Blog Thumbnail Image

DISC Nedir? Stresi Yönetmemizi Sağlar Mı?

Ne kadar az veya çok olursa olsun, hepimiz günlük olarak stres yaşıyoruz. Bazılarımız bu durum karşısında oldukça zorlanırken, bazılarımız çok az etkilenir. Nereye giderseniz gidin, stres hayatımızın kaçınılmaz bir parçası ve hepimiz stresi farklı şekillerde ve formlarda deneyimliyoruz.

Stresin belirtileri baş ağrısı, mide ağrısı, düzensiz nefes alıp verme gibi fiziksel olabilirken; kaygı, öfke, tepkisizlik gibi duygusal belirtiler de gösterebilir. Hatta unutkanlık, kararsızlık, ilgisizlik gibi zihinsel  belirtileri de olabiliyor. Soru şu ki, stresi daha az stresli hale getirmek için ne yapabiliriz?

Daha da iyisi, stresi bizim için çalışması için nasıl yeniden düzenleyebiliriz?

Öncelikle kişisel farkındalığımızın olması ve stres tetikleyicilerimizin neler olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Tabi bununla birlikte aynı zamanda ekip arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin de hangi durumlar veya koşullar altında stres seviyelerinin yükseldiklerinin bilgisine hâkim olmalıyız.

Bu bilgilere ulaşmamıza yardımcı olmak için doğru araçlara ihtiyacımız var. Bu stres faktörlerinin ayrıntılı bir açıklaması ve kişiselleştirilmiş hali DISC profilinizde yer almaktadır.

Bu doğrultuda her profil için bazı yaygın stres kaynakları aşağıda verilmiştir.

D profili için:

- Fikirlerine veya otoritesine meydan okunması

- Fikirlerini kendine saklamak durumunda kalması

- Yeterince bağımsız olamaması

I profili için:

- Sosyal olmayan bir ortamda çalışması

- Hızını kontrol etmek zorunda kalması

- Cesur fikirlerden vazgeçmeye zorlanması

C profili için:

- Verimsiz prosedürleri uygulaması

- Kendi mantığına uymayan/Mantıksız insanlarla çalışması

- Karşısındakine empati veya duygusal destek göstermesi

S profili için:

- Zorunlu kararlar alması

- İnsanlara olumsuz geri bildirim vermesi

- Kendi bakış açılarını tartışmak zorunda kalması

DISC tarzınızı bilmek ve dolayısıyla ortak stres faktörlerinizi anlamak, stresi sizin faydanıza yönelik çalıştırmanın ilk adımı olabilir. İnsanları streste daha verimli hale getirmek, stresle ilişkili faktörleri olumsuzdan olumluya kaydırmakla başlar. Hepimiz stresin rahatsızlığından kaçınmak istesek de yeni ve daha olumlu bir bakış açısı ile stresin rahatsızlıklarıyla yüzleştiğimizde gelişmemiz için büyük bir fırsat olduğunu görebiliriz.

Örneğin, size yeterince sorumluluk verilmemesinden kaynaklanan stres yaşayan bir D profiliyseniz, bu stres faktörünü almış olduğunuz sorumlulukları en iyi şekilde yapmaya odaklandırarak, sahip olduğunuz bilgiyi pekiştirme ve o alanda uzmanlık kazanma fırsatı olarak görmeye çalışın.

Büyük bir projede iş birliği eksikliğinden kaynaklanan stres yaşayan bir I profiliyseniz, bu stres faktörünü takıma uyum sağlamaya yönelik ilham verebilecek, tek başına çalışma fırsatı olarak görmeyi deneyin.

Hızlı gelişen ve kontrolden çıkan olaylar karşısında stres yaşayan bir C profiliyseniz, bu stres faktörünü olayları her zaman kontrol edemeyeceğinizi ve bazen problemleri çözerken akışa uyum sağlayarak ve prosedürlerden feragat ederek ilerleyebileceğiniz yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacak bir deneyim olarak görebilirsiniz.

Sıkı bir zaman çizelgesinin neden olduğu stres yaşayan bir S profiliyseniz, duruma bakış açınızı hızlı karar verme alıştırması veya başkalarının sizin yeteneğinize inandığını kabul etmek şeklinde yeniden düzenleyebilirsiniz.

Stresin kendisi kaçınılmazdır ancak sağlığınız üzerindeki zararlı etkileri değildir. Stresi faydalı olarak görmeyi ve stres altında başkalarıyla bağlantı kurmayı seçtiğinizde hem stresin yarattığı etkileri azaltır hem de hayatın zorluklarının üstesinden gelmek için kendinize güvenebileceğinizi görür ve onlarla yalnız yüzleşmek zorunda olmadığınızı hatırlarsınız.

DISC'in her bireyi işte daha etkili ilişkiler kurmaya nasıl dahil edebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için DISC Kişilik Envanterini  keşfetmekte gecikmeyin.