Blog Thumbnail Image

DISC Nedir?

DISC Nedir? DISC Kişilik Envanteri ve DISC Profil kişinin iletişim duygu ve davranışsal özelliklerini tarafını biçiminde ön planda olan özellikleri ortaya çıkarmada önemli bir araç konumundadır. Çalışma hayatında kişiliğinizi ortaya koyarken neler yapabileceğinizi ve en önemlisi de yöneticilerinizin ve takımınızın sizi nasıl algıladığını öğrenmeye olanak tanır.

DISC Kişilik Envanteri, DISC Profil karakterleri ile insanların, kişiliğine bağlı olarak davranışlarını ne doğrultuda şekillendireceğini gösterir. İnsanların yanlış mesleklerde ve yanlış bir kariyerde olması ile birlikte karakterine uymayan çalışma ortamında kişinin stres seviyesi artarak çalışma performansı bakımından verimli bir sonuç elde edemeyecektir.

DISC Kişilik Envanteri, karakter analizini ortaya koyarak kişinin davranış biçimleri hakkında fikir sahibi olmaya olanak sağlar. Kişiye sergilenecek yaklaşım, yönetim biçimi, oluşturulacak takımdaki yeri, yöneticilik özellikleri kişilik profili belirleme ile görebileceğiniz unsurlardır.

Benzer kişilik profillerine sahip olan insanlar, o profillere ait belirli davranışsal özellikleri sergilemeye daha yatkın olmakla birlikte her insanda, bu dört profilin çeşitli özelliklerinden belirli bir oranda bulunur. DISC kısaltması, bu dört profilin baş harflerinden oluşmaktadır: D (Dominant), I (İz Bırakan), S (Sadık), C (Ciddi).

DISC profilleri aynı zamanda aşağıda belirtilen 3 özelliği de beraberinde getirir.

  • İnsanların sizin hakkındaki görüşleri nedir?
  • Baskı altında nasıl davranıyorsunuz?
  • Kendinizi nasıl görüyorsunuz?

DISC Kişilik Envanteri rapor sonuçları, kişiler arasındaki iletişim, anlayış ve toleransı daha başarılı bir şekilde sağlamak için fikir vermek ve strateji geliştirmek amacıyla ortaya konmaktadır.

DISC Kullanmanın Asıl Amacı Nedir?

DISC Kişilik Envanteri, DISC Akademi tarafından Türkiye normlarına uyarlanan ve kişilerin kariyer hedeflerine; firmaların ise yönetim, takım geliştirme, liderlik ve işe alım süreçlerine yardımcı olan ilk ve en uzun süreli envanterdir.

Her insanın farklı değerlere, güçlü yönlere ve özelliklere sahip olması bakımından, kişilerin davranış biçimlerini anlamak, değerlendirme sürecinde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj beraberinde insanların birbirine saygı ve özenle davranmasını sağlar. Böylece, insanların farklılıkları ve kişiliklerine bağlı olarak gösterdikleri davranışları ortadan kaldırmaktadır.

D (Dominant)

Genel Karakter Özellikleri:

Dominant profil net, kararlı, problem çözen ve risk alan bir yapıya sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı dominant profilindeki kişiler; açık sözlü ve harekete geçen söyleyebilen kişilerdir.

Ne Motive Eder?

D karakter özelliklerine sahip kişiler, yeni mücadeleler içerisinde bulunmaktan risk alma ve karar verme yetkisini bulunduran güç ve otorite karşısında motive olurlar. Rutin ve sıradan işler D profili için uygun değildir.

Takıma Katkısı:

Takımda sonuç odaklı idareci pozisyonunda olurlar. Zamanında değer verir, mevcut düzenle mücadele eden ve yenilikçi bir yapıya sahiptirler.

Zayıf Tarafları:

Kimi durumlarda yetkiyi aşan, tartışmacı bir yaklaşım sergileyebilirler. Rutinden sıkılan, aynı anda çok fazla girişimde bulunan bir yapıya sahiptirler.

En Büyük Korkusu:

Kendisinden faydalanılması durumundan rahatsızlık duyar.

