Blog Thumbnail Image

Salgın Döneminde DISC Profillerinin Yaklaşımları

Koronavirüs (COVID-19), hayatımıza girdiğinden beri hepimiz daha önce yaşamadığımız duygu ve düşünceler içerisindeyiz. Her insanın karakteristik özellikleri aynı olmadığı gibi bu süreçte de herkesin içinde bulunduğu durumu değerlendirmesi de farklı olacaktır. DISC profillerinin  pandemi süresince nasıl bir davranış sergileyeceğini bilimsel bir yöntemle inceleyerek  öne çıkan davranış özelliklerini, duygu ve düşünceleri analiz ettik.

 

D (Dominant) profilinin salgın sürecine bakış açısı ; 

·         Sonuç odaklı olan ‘’Dominant’’ profili bu süreci dik durarak karşılayıp iyi yönetecek güce sahiptir.

·         Zor görevlerin üstesinden gelebileceği bir durumla karşılaştığında rekabetçi bir yapıya sahip olduklarından daha hızlı adapte olacaklardır.

·         Zor görevlerden galibiyetle çıkma azminde olan ve sonucu kestirilemeyen bir süreci yönetmekte zorlanmayan bir profil olduğu için başlangıçta kendini iyi hisseder.

·         Bu süreçte işlerin eski hızında sonuçlanmaması moral bozukluğu ve stres yaratabilir ama sürecin geçici olduğunu hatırlaması ve stresle başa çıkma teknikleri D profilini rahatlatabilir.

·         Yenilikçi bir bakış açısıyla hem ev yaşamına hem iş hayatına yeni çözümler üretebilir.

·         Krizi fırsata çevirme konusunda iç motivasyonu en yüksek profilin D olacağını söylemek yanlış olmaz.

·         Uzun süren stresli anlarda ise, aşırı sabırsız davranabilirler, olayları siyah -beyaz ya da doğru – yanlış gibi oldukça yüzeysel ve direkt değerlendirebilirler, her zaman olduğundan daha asi , otoriteye baş kaldıran bir yapıda hareket edebilirler.

·         Düşük olan empatileri bu dönemlerde daha da düşebilir. İnsanları dinlemek istemezler, daha ben merkezi bir yapı ile karar vermeleri beklenir, kendilerine odaklanırlar.

·         Kriz durumundan kurtuluş olarak gördükleri bir hedefe odaklanarak, bu hedefe ulaşana kadar çevrelerindeki kişi ya da olayları fark etmeyebilirler.

·         Farklı değişkenleri fark etmedikleri için hata yapma olasılıkları artar.

 

I (İz Bırakan) profilinin salgın sürecine bakış açısı ; 

·         İletişimi kuvvetli olan ‘’İz Bırakan’’ profilinin bu süreçte belki de en zorlanacağı konu sosyalleşmesinin kısıtlanması olacaktır.İnsan odaklı oldukları için sosyal çevrelerinden ayrılmak I profili için yıpratıcı olabilir.

·         Bu kısıtlamaların motivasyonunu düşürmemesi için online olarak sevdikleriyle iletişimde kalması İz Bırakan profili için oldukça yararlı olacaktır. I profilinin bu eğitimlerde yer alması aynı zamanda pozitif ve enerjisinin yükseliği sayesinde diğer katılımcıları da motive edecektir.

·         Takım arkadaşlarıyla iletişimde kalarak çalışmak motive edici olacaktır. Uzun süren stres durumlarında  duyguları ile hareket eden İz Bırakan profil tamamiyle dürtüsel davranmaya başlayabilir. Gerçekçiliğini yitirerek, çevresine tutamayacağı sözler verebilir.

·         Basında duyduğu haber ve bilgileri doğruluklarını kontrol etmeden tüm çevresine yayma eğilimi vardır. Yeni ve duyulmamış bir haberi paylaşarak yine ilgi odağı olmayı tercih edebileceği gibi, olumsuz bir haber ya da ilgi çeken bir gelişmenin de heyecanına kapılabilir.

·         Oldum olası iyi hissetmek isteyen, detaylara boğulduğunda, strese giren İz bırakan profil, bu gibi dönemlerde detaylara olan ilgisini tümden yitirebilir, çalışırken iş planının doğru yapılması hayati önem taşıyacaktır.

