Blog Thumbnail Image

Özelleştirilmiş Çalışan Gelişim Programı

Yöneticilerin, ekiplerindeki insanları geliştirmede kritik bir rol oynadığını, güçlü liderlerle çalışan kişilerin daha verimli ve kişisel anlamda daha başarılı olduklarını biliyoruz.

İyi yöneticilerin en belirgin özelliği, her bir çalışanının çalışma stilini   anlamaya çalışmak ve herkese karşı tek bir yönetim tarzını tercih etmemeleridir. Çalışan gelişimini iyileştirmek için herkese uyan tek bir yaklaşımın yetersiz kaldığını hem de yönetim için her duruma uyan tek bir yaklaşımı oluşturmanın söz konusu olmadığını görüyoruz.

Çalışan katılımı için çok önemli olan özelleştirilmiş koçluk ve destek, çalışan gelişimini sağlamak için kritik önem taşıyor. Peki, günümüz yöneticilerine çalışanlarını geliştirmeye yönelik yaklaşımlarını özelleştirmeleri için ihtiyaç duydukları araçları gerçekten veriyor muyuz?

Bugünün yöneticilerine, koçluk ve destek uygulamalarını etkili bir şekilde özelleştirmeleri için basit adımlar sunuyoruz. Ekibinizdeki her bireye etkili bir şekilde koçluk ve destek sağlamak/çalıştırmak için çalışan geliştirme yaklaşımınızı şirketinize nasıl uyarlarsınız?

DISC, kişiselleştirilmiş bir öğrenme halidir. Kendini ve ekibini tanıyan yöneticiler DISC ile kendi yönetim tarzlarına karar verme, zaman yönetimi ve problem çözme gibi yaklaşımları nasıl etkilediğini öğrenme,  kendilerine doğrudan raporlayanları ve kendi yöneticileri hakkındaki anlayışlarını derinleştirme imkanı bulurlar. Kendilerine doğrudan raporlayanların tarzlarına uyum sağlamalarına yardımcı olacak somut stratejilerde uzlaşarak, çalışanlarının en iyi halini ortaya çıkarmalarını sağlarlar.

DISC kullanarak insan gelişimine yaklaşımınızı nasıl uyarlayacağınızı ve ekibinizdeki farklı tarzları nasıl anlayacağınızı mı merak ediyorsunuz? İşte başlamanın bazı basit yolları:

D Karakterindeki çalışanlar için, başarı genellikle onların alt çizgisi olduğu için etkileyici sonuç alma potansiyeli olan geliştirme fırsatlarını değerlendirin. Onlarla birlikte büyük resmi gözden geçirin ve en uygun uzun vadeli hedefleri bulmaya teşvik edin.

Karakterindeki çalışanlar için, onlara işbirliğine dayalı bir ortamda geliştiklerinden küçük gruplara liderlik etmelerine izin verin. Kasıtlı bir çaba ile becerilerini geliştirmek için yeterince zaman ayırmamanın olumsuz sonuçlarına dikkat çekerek odaklanmalarına yardımcı olun.

Karakterindeki çalışanlar için, onları büyümeye ve gelişmeye nazikçe yönlendirmeye dikkat edin, yavaş ve istikrarlı bir şekilde hareket ederseniz onları kazanabilirsiniz. Onlara özerk bir şekilde çalışmak için gerekenlere sahip olduklarını gösterin ve gerektiğinde yapıcı geri bildirim sunmaktan çekinmeyin.

Karakterindeki çalışanlar için, net, iyi organize edilmiş bir çerçeveye yerleştirmeyi deneyin. Ancak bu bağımsız ve mantık odaklı çalışanların her zaman güvenli oynamanın dezavantajları da olabileceğini gördüklerinden emin olun ve ilerlemelerini size bildirmelerini hatırlatın.

Yöneticiler bu derinlemesine yönetim teknikleri öğrenmeleri sayesinde, kendilerini ve iş arkadaşlarını yeni ve anlayışlı bir bakış açısıyla görebilirler.

DISC aynı zamanda iletişimle mücadele edebilecek ekipler için de ortak bir dil sağlar. Özellikle personel ve yönetici arasında fikir ayrılığı yaşayan ekipler için yararlı olabilir. Özelleştirilmiş çalışan gelişimini benimsediğinizde, çok daha etkili ve takdir edilen bir yönetici olabilir hatta sıra dışı bir lider bile olabilirsiniz. Ekibiniz için net bir plan oluşturarak ve DISC ile entegre ederek hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.