Blog Thumbnail Image

S Profili ve Bileşenleri

S profilindeki kişinin önceliği “destek”dir. Bu kişiler sizi can kulağıyla ve arkadaşça dinleyen, en iyi dinleyicilerdir. Diğer profillere uyum sağlayabilseler de, sizin de samimi ve güvenilir olmanızı tercih ederler. Güçlü bir S ile çalışıyor ya da yaşıyorsanız, kendi düşüncelerini dile getirebilmesini, sizinle tartışırken daha az pasif olmalarını ve daha özgüvenli bir tavır takınmalarını isteyebilirsiniz. Fazla özenli davranabilirler. Ama bu özen S profiline sahip kişilerle çalışırken diğer kişiler S profilinin öngörülebilir ve düzenli bir ortam sağlamasından memnun olacaktır.

İşler sizin için çok iyi gitmediğinde, S profili sizin için sığınacak bir liman olabilir. Diğer yandan, hayatınızda heyecan aradığınızda sizinle maceraya atılacak birini aradığınızda başka bir arkadaşınız daha iyi bir tercih olabilir.

Uzman ya da Başarılı

Liderlik Stili: Kapsayıcı

Kapsayıcı liderler, herkesin kazanmasını sağlayacak kararlarla iş yapan, samimi ve uzlaşmacı liderlerdir. Bazen insanlara, iyi niyetlerini ve sabırlarını suistimal etmelerine izin verebilecek kadar pasif ve fazla güvenilir de olabilirler.

SI Profili

SI Profilinin S profilinden farkı nedir? Bu kişiler daha çok işbirliğine önem verirler.

İşyerinde bir SI Profilini, karar verirken ve hareket ederken başkalarını da dahil ettiklerini görebilirsiniz. “Hayır” demeyi hiç sevmedikleri için başa çıkamayacakları işleri bile yapmaya gönüllü olabilirler. Muhtemelen herkes tarafından tanınır ve çok sevilirler.

Bir SI Profiline yardım etmek isterseniz, tartışmalara direkt olarak onları dahil edebilirsiniz. İnsanları üzmekten ve bir tartışmayı sağlıklı bir işbirliğinin parçası olarak görmekten hoşlanmazlar. Eğer onlarla aynı fikirde değilseniz, onlara bu fikir ayrılığının kişisel ya da profesyonel ilişkinizi bitirmeyeceğini anlatmanız gerekecektir.

Aracı

Liderlik Stili: Olumlayıcı

En iyi tarafları, saygı dolu ve pozitif bir çevre yaratan destekleyici liderler olmalarıdır. Kötü tarafları ise başkalarını sorumlu tutmaktan kaçınan, doğrudan olamayan ve çatışmadan kaçınan liderler olmalarıdır.

SC Profili

Bu profil, S profilinin en az hareketli olanıdır. İstikrar onlar için en önemli önceliktir ki bu yüzden bazen hiç esnek görünmezler. Aslında sadece çok özenliler ve sürprizlerden hoşlanmazlar.

Diğer S profilleri gibi, yüksek sesle konuşma veya öncülük etmek konusunda geride durabilirler. Ancak zaman baskısı ya da kararsızlık yüzünden stres yaşadıklarında daha az duygusaldırlar. İsteklerinize uyumlu olabilirler ancak bu sizinle aynı fikirde olduklarını da düşündürmemeli.

SC Profilinde bir çalışma arkadaşınızı; güvenilirliği, sakin mizacı, insan ilişkilerindeki yeteneği ve iradesi açısından çalışma delisi olarak düşünebilirsiniz.

Araştırmacı

Liderlik Stili: Alçak gönüllü

İstikrar ve tutarlılıkları sayesinde güvenilir sonuçlar elde etmeyi sağlayan, alçak gönüllü ve tarafsız liderlerdir. Ayrıca bu kişiler fazlaca dikkatlidir, mevcut düzeni değiştirmekten korkarlar ve sabittirler.