I (İz Bırakan)

Genel Karakter Özellikleri:

Etkileyici, güvenen ve iyimser bir karakter özelliğine sahip olan I profili; ikna edici ve konuşkan, içinden geldiği gibi davranan, duygusal bir yapıya sahiptir.

Ne Motive Eder?

Yakınlık, övgü, popülerlik ve onaylanma I profiline sahip bir kişiyi motive eden unsurlardır. Samimi, kurallar ve düzenden uzak, özgür bir çalışma ortamında bulunmayı, detaylarla başkalarının ilgilenmesini tercih ederler.

Takıma Katkısı:

Yaratıcı problem çözücüdür. Takımı cesaretlendirir, amaca ulaşmaları için motive eder. Olumlu bir espri anlayışı vardır ve tartışmaları barış ile çözer.

Zayıf Tarafları:

Sonuçlardan çok, popüler olmakla ilgilenir ve detaylarla uğraşmak istemez. Jest ve mimikleri aşırı kullanır. Sadece ilgisini çekerse dinlemeye yatkındır.

En Büyük Korkusu:

Reddedilmek, sosyal statüsünde değişime sebebiyet verecek durumlardan rahatsızlık duyar.

S (Sadık)

Genel Karakter Özellikleri:

S profile sahip kişiler iyi bir dinleyici, sahiplenici ve arkadaş canlısı bir yapıya sahiptir. Anlayışlı, arkadaş canlısı ve diğer insanların hatalarına anlayış gösterebilen insanlardır.

Ne Motive Eder?

Bağlılık ve güvenebilme duygusu S profilinin özelliklerini taşıyan kişilerde oldukça önemli bir unsurdur, kendilerini güvende hissetmek isterler. Prosedürde veya hayat biçiminde ani değişikliklerin olmamasını tercih ederler.

Takıma Katkısı:

Saygın, güvenilir ve sadık bir takım çalışanıdır. Otoriteye uyumludur. İyi bir dinleyici, sabırlı ve empati sahibidir. Tartışmalarda, uzlaşma sağlamada başarılıdır.

Zayıf Tarafları:

Değişime dirençli bir yapısı vardır ve bu değişime uyum sağlama süreci zaman alır. Kin besler ama eleştirmekten kaçınır. Öncelik belirlemede zorluk yaşar.

En Büyük Korkusu:

Güven olgusuna önem veren S profili, güven kaybetmekten oldukça çekinir.

C (Ciddi)

Genel Karakter Özellikleri:

Kesin, analitik, dürüst, dikkatli bir karakter özelliklerine sahip olan C profili, araştıran, titiz, yüksek standartları olan, sistemli bir yapıya sahiptir.

Ne Motive Eder?

Yüksek kalite standartları, detaylı görevler verilmesi çalışma ortamında motive olmasını sağlar. Mantıklı bilgi düzenleme ve detaylara odaklanarak çalışmayı tercih ederler.

Takıma Katkısı:

İş konsantrasyonu yoğundur. Dikkatli ve soğukkanlı bir şekilde işi sürdürürler. Detaycıdır, en ince ayrıntılara dikkat ederek bilgiyi derler, kritiğini yapar.

Zayıf Tarafları:

Olay ve ilişkilerde keskin sınırlara ihtiyaç duyar. Denenmiş yöntem ve prosedürlerden vazgeçmek istemezler. Detaylara fazlasıyla önem verir. Duygularını ifade etmekte zorlanır ve tartışmaktansa pes etmeyi tercih eder.

En Büyük Korkusu:

Eleştirilmekten çekinir ve rahatsızlık duyarlar.

DISC Kişilik Envanteri ile davranış biçimlerini anlamak, kişisel ve profesyonel ilişkilere iletişimi kuvvetlendirerek ve çatışmayı azaltmak mümkündür. Beraber çalıştığınız insanları nelerin motive ettiğini anladığınız ve onlarla daha etkili bir iletişim kurabildiğiniz ve problemlerin sorunsuzca çözülebileceği bir çalışma ortamı, DISC ile kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir hedef haline gelir.