·         Dışardan bakıldığında, dağınık ve kendisini toparlayamamış bir tablo çizmesi olasıdır. Yalnızca ilgisini çeken konulara odaklanmayı tercih eder, dinleme yeteneğini önemli oranda yitirebilir.

 

S (Sadık) profilinin salgın sürecine bakış açısı ; 

·         Huzur ve güven odaklı olan  ‘’Sadık’’ profil pandemi ile yüzleştiğimiz ilk günlerde yoğun bir stres yaşasa da daha sonra, özellikle evlerden çalışma düzeninde iç huzurunu korumakta en başarılı profil olabilir.

·         Bildiği ve güvende olduğu yer; evde olmak iş hayatı için de ev yaşamı için de Sadık profile iyi gelecektir.

·         Bu süreçte işe gitmek güvenli olmadığı için özellikle ofislere dönüş süreci başladığında kaygılı, stresli ve gergin olabilirler. Kademeli bir geçiş süreci ve adım adım sorumluluk verilmesi, bu dönemi daha rahat atlatmalarına yardımcı olacaktır.

·         Empati sahibi ve toleransı yüksek bir profil olan S gerek ailesi gerekse iş arkadaşlarına bu dönemde de iyi bir dinleyici olacak, iyi bir dert ortağı olacaktır.

·         Uzun süre strese maruz kaldığında ise statükoya çok daha rahat boyun eğer.

·         Değişim ve farklı yöntemlere olan direnci kuvvetle artar, bir işin bitirilmesi için yöneticisinden net ve kesin yönergeler almadığında, işe başlaması ciddi bir zaman alacaktır.

·         İşi yaparken yavaşlayabilir, işleri delege etmekte zorlanabilir, çevresindeki kişilerden talepte bulunmak onu strese sokacağı için işi kendi yapmayı tercih edebilir.

·         Tek başına sorumluluk üstlenmeyi asla istemez, bu durumlarla karşı karşıya kalması halinde işinden ayrılmayı bile düşünebilir.

·         Yöneticileri ile aynı fikirde olmadığı durumlarda bile karşıt fikri savunduğunda zor durumda kalacağını düşündüğünden süreçlere onay verir, kendi fikrini dile getiremediği için pişman olur.

 

C (Ciddi) profilinin salgın sürecine bakış açısı ; 

·         Analitik düşünen, sistematik ve detaylara dikkat eden ‘’Ciddi’’ profil, koronavirüsün hayatımıza girmesiyle hem özel yaşantılarında hem de iş ortamında işlerin şansa bırakılmadan,  kuralların standardize edilmesini bekler.

·         Geleceği, hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan titizlikle planlamak bu süreçte de Ciddi profilin önceliklerinden biri olacaktır.

·         Konsantrasyonunun bozulmaması için evdeki çalışma yerini belirlerler ve yeni çalışma düzeninde hata yapmaktan kaçınırlar.

·         Dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri ise, C’nin uyum sağlama eğilimidir. Evden çalışma döneminde, tatminkar bir sistem ile çalışılmıyorsa, disiplini önemseyen C’nin motivasyonunda düşüş gözlemlenebilir.

·         İşe  dönüş aşamasında ise hata yapmamak için son derece dikkatli davranan, C (Ciddi) profil, önlemlerini sıkıca alır ve kurallara uyar.

·         Evde daha çok vakit geçirmeye başlayan C profili , bu dönemi kendini geliştirmek ve bilgi edinmek için bir fırsat olarak görebilir. Evde geçireceği zamanı da hem kendisi hem ailesi için doğru planlamak isteyecektir.

·         Uzun süreli stres halinde hataya karşı endişeleri hayli artacağı için onay almadan harekete geçmek istemezler. Geçmişte güvende hissettikleri sistem çatırdadığında belirsiz bir dönemden geçiyorlarsa, iş yapış şekilleri yavaşlar, tedirgin bir tablo çizlerler.

·         Duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Olası çatışmalarda çabuk pes edip, normal şartlar altında veri ve datayı savunarak karşı durabilecekleri önerilere boyun eğebilirler.

·         Kendi içlerindeki yargılayıcı duruşları daha da kuvvetlenir, çıkış noktası bulamadıkları analizlerin içinde boğulabilirler.

 DISC|akademi