Blog Thumbnail Image

DISC'e Göre Liderlik

Küreselleşme ve oluşan rekabet ortamı, kurumlarda gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde farklılaşmayı gerektirmektedir. Başarıyı kendine temel alan ve bu doğrultuda ilerleyen çalışan ve kurumlar, sürekliliği devam eden gelişim, değişim için daha iyiyi aramaya başlamaktadır.

Liderliğin öneminin farkında olan kuruluşlar, üst düzey yöneticilerinin yeni çalışma ortamına uyumunu sağlamak ya da liderlerini yetiştirmek için çeşitli yöntemlere başvururlar. Çünkü deneyimli bir yöneticinin üst ya da farklı bir pozisyona role getirilirken, yeni görevine uyumlu olması istenir. Bu nedenle liderlerinizin ya da lider olarak görmek istediğiniz çalışanlarınızın DISC Profillerine sahip olmak çok önemlidir.

“Hangi DISC profili daha iyi liderlik yapabilir?” sorusuna yanıt bulmak istediğiniz durumlarda cevabı bulmak aslında çok da güç değildir.

İş arkadaşları, yöneticileri veya astları tarafından verimli olarak nitelendirilen liderler, aynı zamanda birçok farklı işte başarılı ve çok yönlü insanlar olarak karşımıza çıkar. Bu kişiler hedeflerine ulaşmak için davranışlarını belirlerler ve hatta kimi zaman doğal kişiliklerini görmezden gelirler.

DISC profillerini bilen kişiler öz farkındalığını geliştirmiş, doğal yeteneklerinin farkında olan ve kullanan, zayıf yönlerini güçlendirmeye yatkın kişilerdir. Liderlik vizyon sahibi olmanız, başkalarını da peşinizden sürüklemeniz ve bu vizyonu daha iyi bir yere getirmeniz ile ilgilidir. Bu duruma bağlı olarak etkileyici liderler, öz farkındalık konusunda belirli bir seviye erişmiş olup işe bu anlayışı uyarlayarak zorluklarla mücadele konusunda bulundukları ortama katkı sağlarlar. Öz farkındalık kendini tanımak ile mümkündür.

Organizasyonunuzda değişim ve geçiş süreçleri söz konusu ise, incelenmesi gereken ilk faktörlerden biri kurumdaki liderlik yapısı olmalıdır. Dünyada kabul görmüş yapı; kurum içinde sadece bir kaç lider yerine tüm organizasyonda çalışan çok sayıda yetenekli liderin olması yönündedir. Kişilik özellikleri devreye girdiğinde “Liderlik” tanımı alçak gönüllü ve kapsayıcı bakış açısı yerine saygın ve azimli kişiler ile yer değiştirir.

Sadece DISC profillerine bakarak pozisyon için uygun gördüğünüz kişiler arasından kimin daha iyi bir lider olacağına karar vermeniz tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte DISC Profilleri ile liderlik yetkinliklerini ve öz farkındalığını geliştirmeye çalışabilir, doğal yeteneklerini temel alarak liderlik vasfını güçlendirebilirsiniz.

DISC’i kullanmak kişinin liderlik yetkinliklerinin bulunup bulunmadığını ortaya koyarak kişinin pozisyona uygunluğunu belirleyecek bir yapı konumundadır. Uygunluk derecesi az olan kişilerde de gelişim alanlarını tespit etmenizde faydası olmaktadır.