Blog Thumbnail Image

Şirket İçinde Dinleme Kültürü Nasıl Yaratılır?

Her koşulda fikrini dile getiren biri misiniz yoksa belirli durumlarda görüşlerinizi kendinize saklamayı mı tercih ediyorsunuz? Sergilediğimiz davranışlar bizi biz yapan seçimlerimiz olarak ortaya çıkıyor. Karakteristik özelliklerimiz dinlerken, konuşurken,yönetirken, çalışırken bizimle ilgili iz bırakıyor. Her birimizin gerek özel gerek iş hayatında tercih ettiğimiz bu izler  DISC Modelinde bilimsel olarak anlatılıyor. 

Katie Sanders’in ‘’İnsanları Sizi Dinlemesinin 6 Yolu’’ yazısında;  mesajlarınızı karşı tarafa verimli bir şekilde geçirmenin yolları hakkında verdiği  ipuçlarında güçlü iletişim becerileri ön sıralarda yer alıyor. 

Temelde karakteristik özelliklerimizden bağımsız olarak kendimizi dinletebilmek adına dikkat edilmesi gereken başlıklar arasında, Sandiers iletişim zayıflığımızın farkında olmamız gerektiğini iletiyor. 

Sanders'ın verdiği  ipuçlarını değerlendirirken, bireyler olarak  iletişim tarafında nasıl yol aldığımızı DISC Davranış Modelinden görebilirsiniz. 

İşyerimizde dinleme kültürü yaratabilmek sadece bireylerin çabaları ile olmamalı aynı zamanda örgütsel kültürü de geliştirmek ve devreye sokmak gerekiyor. İşyerinin birçok farklı insandan oluşan bir koleksiyondan ziyade uyumlu bir alan olarak işlev görmesi gerekiyor.

‘’Herkesi duyan’’ bir kültüre dönüşmek ve bu sürece katkıda bulunmak için atabileceğiniz küçük adımlar;

Duygusal tepkiselliğin yönetilmesi: İş yerinde hoş olmayan sözler duyduğumuzda çoğumuz kontrol edilmesi zor olabilecek, güçlü, duygusal reaksiyonlar gösterebiliriz. Zorlukların, yeni fikirlerin ve hatta çatışmanın, rahatsız edici olsa da, sağlıklı bir işyerinin parçası olduğunu unutmamak gerekir. Kişilerin davranış modellerine göre nasıl reaksiyonlar gösterdiğini bilerek bu süreci avantaja çevirebilirsiniz.

D Profilinin duygusal tepkimesinin diğer profillere göre çok daha az olacağını bilmek, S profilinin bu konuda en hassas süreç ile karşınıza çıkacağınızı öngörmek, kişiler arası davranış ustası olmanızı ve şirketinizi daha verimli yönetmenizi sağlar. 

Başkalarının çalışma şekline uyum sağlayın: Sizde var olan iletişim şeklini karşınızdakinin zihnindeki iletişim şekline uyarladığınızda daha interaktif iletişim kanalını kolaylıkla kurmuş olursunuz. 

D profili ile iletişim kurarken; zamanı verimli kullanın, odaklanın ve detaylardan uzaklaşın. I profili ile iletişim kurarken; coşkusunu destekleyin ve işbirliğine açık olun. S profili ile iletişim kurarken; duygularına ortak olun ve kolay bir yaklaşım benimseyin. C profili iletişim kurarken, mesajı objektif tutun ve olası bütün ihtimalleri değerlendireceğini unutmayın.

Samimiyeti önemseyin: Bir kuruluşta yönetici veya liderseniz, kültürel normları şekillendirmede önemli bir rol oynarsınız. İnsanların fikirlerini açıkça paylaştıkları çalışma ortamları oluşturmak istiyorsanız, samimiyeti ödüllendirmek önemlidir. “Teşekkür ederim” veya “bu harika bir perspektif” demek uzun bir yol kat edebilir.

Kültürel normları değiştirmenin çok kolay olmadığını ama belirli sistemler ile söylenenden daha kolay bir aşamaya geçebileceğimizi anlıyoruz. DISC Davranış Modeli  davranışı anlamak ve davranış değişikliklerini mümkün kılmak adına  bir katalizör görevi görebilir. 

• Kendini ve başkalarını anlamalarını derinleştirme

• Karmaşık, davranışsal farklılıklara ortak dil uygulama

• Yeni davranışların uygulanmasına yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş ve özel eylem planları sunma

Yerleşik bir dinleme kültürü, dinlemenin kurum genelinde karşılık verilmesini sağlar, moralleri iyileştirir ve endişeleri ve fikirleri paylaşmak için güvenli bir alan yaratır. Sık sık başkalarını dinlemenin hepimiz için önemli olduğu varsayımını üstlensek de, gerçekte, işitilmede farkı yaratan şey işyeri kültürüdür.