Blog Thumbnail Image

DISC Kişilik Envanterine Göre Girişimci Profilleri

Mart ayının ilk haftasında kutlanan Girişimcilik Haftasının amacı, iş dünyası ve işadamlarını topluma daha yakından tanıtmak ve özellikle gençleri girişimciliğe özendirmek ve ülkemizin ihtiyacı olan sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun farkında olarak girişimciliğin yenilikçilik – yaratıcılık performansını daha çok öne çıkarmak ve bu sürece katkıda bulunmaktır.

DISC akademi olarak 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz bir çalışmayı bu vesile ile tekrar gündeme taşımak isteriz.

E-Tohum aracılığıyla başarılı bir internet girişimi gerçekleştiren ya da gelecekte bir internet girişimi planlayan 250 internet girişimcisine uygulanan D.I.S.C. Kişilik Envanteri uygulattık. E-Tohum Kurucusu Burak Büyükdemir, D.I.S.C. Kişilik Envanterini önce kendisi yanıtladı ve sonuçların uyumlu olmasının ardından girişimcilerin de kişilik analizlerinin çıkarılması fikrini hayata geçirdi. Türkiye’de ve yurt dışında başarılı olmuş Türk girişimcilerle iletişime geçilerek Yemeksepeti, Mynet, Markafoni, Maçkolik, Pozitron gibi Türkiye’nin önde giden şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu bir örneklem oluşturuldu. Araştırma sonucunda, DISC Kişilik Envanteri ile girişimcilerin DISC profilleri ortaya çıkarıldı.

Takım Çalışmasında Uyum

Araştırma sonuçlarında, DISC Kişilik Envanteri’ni yanıtlayan girişimcilerin karakterlerinin D(Dominant) ve I(İz Bırakan) “Girişimci” profilinde çıktığını görüyoruz. Öte yandan takımda birbirini tamamlayan ekip üyeleri D(Dominant) ve C(Ciddi) baskın “Direktör”, bir başkası ise I(İz Bırakan) ve S(Sadık) baskın “Diplomat” profili olarak karşımıza çıkıyor.

DISC Kişilik Envanteri’ni girişimcilik ekibini oluştururken ya da yatırım yaparken kullanarak başarıyı arttırmada önemli bir etken olarak kullanabilir, süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Burak Büyükdemir’e göre girişimcilik için karakter analizinin yanı sıra sektörün uygun olması, yaptığı işin doğru olması gibi değişkenlerin de önemlidir. Ancak, girişimci bir ekipte sadece Dominant ve İz Bırakan yani girişimci karakterlerinin yer alması başta hızlı bir çıkış imkânı sağladığı gibi egoları yüksek, baskın karakterler olduğunda ise anlaşmazlık yaratabiliyor. Başarısız olan girişimcilere DISC Kişilik Envanteri uygulandığında bu gerçekliğe ulaşıyoruz. Birbiriyle uyumlu çalışanların olduğu takımlarda ise birbirini tamamlayan profiller karşımıza çıkıyor.

Takımdaki birinin iş odaklı, uygulayıcı ve planlayıcı yapısı çok yüksekken diğerinin özgüveni, pazarlama ve satış kabiliyeti yüksek olduğunda başarıya ulaşmak çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

DISC Akademi Kurucu Ortağı Erol Levent, DISC Kişilik Envanteri’ni ortaklıklarda kullanarak başarıya ulaşmanın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Dört farklı faktörün kişilerdeki baskınlık durumu ile kişiyi analiz eden DISC Kişilik Envanteri’ne göre bir kişide bu dört faktörün aynı anda görülmesi mümkün değildir. Mükemmellik takım oyununun bir parçasıdır. Mükemmel takımlar için takım içindeki ortakların birbirini tamamlıyor olması gerekir. Dominant İz Bırakan (DI) karakterini en iyi tamamlayan karakterin Sadık Ciddi (SC) olması gibi. Bu bilgiyi biraz detaylandıralım; DI karakteri risk alan, cesur kararlar veren, sonuç ve satış odaklı bir karakter iken, eksik yanları olan organizasyon, planlama, detay odaklı yaklaşım, raporlama, rakipleri ile ilgili farkındalık, kişilerin yönetilmesi gibi konulardaki zayıflıklarını SC karakteri tamamlamaktadır. DISC Kişilik Envanteri sayesinde birbiriyle uyumlu takımların oluşmasıyla da başarı yolunda emin adımlarla ilerlemek kaçınılmazdır.

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm yatırımcıların projelerinde iki veya üç kişilik ortaklık yapıları tercih ediliyor. Fikir her ne kadar iyi olursa olsun, onu geliştirecek, satacak ve büyütecek olan en önemli faktör ortakların yönetimi ve becerisidir. Örneğin; iki ortaklı bir yapıda IS ve SC iki karakter bir araya geldiğinde bu kişilerin stres altında D (Dominant) profilinde bir takım üyesine ihtiyaç duyacakları çok açıktır. Bu durumda yatırımcılara üçlü bir ortaklık kurmaları önerilebilir veya yönetim kuruluna D profiline sahip bir genel müdür atayarak doğru takımı tamamladıktan sonra yatırım kararını şekillendirmek daha sağlıklı bir karar olacaktır.