Blog Thumbnail Image

İdeal İş Profili Oluşturarak Şirketinize Ne Sağlarsınız?

İyi yapılmış bir iş tanımı ve ortaya çıkartılan işe uygunluk analizlerinin şirketinize neler kazandırdığını düşündüğünüzde performanstan, maliyetten, verimlilikten bahsetmek gerekiyor. Normal şartlarda işe alım prosedürünün amacı adayların işe uygun bir şekilde konumlandırmasını sağlamak olsa da günümüzde bu durumu değiştiren bir yapı ortaya çıkıyor. Şirket sahipleri çalışanların yetkinliklerine bağlı olarak yeni iş tanımları ortaya koymanın yollarını arıyorlar. Bu da işe alım kadar aslında mevcut personeli incelerken de kişilerin çalıştıkları pozisyonlara uygunluklarının ortaya çıkartılmasının önemini gösteriyor.

İyi bir iş tanımının aslında çok amaçlı bir yönetim aracı olduğunu biliyormuyuz? İş tanımları en geleneksel anlamıyla hala işe alım aracı olarak kalsa da –bir işi unvan, gerekli işlevleri ve ihtiyaçları yazılı olarak belirten bir tanımlama- iyi yapılmış bir iş tanımı, işi gerçekleştirebilmek için gerekli performansı açıklayan bilgi, yetenek ve becerileri ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir sistem olarak aktarmakta fayda var.

Ek olarak, yapılan bu tanımlamalar, çalışanın eğitim ihtiyacının belirlenmesinde ve kariyer gelişimi söz konusu olduğunda son derece yardımcı olmaktadırlar.

Bir şirket sahibi iyi bir iş tanımını sadece işe alımda kıymetli bir araç olarak değil, ayrıca ilişkileri raporlama ve çalışma şartlarının ana hatlarını belirlemek için de kullanabilir.

İyi yapılmış bir iş planı aşağıda belirtmiş olduğumuz konularda şirketlere avantaj sağlamaktadırlar.

Performans Yönetimi: İş Tanımlarında yer alan görevleri temel alan, ölçülebilir performans hedefleri için kullanabilir ve ihtiyaç halinde çalışanlarınıza bu hedeflerine ulaşabilmeleri için koçluk yapabilirsiniz.

Eğitim ve Çalışan Gelişimi: Çalışanlarınızın iş tanımlarını, teşvik edici olası terfileri de tanımlayarak onların kurs, seminer ve diğer kariyer gelişimi etkinliklerine katılmalarını sağlayabilirsiniz.

Tazminat: İş Tanımları, her bir pozisyon için minimum ve maksimum arasında standart bir tazminat programı yapmanıza yardımcı olabilir.

Takdir ve Ödüllendirme: İş Tanımlarını, takdir etme ve ödüllendirmeyi kavramak amacıyla çalışanın performansı için bir temel ve çalışan performansını fazlasıyla cesaretlendirecek bir araç olarak kullanabilirsiniz.

Disiplin: İhtiyacınız olursa, iş tanımlarını çalışanın görevlerini layıkıyla yerine getirmediğini tanımlamak için de kullanabilirsiniz.

İşe-Dönüş Programları: Hafif ve değişken görev tanımları hazırlayarak çalışanlarınıza kaza ya da işten çıkmaları halinde tazminat durumlarında daha yumuşak bir geçiş sağlayabilirsiniz.

Söz iş tanımlarına geldiğinde, cevap esnek olmalıdır. Belirli görevlerdense beklentileri ve sorumlulukları pozisyona özel vurgulayan iş tanımları daha akıllıca olmaktadır. Böylelikle çalışanları çalışma görevlerindense sonuçlara odaklanmalarını sağlayacaktır. Her bir görevde ayrıntılı değişimler yapmanıza gerek kalmadan daha geniş aralıklı bir görev tanımının sürdürülebilir olması daha kolaydır.

İdeal İş Profili ile birlikte mevcut çalışanlarınızın ideal iş tanımını, uluslararası standartlarda belirlenmiş olan örnek iş tanımlarına uygunluğunu görebileceğiniz gibi aynı zamanda kendi firma iş profilinizi, firmanızın yetkinliklerine, hedef ve vizyonuna uygunluğuna bağlı olarak ortaya koyabilirsiniz.