Blog Thumbnail Image

C Profili ve Bileşenleri

DISC profillerinde baskın faktörün tek olmadığı, karakteri etkileyen diğer faktörler ile bir araya geldiğinde karşılaştığımız davranışlarda ne gibi değişiklikler olduğunu incelediğimiz yazı dizimizde son olarak C ve bileşenlerine değiniyoruz.Baskın bir C Profilinin yönelimi, sorgulayıcı ve şüpheci olmaktır, tıpkı dikkatli ve düşünceli olduğu gibi. Yüksek standartlara, özenli analizlere ve diplomasiye önem verirler. İşlerinde eleştirilmemek için yeni kararlar almaktan ya da yetersiz yanıt vermekten çekinirler. İşyerinde kendi başlarına tamamlayabilecekleri analitik görevlerde çalışmayı tercih ederler.

Peki C Profillerini Farklı Kılan Nedir?

C Profilinin en önemli önceliği HATA YAPMAMAKtır. Bu kişiler, işinizi dikkatlice inceler, çok önemli geri bildirimler yapar ve bunları tarafsız bir şekilde gerçekleştirir. Yanılmaktan hiç hoşlanmazlar ve insanlar yerine bilimsel verilere odaklanırlar.

Güçlü bir C profili doğruyu yapmak için ne gerekirse yapar. Tepkilerini ve duygularını yansıtmaz, kişiliklerini gizli bir şekilde sergilemeye yatkındırlar. Bu kişilerden yakınlık ya da hassasiyet görmeyi umuyorsanız başka bir kapıya gitmeniz gerekebilir. Duyguların güçlü bir şekilde dışavurumu bu kişileri oldukça rahatsız edebilir. Bu kişilere sık sık başkalarının duygularını kabullenmeleri ve bilimsel verilerin ötesinde düşünebilmeleri için yardım etmek gerekebilir.

Liderlik Stili: Tedbirli

Dikkatli analizler ve planlama ile yüksek kaliteli sonuçlar sağlayan, özenli ve disiplinli liderlerdir. Bu kişiler insan faktörüne çok önem vermeyen, riskten kaçınan ve mükemmeliyetçi bir profil çizerler.

CS Profili

CS Profilinin C’den farkı nedir? Bu profildeki kişiler biraz daha kabullenici, sıcakkanlıdır ve İSTİKRAR’a önem veren kişilerdir.

CS profilindeki bir iş arkadaşınızın muhtemelen düzenli bir masası ve odası vardır. Harekete geçmeden önce hazırlık yapmaktan, düşüncelerini düzeltmek için zaman harcamaktan ve plan yapmaktan hoşlanırlar. Başkalarının zorlandığı durumlarda soğukkanlı ve sabırlı olmaya yatkındırlar ancak rahatsız olurlarsa mutlaka geri çekilirler.

CS profiller arkadaşları ilişkilerine önem verirler. Samimi arkadaşları ile bir şeyler paylaşmak tatile ve sinemaya gitmek hoşlarına gider. İşyerlerinde de bu samimiyeti koruduğu çok özel dostluklar kurup sahip çıktıklarını da şahit olabilirsiniz. Bilgisine ihtiyacınız olduğunda seve seve yardım edeceklerdir. Ama aklınızda olsun, stresi hiç ama hiç sevmezler.

Liderlik Stili: Alçakgönüllü

İstikrarı ve tutarlılığı sayesinde güvenilir sonuçlar sağlayan, alçakgönüllü ve tarafsız liderlerdir. Ayrıca bu kişiler fazlaca dikkatlidir, mevcut düzeni değiştirmekten korkarlar ve sabitlerdir.

CD Profili

CD Profili C’nin en az tedbirli olanıdır. mücadeleyi severler, tabii kazanacaklarını bildikleri sürece.

CD Profilindeki kişiler şüpheci, kararlı, soğuk, katı ya da inatçı olabilirler. Başkalarından da işlerinde tamamlayıcı olmalarını bekler. Konuyla ilgili birçok soru sormadan hiçbir fikri kabul etmeyeceklerdir.

Bu kişiler dobradır ve başkalarını sıkça eleştirir ve insanların da bundan memnun olduklarını düşünürler. Başkalarının ihtiyaçlarını ya da duygularını görmekte çoğunlukla zorlanırlar. Ayrıca kendi duygularının da gerçekçi kararlar vermenin önüne geçmesine izin vermezler. Amaçları gerekli sonuçlar elde etmektir.

Liderlik Stili: Kararlı

Daha iyi sonuçlar almak için mevcut düzenin içinde sorgulayıcı ve daha iyiye ulaşmaya çalışan, sorgulamaktan hiç bıkmayandır. Bir yandan her şeyin olumsuz tarafını gören, küçümseyici ve duygusuz biri gibi davranabilirler.

CI Profili

CI Profili , C Profilinin en stratejik ve en sosyal olanıdır. İnsanları etkilemeyi, iz bırakmayı severler. CI Profilindeki kişiler sosyal konularda çok başarılıdır. Çevresini çok iyi analiz eder, ne zaman kimi nasıl etkileyeceğini çok iyi bilir, ortama göre davranışlarını ayarlar. Yeri geldiğinde çok eğlenceli yeri geldiğinde çok ciddi olabilir. Doğuştan gelen bir satış zekası vardır. Sadece satmak değil kazanmak üzerine kurulu bir mantık ile hareket ederler. Sorgulayıcı, hatalarından ders alan, stratejik ve diplomatiktir.

Liderlik Stili: Stratejik

Analiz et, davranışlarını belirle, ikna et. Yönlendir, motive et, sonuçlarını al. Daha başarılı olmak için sırada ne var? Çalış, iletişimde kalmaya devam et. İşte CI’nın liderlik stili. Her zaman stratejik ve kazanmak için çok ama çok kararlı.