Blog Thumbnail Image

DISC ile Stres Yönetimi

DISC Kişilik Envanteri’ni kendiniz ve çalışanlarınız için stres yönetiminde nasıl kullanabilirsiniz? İK Yöneticileri DISC’i çalışanlarının iş ortamında yaşadığı stres düzeyini öğrenmek için kullanırlar ama bir de madalyonun diğer yüzünü de incelemek gerekir. 

Her insan stresi aynı şekilde mi dışa vurur? Her DISC profili için farklı stres etkeni mevcuttur. Bir kişi için stres yaratan şey, bir başkası için motive edici ve harekete geçirici bir etmen olabilir.

Stres Yönetiminde Kendini Tanımak

Stres belirtileri gösteren çalışanlarını fark edebilen yöneticiler, bu stresin nedenini anlamak ve stresi azaltmak için ekstra bir adım da atacaklardır. Bu da çalışanların daha verimli bir takım üyesi olmasına katkıda bulunacaktır.

Küçük bir miktar stres bizim için iyidir; hedeflerimize ulaşmakta motive olmamıza yardımcı olabilir. Ancak, stresin çok fazla olması sağlığınızı, iş performansınızı ve mutluluğunuzu etkileyebilir.

Hareketli ve yoğun bir toplumda yaşıyoruz, sürekli insanlarla etkileşim halindeyiz ve birçok talep ile karşılaşıyoruz. Sürekli stresli hissetmiyor olsak da, hepimiz strese neden olacak durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz.

Baskı ve stres altındayken maskeli profilimizi koruyamıyoruz ve doğal karakter profilimiz neyse onu yansıtmaya başlıyoruz. Profilimiz her ne olursa olsun, hepimiz öyle ya da böyle stresli olabiliriz. Peki yaşadığımız stresin nedeni nedir? Stresi dışarıya nasıl yansıtıyoruz? Bu soruların cevapları her profil için farklı olacaktır.

Doğuştan itibaren oluşan doğal karakter profilimiz, tecrübe ettiğimiz stresin nedenleri ve işaretlerine karar verir. Bir durumu herkes farklı şekilde algılar; bazı durumlar bizi rahatsız, baskı altında ve en nihayetinde stresli hissettirebilir. Ancak, DISC profilimizin farkında olup bizde stresi tetikleyecek şeyleri öğrenebilirsek stres altında kendimizi daha iyi bir şekilde yönetebiliriz.

D Profili ve Stres Yönetimi

D Profili için stres oluşturan neden bağımsız olmamak veya kontrolün elinde olmamasıdır. Örneğin; bağımsız karar alma yetkisi elinden alınırsa ya da yakından kontrol edildiğini hissederse stresli olabilir. Stres altında hissetmek dayanıklılığını arttırır, aslında doğal karakterinde oldukları profili yansıtırlar. Genellikle D profilinin baskın özelliği kendine güvenli ve açık sözlü olmasıdır. Ancak, stres altında daha çok agresif, sabırsız, görev biçiminde dar görüşlü olabilir ve karşısındakilere karşı hassas davranmayabilir.

Stresi bastırmak yerine öncesinde onun nedenini öğrenmemiz gerekir. D Profilinin bağımsızlık ve kontrol gücünün elinde olmasını istediğini biliyoruz; bu yüzden seçimlerini kendisinin belirlemesini sağlayın. Sorumlu ve bağımsız davranabileceklerini bildiğinde daha rahat hissedecektir. Tabii ki her zaman durumu kontrol edemeyebiliriz; ancak bunu geliştirmek için bilinçli bir şekilde düzenlemeler yapabiliriz.

I Profili ve Stres Yönetimi

I Profili, insanların ilgisini kaybettiğini ve dışlandığını hissederse stres olabilir. I Profili rahatlık ve değişiklik arayışındadır; bu yüzden kısıtlanmak veya kurallara bağlandığını hissetmek strese neden olacaktır. Baskı hissederse doğal karakter profillerini yansıtmaya başlayacaktır. Mesela; ilişkilere fazlasıyla odaklanıp başkalarının düşüncelerini daha fazla önemseyebilir. Ayrıca, düzensiz olmaya başlayabilir ve samimiyetsiz davranışlarla karşı karşıya kaldıkları anda sevilmek için daha çok uğraşabilir.

I profili ilişkilerde ve insanları etkileyebilmekte başarılıdır. Eğer ona insanlarla iletişim kurma ve yeni insanlarla tanışma fırsatı verilirse rahat hissedecektir. Buna ek olarak I profili, kendisine bağımsızlık ve rahatlık hakkı verilince olumlu tepki verecektir. 

S Profili ve Stres Yönetimi

S Profili duygusal ve insan odaklıdır; ancak duygularını dışarıya yansıtmaktan yana değildir. Beklenmedik değişimler ve daha önce yaşamadığı durumlarla karşılaştığında stresli hissedebilir. Bu kolaylıkla dışarıdan görünmemesine rağmen bazı işaretler ile fark edebilirsiniz. S profili, baskı hissettiğinde fazlasıyla tedbirli olacak ve durumu korumaya çalışacaktır. Ayrıca, bu durumlarda içe kapanık ve köşeye çekilmiş olabilir. S profili her şeye direnebilir ve değişmemekte ısrarcı olabilir.

S profilinin stresini azaltmaya yardımcı olabilecek en iyi yaklaşım, onları dikkatle dinlemektir çünkü genelde stres belirtilerini açıkça göremezsiniz. Kurulan ilişkilerde samimiyet arar. Birebir ilişkilerde daha rahat hisseder, bu nedenle arkadaşça bir ilişki kurmak en iyisidir. Mümkün olduğunca fazla bilgi sağlandığı zaman bulunduğu çevrede güvenli ve istikrarlı hissedecektir.

C Profili ve Stres Yönetimi

C Profili için stres nedeni yeterli bilgiye sahip olmamak ya da görevi hakkında net bir şey bilmemesidir. Çatışma, kaos ve belirsizlikten uzak durmayı tercih eder. C Profilinin stres belirtileri her şeyi sorgulaması, en kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkması veya çekingen ve uzak durmasıdır. C Profili, mantıklı olmayan her şeyi çürütecektir ve her şey mükemmel olmadığı sürece bir yolda ilerlemeyi kabul etmeyecektir.

C profilinin stresini hafifletmenin en iyi yolu mümkün olduğunca bilgi vermek ve net yönlendirmeler yapmaktır.

Her insanın stres nedenleri ve stres ile baş etme biçiminin farklı olduğunu görüyoruz. D Profili ve I Profili stres olduklarında açıkça ve sözlü olarak yansıtabileceklerdir. Ancak, S Profili ve C Profili daha çok içine kapanmayı ve görünmez olmayı tercih ederler; bu da stres olduklarının fark edilmesini daha da zorlaştırır. DISC ile stres altında nasıl davranmayı tercih ettiğimizi Doğal Karakter Profillerinde görebiliyor ve rapor içeriğinde stresi en iyi şekilde nasıl yönetebileceğimiz bilgisine ulaşabiliyorsunuz.