daha hızlı ve bilinçli işe alım yapması gerektiğini görüyoruz. 

Bu durumda mülakat süreçlerinin hızlı ve her iki tarafı da sağlık açısından riske atmayacak bir şekilde tasarlanması gerekiyor.  Online Değerlendirme Merkezi çalışmaları ile mülakata çağıramadığınız ya da zoom ve benzer uygulamalar üzerinden mülakat gerçekleştirmek zorunda kaldığınız durumlarda görüştüğünüz kişinin davranış özelliklerini, bilişsel yetkinliklerini ve şirket normlarınıza uygun olup olmadığını ODM uygulaması ile bilimsel olarak ölçebilirsiniz.

ODM Uygulamasının en önemli özelliği ise DISC ve bilişsel yeterlilik testlerinin ölçtüğü yetkinliklere ek olarak ekstra 9 yetkinlikte veri sağlaması ve olası riskleri düşürerek kişi hakkında daha objektif bir değerlendirme imkanı vermesidir. 

5- DISC Takım Raporu

Eğer şirketiniz işe alım gerçekleştiremiyor ise o zaman mevcut personelin yetkinliklerini, takım içindeki uyumunu, birbiriyle olan farklılıklarını incelemek ve bugüne kadar zaman ayıramadığınız detaylara hakim olmak isteyebilirsiniz. 

Takımlarınızı analiz ettiğinizde, ekip içerisinde uyumun ve yetkinlik farklılıklarının daha belirgin hale çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte ekibin verimliliğinin arttırabilmek adına rapor sonucunda, takımdaki eksik yetkinlikleri saptayabilir, gelişim gerekli gördüğünüz yetkinliklerle ilgili online eğitimler ya da koçluk programlarına tabi tutabilirsiniz.

6- DISC Integrity

Evlerimizden çıkmayarak verdiğimiz bu mücadelede evimizde geçirdiğimiz süreçte ihtiyaçlarımızı online çözmeye çalışıyoruz bu sebeple E-ticarete olan talep de hızla artıyor. Bu sektörde hizmet veren firmaların artan talep karşısında yeni personellere ihtiyaç duyması ve bu süreci hızlı çözümlemesi gerekiyor. 

Normal şartlarda uygulanan birçok işe alım taktiği geçerliliğini yitiriyor, bu sebeple doğru kişilerin işe alındığından da emin olmak gerekiyor. DISC Integrity, adayların güvenilirliğini ve dürüstlük eğilimini değerlendirebileceğiniz özel bir kişilik testi türü olduğundan aday henüz işe başlamadan oluşabilecek riskli durumları analiz edebilirsiniz. Hırsızlık, rüşvet, şiddet, disiplin sorunları, devamsızlık gibi üretkenliği etkileyen davranışları tespit etmenize yardımcı olacak ve işe alım sonrası karşılaşabileceğimiz problemleri aza indirecektir. 

Bu süreç içerisinde biz DISC|akademi olarak almamız gereken önlemleri alıyor ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte iş hayatlarınızın olumsuz etkilenmemesi için ürünlerin kullanımı adına ücretli ve ücretsiz yapabileceklerimizi ayrıştırarak faydalı seçenekler sunmaya çalışıyoruz. Sağlığımızı korumak için mücadele ettiğimiz bu günlerin geride kalması ve tüm dünyada bu sürecin en az zararla atlatılabilmesi ümidiyle…